Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
06. 12. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
06. 12. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
06. 12. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení silnice II. a III. třídy PM, PJ, PS, stanovení pro správce, rok 2023
06. 12. 2022 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky 80. MŠ Plzeň
06. 12. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení ulice Hřímalého, vyblokování parkovacích stání - rekonstrukce objek
06. 12. 2022 Nařízení č. 7/2022, o tarifu integrované dopravy
06. 12. 2022 MÚ - stanovení: DZ - OK Losiná
06. 12. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Jiráskova 40, pokládka střešní krytiny
05. 12. 2022 Veřejná vyhláška - Vyměření místního poplatku za komunální odpad
05. 12. 2022 Veřejná vyhláška - Vyměření místního poplatku za komunální odpad
05. 12. 2022 BNÚ Dvořákova 10, byt č. 1, 1.NP, 2022/12
05. 12. 2022 BNÚ Sušická 92, byt č. 1, 1.NP, 2022/12
02. 12. 2022 Stanovení_PÚ_OOP
02. 12. 2022 Dokument "Dražba nemovitých věc..." již není dostupný.
02. 12. 2022 ROZHODNUTÍ- společné povolení (U+S): "Parkovací stání v Tachovské ulici 47 - 49"
02. 12. 2022 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - Na Terasách
02. 12. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Na Terasách
02. 12. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Žádost o přechodnou úpravu provozu - výkopové práce - kanalizační přípo
02. 12. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - C102d, C111 Letkov - zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky
02. 12. 2022 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "K Fořtovně - střední dělící ostrůvek na vjezdu do ob
02. 12. 2022 Pozvánka na 3. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 12. 12. 2022
02. 12. 2022 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2022
02. 12. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení MK + silnice II. a III. třídy ORP Plzeň-město, bezpečnostní opatření
02. 12. 2022 Záměr města Plzně uzavřít dod. k NS č. 2020/001478/NS na prodloužení termínů a doby nájmu
02. 12. 2022 Záměr města Plzně uzavřít dod. k NS č. 2021/001537/NS na prodloužení termínu dokončení a doby nájmu
02. 12. 2022 Záměr města Plzně pronajmout část MK III. tř. C2401 v k.ú. Plzeň za účelem výstavby sjezdu
02. 12. 2022 Záměr města Plzně pronajmout část MK III. tř. C8801 v k.ú. Křimice za účelem výstavby sjezdu
02. 12. 2022 Záměr města Plzně pronajmout části MK III. tř. C7022 a C7021 pro vybudování a rozšíření vjezdu
02. 12. 2022 Záměr města Plzně uzavřít dod. k NS č. 2020/006673/NS na prodl. termínu dokončení a doby nájmu
02. 12. 2022 Záměr města Plzně uzavřít dod. k NS č. 2021/004496/NS na prodl. termínu dokončení a doby nájmu
02. 12. 2022 Záměr města Plzně pronajmout část stěny podchodu č. 26-005..3 pro umístění reklamního poutače
02. 12. 2022 Záměr města Plzně pronajmout části pozemku p.č. 700, k.ú. Koterov, za účelem modernizace tratě
02. 12. 2022 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - oprava mostu PM-120
02. 12. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - oprava mostu PM-120
01. 12. 2022 Dokument "Rozhodnutí..." již není dostupný.
01. 12. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí - Centrum Úslava
01. 12. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k.ú. Plzeň
30. 11. 2022 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Rekonstrukce tramvajové trati na Koterovské uli
30. 11. 2022 Záměr města prodloužit výpůjčku nemovitých věcí na adrese Táborská 28, Plzeň
30. 11. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Manětínská, v Plzni - zajištění průjezdu na stavbu
30. 11. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Masarykova, Dlouhá, v Plzni - akce I/26 Plzeň, Rokycanská, Ma
30. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení MK v MO 1 - 10, lokální výspravy vozovek a chodníků
30. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení MK MO1-4, odstraňování havárií Plzeňské teplárenské, 2023
29. 11. 2022 DOP SH - SDZ - PÚ stanovení -město: DZ - Francouzská - přípojka horkovodu
29. 11. 2022 MÚ - stanovení: DZ - SSZ K202 Křimická x Vejprnická
28. 11. 2022 Dokument "Elektronická dražba n..." již není dostupný.
28. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Vyměření místního poplatku za komunální odpad
28. 11. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
28. 11. 2022 Oznámení-společné řízení: Vodovod a splašková kanalizace

XML