Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Americká 27, stání domíchávače a čerpadla na beton
09. 11. 2023 Vyhlášení dotačního programu Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2024
08. 11. 2023 Výzva k odstranění nedostatků
08. 11. 2023 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "III/18018 LETKOV - PRŮTAH"
08. 11. 2023 Rozhodnutí - společné řízení: Kanalizační stoka pro akci Prodloužení kanalizace Křimice, Plzeňská ul
08. 11. 2023 ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti rozhodnutí: Rekonstrukce ulice Pod Stráží, Plzeň - Bolevec
08. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - III/ Radyňská, Starý Plzenec - realizace kanalizační a vodovodní p
07. 11. 2023 Záměr města pronajmout část prostoru o výměře 78 m2, v průmyslového objektu v k.ú. Plzeň
07. 11. 2023 PÚ - stanovení: dopravní značení - Olšová; výměna potrubí
07. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - C039 Nepomucká, Starý Plzenec
07. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Koperníkova, Plachého, stání plošiny
07. 11. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: bytové domy Rokycanská II
07. 11. 2023 Vyhlášení městské soutěže na prodej nemovité věci na adrese Pařížská 10 v Plzni
07. 11. 2023 Městská soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2096/41 na adrese Částkova 47, Plzeň
07. 11. 2023 Městská soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2128/19 na adrese Koterovská 86, Plzeň
07. 11. 2023 Vyhlášení městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese tř. Vojtěcha Rojíka 43 v Plzni
06. 11. 2023 Vyhlášení konkurz. řízení na vedoucí prac. místo ředitele Středisko služeb školám, Plzeň,Částkova 78
06. 11. 2023 Usnesení_přerušení řízení_prodloužení lhůty
06. 11. 2023 Záměr města pronajmout nebytové prostory v Technologickém parku TechTower
06. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - C2616 Pod Homolkou- výstavba nového chodníku
06. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - V Kamení, výstavba vodovodní a kanaliozační přípojky
06. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Uzel Plzeň, 5. stavba, demontáž a montáž ochran proti dotyku na TK
03. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení MK Na Roudné, úprava zastávek MHD
03. 11. 2023 Pozvánka na shromáždění zástupců DSO Povodí Berounky a návrh rozpočtu na rok 2024 + rozpočtový vý...
03. 11. 2023 ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti rozhodnutí: Rekonstrukce Lobezské ulice v Plzni
03. 11. 2023 MÚ - stanovení: DZ - Rejskova
03. 11. 2023 MÚ - stanovení: DZ - II/180 a III/18020 + MK v Starém Plzenci
03. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení MK Železničářská, izolace zdiva
03. 11. 2023 PÚ stanovení: doravní značení Macháčkova 48-54, umístění kontejneru
03. 11. 2023 PÚ - stanovení: dopravní značení - OK Folmavská - Domažlická; kabel VN
02. 11. 2023 Stanovení místní úpravy VV OOP Jasmínová I/20
02. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Alej Svobody, uložení kabelu NN
02. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Uhelná, Chrást, kanalizační přípojka
02. 11. 2023 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska: Chodník K Sinoru, úsek Cedrová - Na Dolíkách
02. 11. 2023 Výběrové řízení na obsazení pozice bezpečnostního technika v Odboru vnitřní správy MMP
01. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: dopravní značení - Lhota - montáž svodidla sil. III/ 180 43 ul. K Sinor
01. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - C3101 Na Celchu, úprava sjezdu k nově vybudované garáži
01. 11. 2023 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - Terezie Brzkové, rekonstrukce TT
01. 11. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Terezie Brzkové, rekonstrukce TT
01. 11. 2023 PÚ stanovení: DZ - p.č. 491 Doudlevce
01. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení ÚK X4418, vedle ul. Čermákova, položení kabelu NN
01. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení náměstí Republiky,Dřevěná, natáčení filmu
01. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení ÚK Křimická 130-136, oprava povrchu
01. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Jasmínová, rekonstrukce komunikace, etapa 2+3
01. 11. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - pozemek 3125/4 a 3125/22 k.ú. Doubravka
01. 11. 2023 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - C2501 Habrová
01. 11. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - C2501 Habrová
01. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení náměstí Republiky, pořádání ohňostroje
31. 10. 2023 Usnesení o odročení dražby, povinný: Lukáš Krásný
31. 10. 2023 SEA - Stanovisko koncepce Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+

XML