Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 11. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - K Bukovci, k.ú. Plzeň - oprava krajnice komunikace
08. 11. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení Klatovská, Oblouková- rekonstrukce vodovodu
08. 11. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Hradišťská, Zahradní, Polní, Habrová - pokládka optických kabelů
08. 11. 2022 Záměr města, ZČU, objekt C1, 246,33m2, NS, do 31.12.2034, NS 2020/004876/D4
08. 11. 2022 Záměr města, ZČU, objekt C1, 562,16+275,45 m2, NS, do 31.12.2034, NS 2012/002520/D11
08. 11. 2022 Záměr města, TGE, objekt E,III. NP, 107,95 m2, NS, od 1.1.2023 na 24 měsíců, D k NS
08. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení odstranění havárií PMDP, r. 2023
08. 11. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení ulice Klatovská, oprava mostu PM-120 v Plzni Liticích
08. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Denisovo a Anglické nábřeží, Pařížská, ohňostroj
08. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Koželužská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
08. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení odstranění havárií VODÁRNA PLZEŇ, r. 2023
08. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení odstranění havárií STREICHER, r. 2023
08. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravníé značení U Lázní 3, zásobování stavby, umístění lešení
08. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Koželužská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
08. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Denisovo a Anglické nábřeží, Pařížská, ohňostroj
08. 11. 2022 MÚ - stanovení: DZ - MK Vavřínová, ÚK Rokycanská
08. 11. 2022 MÚ - stanovení: DZ - II/180 tř. Čs. odboje, Chrást
08. 11. 2022 MÚ - stanovení: DZ - Březová, Zručská cesta - cyklostezka Bílá Hora Plzeň
07. 11. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Dopravní značení - III/18050 Radčická, v Plzni - pokládka kabelu NN
04. 11. 2022 Záměr města pronajmout pozemek p.č. 13393 v k.ú. Plzeň
04. 11. 2022 Opatření obecné povahy 1/2022
04. 11. 2022 Dokument "Oznámení o nekonání d..." již není dostupný.
04. 11. 2022 Aukční vyhláška na prodej spoluvlastnického podílu pozemku v k.ú. Křimice
04. 11. 2022 Aukční vyhláška na prodej spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Křimice
04. 11. 2022 Záměr města převést stávající nájemní vztah prostorů lékařské ordinace v Plzni, Americká 10
04. 11. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bytový dům Roudná
04. 11. 2022 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v P
04. 11. 2022 Záměr města pronajmout nebytové prostory v Technologickém parku TechTower
04. 11. 2022 Záměr města pronajmout nebytové prostory v Technologickém parku TechTower
04. 11. 2022 Záměr města pronajmout nebytové prostory v Technologickém parku TechTower
04. 11. 2022 Rozhodnutí - společné řízení: DČOV Bolevec p.p.č. 1411/82
04. 11. 2022 PÚ stanovení: DZ - X8319, Oprava břehu V Radčicích 362/3a
04. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Dominikánská 12, oprava havarijního stavu fasády
04. 11. 2022 PÚ - stanovení MK, ÚK: Dopravní značení - X 9313, X 9314 neurčené ulice, na k.ú. Červený Hrádek u Pl
04. 11. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Nad Dalmatinkou, v Plzni - výměna vodovodní přípojky
04. 11. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Rokycanská, Masarykova, v Plzni - stavební úpravy
03. 11. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k.ú. Plzeň
03. 11. 2022 rozhodnutí o umístění stavby: " Dýšina, PM Školní a okolí, PS 0128, k.NN "
03. 11. 2022 záměr města pronajmout prostory - U Jam 23 - APM ZČ
03. 11. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Motýlí výstavba vodovodní a kanalizační přípojky
03. 11. 2022 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - Majakovského x Spojenců
03. 11. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Majakovského x Spojenců
03. 11. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení Náves, Plzeň - Lhota - konání kulturní akce Příjezd Svatého Martina
03. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení centrum města Plzně, Vánoční strom 2022
03. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravmíé značení III/18050 V Radčicích 61, realizace vodovodní přípojky
03. 11. 2022 MÚ - stanovení: DZ - Tyršova
03. 11. 2022 Nájem p.č. 664/1 k.ú. Bukovec (město)
03. 11. 2022 PÚ - stanovení na ÚK: DZ - X3502 Jasmínová
03. 11. 2022 MÚ - stanovení: DZ - II/183 Šťáhlavy
03. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Klatovská třída 1- 5, oprava povrchu parkovacího pruhu

XML