Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 10. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: STAVEBNÍ ÚPRAVY MASARYKOVY ULICE ( část Rokycanská - Slezk
30. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení, blokové čištění, Rokycanská, Nad Úslavou, Revoluční
30. 10. 2023 Dražba nemovité věci 1/2 id. spoluvlast. podílu v k.ú. Plzeň,povinný: Kristína Puliková,Peter Hruška
30. 10. 2023 MÚ - stanovení: DZ - D2002 Studentská
30. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Komenského 45, rekonstrukce střechy
30. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení - Goldscheiderova 7, výstavba horkovodu
27. 10. 2023 MÚ - stanovení: DZ - Greenways - Mže, Pod Vinicemi - Radčická
27. 10. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - III/18018, 18023 Tymákov - pokládka kabelu NN
27. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Vinohradská 19, odstranění stavby
26. 10. 2023 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: stavební úpravy hřiště 33.ZŠ
26. 10. 2023 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Stavební povolení "Odvodnění ulice K Čerpačce" v k.ú. Val
26. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Pecihrádek, p.č.2400, kNN
25. 10. 2023 značení - stanovení PÚ, VVOOP , DIO Plzeň - ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA sil. I27 MOSTY ul. KLATOVSKÁ TŘÍDA
25. 10. 2023 Dražba nemovité věci 1/8 podílu v k.ú. Plzeň, povinný: Stanislav Dubský
25. 10. 2023 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Výstavba v areálu bývalé papírny, Plzeň - Komunikace
25. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení III/18015 Červenohrádecká 41, výstavba kanalizační přípojky
25. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Tylova, Hus.nám.,Husova,Kotkova,Karlova, síť Vodafone
25. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Nerudova10, umístění plošiny
25. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Karlova 20, umístění kontejneru
24. 10. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Husova C210/b, Dýšina - kanalizační přípojka,
24. 10. 2023 PÚ - stanovení na ÚK: DZ - lokalita 2/41 Božkov, U Dráhy - pokládka kabelu NN
24. 10. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby: páteřní optická síť Sever - Úsek II. A
24. 10. 2023 Pozvánka na 10. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 2. 11. 2023
24. 10. 2023 Záměr města pronajmout část stěny podchodu č. 26-005..3 Rokycanská - Ústřední hřbitov
24. 10. 2023 Záměr města pronajmout část stěny podchodu č. 26-005..3 Rokycanská - Ústřední hřbitov
24. 10. 2023 Záměr města uzavřít dodatek k NS č. 2022/002473/NS na prodloužení termínu a doby nájmu
24. 10. 2023 Záměr města uzavřít dodatek k NS č. 2022/002472/NS na prodloužení termínu dokončení a doby nájmu
24. 10. 2023 Záměr města pronajmout část MK II. tř. B0803 v k.ú. Plzeň na vybudování dvou sjezdů
24. 10. 2023 Záměr města uzavřít dodatek k NS č. 2005/003085/NS na aktualizaci účelu nájmu a DPH
24. 10. 2023 Záměr města uzavřít dodatek k NS č. 2020/006945/NS na zúžení předmětu nájmu v k.ú. Bručná
24. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení, blokové čištění Bukovecká,Chmelová,Ke Špitálskému lesu,Družby
24. 10. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Lipová, vykládka materiálu
24. 10. 2023 Záměr města uzavřít dodatek k NS č. 2016/005582/NS na rozšíření předmětu nájmu v k.ú. Bolevec
24. 10. 2023 Záměr města pronajmout části pozemků a MK IV. tř. v k.ú. Skvrňany pro vybudování TDI
24. 10. 2023 Záměr města uzavřít dodatek k NS č. 2022/006067/NS na změny smluvních ujednání
24. 10. 2023 MÚ - stanovení: DZ - Nezvěstice, Malá Strana - Varta
24. 10. 2023 MÚ - stanovení: DZ - cyklo Tylova ad.
24. 10. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - P035, K118, P130, K307
23. 10. 2023 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Lapák tuků pro restauraci BURGER KING
23. 10. 2023 Záměr města uzavřít dodatek k výpůjčce prostor v budově Majerova 4, v Plzni.
23. 10. 2023 záměr - Husovo nám. 3 - bez preference
23. 10. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: " stavební úpravy v ul.Partyzánská za účelem zajištění dopravy v klid
23. 10. 2023 Dokument "veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
23. 10. 2023 R-IX/2022 - Záměr města vybrat vhodné nájemce do bytů - Korandova 11 od 36
23. 10. 2023 VII/2023 - Záměr města vybrat vhodné nájemce do bytů o podlahové ploše do 90 m2 (Korandova 11 do 36)
23. 10. 2023 Vyhlášení dotačního programu Rok české hudby 2024 v Plzni
23. 10. 2023 Záměr města zavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí, z důvodu prodloužení doby výpůjčky
20. 10. 2023 Záměr města uzavřít nájem na část pozemku p.č.12598, k.ú. Plzeň 4
20. 10. 2023 Projekt DIO - I/27 (I/20) Plzeň, mosty Rondel, pokládka nového povrchu, žádost stanovení kraj
20. 10. 2023 Výběrové řízení na obsazení pozice asistent/ka pedagoga v dětské skupině Malíček MMP

XML