Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2022 Dražba nemovité věci 1/2 spoluvlast. podílu v k.ú. Lhota u Dobřan, povinný: Lukáš Kaucký
23. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, K...
23. 09. 2022 MÚ - stanovení: Žádost o DZ - MK - I/20 Studentská
23. 09. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Koterovská, Brojova - pokládka optického kabelu
23. 09. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Dopravní značení - Plzeň, MK + sil. UMO 1, UMO 4 - oprava poklopů
23. 09. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice ekonom/ekonomka v Odboru životního prostředí MMP
23. 09. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice sekretář/sekretářka v Odboru životního prostředí MMP
23. 09. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení registru vozidel v ORVŘ MMP
23. 09. 2022 PÚ - stanovení SILNICE: Dopravní značení - K Fořtovně, Červený Hrádek - diagnostického průzkumu
23. 09. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Pod Vrchem, v Plzni - rekonstrukce vodovodní přípojky
23. 09. 2022 Oznámení-společné řízení: DČOV Bolevec p.p.č. 1411/82
22. 09. 2022 Záměr města snížit stávající výši nájemného za nájem prostorů prodejny v Plzni, Bedřicha Smetany 4
22. 09. 2022 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): spojené řízení o SP, ÚR a změnu ÚR
22. 09. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení ulice U Penzionu, zpevnění povrchu komunikace
22. 09. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Žádost o stanovení dopravního značení - Pod Hradem
22. 09. 2022 MÚ - stanovení: Žádost o DZ - Bolevecká
22. 09. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Slezská, v Plzni - horkovodní přípojka
22. 09. 2022 Značení - stanovení přechodné úpravy provozu - I/27 Klatovská, Plzeň
22. 09. 2022 Dražba nemovité věci 66/128 id. spoluvlast. podílu v k.ú. Plzeň, povinný: Miroslav Frank
22. 09. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Učňovská, uložení kabelu NN
22. 09. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení ulice Cihlářská, K Roli, Větrná - obnova vodovodu a kanalizace
22. 09. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: " Dýšina, PM Školní a okolí, PS 0128, k.NN "
22. 09. 2022 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2022
22. 09. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení U Prazdroje, konání akce PILSNER FEST
22. 09. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Sedláčkova 21, zásobování stavby, kontejner
21. 09. 2022 Dražba nemovité věci 3/4 id. spoluvlast. podílu v k.ú. Klatovy, povinný: Rudolf Fencl
21. 09. 2022 MÚ - stanovení: DZ - Rekonstrukce mostu ev.č. Ch-M3 přes Klabavu
20. 09. 2022 Dražba movitých věcí, povinný: Oto Kraemer
20. 09. 2022 PÚ stanovení: dopravní MK Nezvěstice - I/19 Nezvěstice, oprava průtahu, 1.etapa
20. 09. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení komunikace v centru Plzně, pokládka optické sítě
20. 09. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení K Valše, pěší propojení
20. 09. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení Klatovská - oprava mostu PM-120 Litice, aktualizace
20. 09. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení ulice Cihlářská, K Roli, Větrná - obnova vodovodu a kanalizace
20. 09. 2022 Rozhodnutí - společné řízení: Vodovod
20. 09. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Obnova zastávkových zálivů pro MHD
20. 09. 2022 Záměr města uzavřít nájem části pozemku p.č. 508 a p.č. 509/1, k.ú. Újezd
20. 09. 2022 Vyhlášení dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a souvisej
20. 09. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Majakovského, Spojenců, v Plzni - stavební úprava křižovatky
19. 09. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Habrmannovo nám., Poštovní, v Plzni - osazení vánočního stro
19. 09. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Jiráskova vyblokování, kontejner
19. 09. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - K Řece - výměna plynovodní přípojky
19. 09. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - MK Vavřínová, ÚK Rokycanská
19. 09. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Březová, Zručská cesta - cyklostezka Bílá Hora Plzeň
19. 09. 2022 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - Březová, Zručská cesta - cyklostezka Bílá Hora Plzeň
19. 09. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Na Hrázi, Do Křemší, Dýšina - pokládka kabelu NN
19. 09. 2022 PÚ - §19 zákaz zastavení - stanovení: DZ - Na Hrázi, Do Křemší, Dýšina - pokládka kabelu NN
16. 09. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Prešovská 2, umístění kontejneru, zásobování stavby
16. 09. 2022 MÚ - stanovení: Žádost o DZ - OC Rokycanská ž. Shopping Mall Pl.sro
15. 09. 2022 Dražba movitých věcí, povinný: Van Luyen Ngo
15. 09. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení zázemí točky Kaplířova - Dobřanská, stavební práce

XML