Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 03. 2023 PÚ - stanovení na ÚK: DZ - 1520/2, K Čerpačce, Litice - vodovodní přípojky , výkopové práce
24. 03. 2023 rozhodnutí o změně využití území: Bývalý areál kasárna Slovany - dočasné uložení stavebního materiál
24. 03. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Cyklistická + obslužná komunikace
24. 03. 2023 Rozhodnutí - společné řízení: Vrtaná strubní studna na pozemku parc. č. 119/128 v k.ú. Š´táhlavice
24. 03. 2023 Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího Kanceláře tajemníka MMP
24. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Folmavská, U Panasoniku, realizace přeložky vodovodu
24. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Masarykova, Dlouhá, Jateční, oprava I/26 Rokycnská
24. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Domažlická, Zátiší, pokládka kabelu NN
24. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Máchova, Pol. vězňů, Dvořákova, Majerova, 17. listopadu, náměstí Míru
24. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Kruhová, vodovodní a kanalizační přípojka
24. 03. 2023 PÚ stanovení: doravní značení Štruncovy sady, konání akce "Noční běh pro Světlušku"
23. 03. 2023 ROZHODNUTÍ - O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Obnova odvodnění vnitrobloku Plachého včetně opravy povrchů
23. 03. 2023 Elektronická dražba movité věci , povinná: Ilona Votavová
23. 03. 2023 Elektronická dražba movité věci , povinný: David Černý
23. 03. 2023 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Bytový dům - 12.bj. Pálavská, Plzeň Sylván, včetně vo
22. 03. 2023 Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva PK
22. 03. 2023 rozhodnutí o odvolání - potvrzeno: bytový dům - JUDr. Ondřej Moravec (odvolání)
22. 03. 2023 Usnesení o odročení dražebního jednání, povinný : Markup Slavoj
22. 03. 2023 Vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitel/ka, Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova
22. 03. 2023 Elektronická dražba nemovité věci v k.ú. Losiná u Plzně, povinná: Pavlína Prelovská
22. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení II/605 Křimická, Chebská, Jakuba Škardy, kanalizace a vodovod
22. 03. 2023 PÚ stanovení §19: dopravní značení II/605 Křimická, Chebská, Jakuba Škardy, kanalizace a vodovod
22. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Na Koreji, oprava povrchu komunikace
22. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Sukova, Boettingerova, uložení kabelu NN
22. 03. 2023 veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Stavební úpravy ulice alej Svobody
21. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - II/180 Starý Plzenec -uložení kabelu NN
21. 03. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - OD Sconto Plzeň - Borská pole
21. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Žádost o stanovení DZ - Rejskova - výměna stávající kabelové spojky, HD
21. 03. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - B3402 Slovanská alej
21. 03. 2023 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - B3402 Slovanská alej
20. 03. 2023 Stanovení_PÚ_OOP
20. 03. 2023 MÚ - stanovení: DZ - III/18043 Dobřanská
20. 03. 2023 ROZHODNUTÍ- společné povolení (U+S): Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášská, Chod
20. 03. 2023 Rozhodnutí - společné řízení: Vodovod a splašková kanalizace
20. 03. 2023 Rozhodnutí - společné řízení: Vodovod
20. 03. 2023 Záměr města - uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků p.č. 2399 a p.č. 2421/24 vše k.ú. Skvrňany
20. 03. 2023 veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Vodovod a splašková kanalizace
17. 03. 2023 Záměr města vypůjčit nově vybudovaný areál na části pozemku p. č. 1586/2 k. ú. Bolevec
17. 03. 2023 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Na Dlouhých, Ke Špitálskému lesu, v Plzni - revitalizace předp
17. 03. 2023 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Na Roudné, v Plzni - pokládka kabelu NN
17. 03. 2023 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Živnostenská x Republikánská, Nad Úslavou, v Plzni - sanace ka
17. 03. 2023 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Janáčkova, Fibichova, J.J.Ryby, B.Martinů, v Plzni - rekonstru
17. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Žádost o DZ - Štěnovický Borek - výkopové práce, připojení vodovodu a k
17. 03. 2023 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Rekonstrukce ulice Pod stráží, Plzeň Bolevec
16. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - III/18016 Kyšice - výstavba kanalizaace
16. 03. 2023 Dražba movitých věcí, povinný: Danuta Balážová
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stavební povolení "V431/831-zdvojení vedení"
16. 03. 2023 Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy - p. č. 1823/3 k. ú. Valcha
16. 03. 2023 Záměr města pronajmout nebytové prostory v Technologickém parku TechTower
16. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - B3402 Slovanská alej - stavební úprava chodníku Slovanská alej 20

XML