Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 06. 2024 Upravený střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2025 - 2027
08. 06. 2024 Dotační program - Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2024
08. 06. 2024 Vyhlášení dotačního programu Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2024 – II
07. 06. 2024 Seznam bytů podpořených MMR ČR v rámci programu 117 74 Ukrajina
21. 05. 2024 Vyhlášení dotačního programu Rekonstrukce výstavba a rozvoj sportovních zařízení, areálů a souvisejí
01. 05. 2024 Schválený závěrečný účet města Plzně za r. 2022 - úřední deska
01. 05. 2024 Závěrečný účet a zpráva nezáv. auditora za 2022, návrh rozpočtu 2023 DSO Skládka odpadů Chotíkov
01. 05. 2024 Zveřejnění závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Silnice I/27 za rok 2022
30. 04. 2024 Zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Silnice I/27 na rok 2024
30. 04. 2024 Schválený rozpočet města Plzně na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025-2027
30. 04. 2024 Dotační program pro rok 2024-Zástřelné za prase divoké na honebních pozemcích na území města Plzně
30. 04. 2024 Výroční zpráva o činnosti povinného subjektu stat. města Plzně - MMP v oblasti poskytování informací
30. 04. 2024 Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2024
29. 04. 2024 Vyhlášení dotačního programu "Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2024''
29. 04. 2024 Vyhlášení dotačního programu Podpora individuálních sportovců – reprezentantů ČR ve věku 10 až 23 le
23. 11. 2023 Vyhlášení konkurz. řízení na vedoucí prac. místo ředitele Středisko služeb školám, Plzeň,Částkova 78
23. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení sil. II/233 tř. Čs. odboje, Chrást, vodovodní a kanalizační přípojka
23. 11. 2023 Vyrozumění o shromáždění podkladů pro rozhodnutí
22. 11. 2023 Oznámení o upuštění od dražby č.j. 0745D000054/23, povinný: Lenka Hufeislová
22. 11. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
21. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Újezdská, Na Radosti, VO
21. 11. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - parkoviště p.č. 1511/89, Bolevec
21. 11. 2023 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - parkoviště p.č. 1511/89, Bolevec
21. 11. 2023 MÚ - stanovení: DZ - Jasmínová
21. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - C2222, demontáž věžového jeřábu pže d budovou hl. nádraží
21. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Slovanská, Rekonstrukce VO
21. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - II/180 Masarykovo náměstí, Starý Plzenec - Rozsvícení vánočního st
21. 11. 2023 PÚ - stanovení: dopravní značení - Edvarda Beneše, kabel NN
21. 11. 2023 PÚ - stanovení: dopravní značení - K Malé Homolce; kabel NN
20. 11. 2023 Dražba nemovité věci 1/27 id. spoluvlastnického podílu v k.ú. Tábor, povinný: David Mikuš
20. 11. 2023 Aukční vyhláška na prodej spoluvlastnického podílu 1/2 pozemků v k.ú. Křimice
20. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Wolkerova 27, oprava střechy, stání plošiny
20. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Terezie Brzkové, zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z parkoviště
20. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Klatovská, odstav BUS MHD na rozsvícení vánočního stromu
20. 11. 2023 Záměr města pronajmout nebytové prostory v Technologickém parku TechTower
20. 11. 2023 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Výstavba polyfunkčních domů Chelčického ul., Plzeň D.2.2 Dopravní
20. 11. 2023 Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2688/35 v k.ú. Plzeň
20. 11. 2023 Dokument "Dražba dlouhodobě ods..." již není dostupný.
20. 11. 2023 Oznámení o konání shromáždění zástupců DSO Silnice I/27 a návrh rozpočtu na r. 2024
20. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Celoplošná oprava Plzenecké ulice, úsek Koterovská - Slovanská, 2.
16. 11. 2023 výzva - doplnění žádosti usnesení - přerušení řízení: Bytový dům a řadové rodinné domy, Keřová ulice
16. 11. 2023 Záměr pronajmout nemovitost ve správě Zoologické a botanické zahrady města Plzně
16. 11. 2023 Stanovení ochranného pásma vodního zdroje p.p.č. 541/3_k.ú. Litice u Plzně - OOP
16. 11. 2023 Dotace 2024
16. 11. 2023 ROZHODNUTÍ- společné povolení (U+S): Úprava příjezdové komunikace Plzeň - Litice
16. 11. 2023 Dokument "veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
15. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - 288/40 Starý Plzenec, realizace kanalizační přípojky
15. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Pěnkavova, rekonstrukce vozovky
15. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Úslavská, Božkovská, Koterovská, Jablonského, Sladkovského - poklá
15. 11. 2023 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: žádost o změnu stavby před jejím dokončením - PLZEŇ - LITI

XML