Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 11. 2022 MÚ - stanovení: DZ - Bývalý areál pivovaru Světovar
21. 11. 2022 Zahájení řízení - čov - cha: Havarijní zdroj vody
21. 11. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení vydání Změny č. 1 ÚP Nezbavětice včetně vyhotovení ú: Změna územního plá
17. 11. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - X3214 Na Vyhlídce
17. 11. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení ulice Sulkovská, osazení prefabrikovaných segmentů v rámci odlehčov
17. 11. 2022 Rozhodnutí - společné řízení: Uzel Plzeň 5. Stavba - Lobzy - Koterov - TP
17. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení MK podél I/19 Nezvěstice, I.etapa, oprava povrchu komunikace
17. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Karlova 40, Husova 44, stání plošiny
17. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Plzeňská 99, výstavba kanalizační přípojky
16. 11. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - C3024 Krejčíkova
16. 11. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Pod Vrchem, v Plzni - rekonstrukce vodovodní přípojky
16. 11. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Revoluční, Rokycanská, v Plzni - rekonstrukce schodiště a ram
16. 11. 2022 Rozhodnutí - společné řízení: Vodovod
15. 11. 2022 Pozvánka na 2. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 24. 11. 2022
15. 11. 2022 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Plzeň - stavební úpravy Heyrovského ulice - II
15. 11. 2022 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska (U+S): Parkovací stání a chodník při ulici Budo
15. 11. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - II/180 Starý Plzenec - rozsvícení vánočního stromu
15. 11. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení ulice Schwarzova-stavební úprava vnitrobloku
15. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení ÚK Křimická 125, pokládka kabelu NN
15. 11. 2022 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Rezidence Klabava (komunikace, opěrná stěna, dešťová kanalizace)
15. 11. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení Chvojová, Vinohradská, Zborovská, Ovocná-rekonstrukce vodovodu a ka
14. 11. 2022 Dokument "Oznámení dražebního r..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Pozvánka na shromáždění zástupců DSO Povodí Berounky a návrh rozpočtu na r. 2023 + rozpočtový výh...
11. 11. 2022 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k.ú. Plzeň
11. 11. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k.ú. Plzeň
11. 11. 2022 Záměr města Plzně pronajmout část pozemku p.č. 1626/132, k.ú. Bolevec pro umístění a provoz stánku
11. 11. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení Klatovská - Litice, oprava mostu PM-120
11. 11. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení ulice Tělocvičná,vyblokování 4 parkovacích stání-oprava střechy
11. 11. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení ulice Borská, vyblokování 3 parkovacích stání-umístění kontejneru
11. 11. 2022 Záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 876/1 k. ú. Doudlevce
11. 11. 2022 Zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu VP a.s.
10. 11. 2022 Záměr města vypůjčit části pozemku p. č. 232/232 k. ú. Lobzy
10. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Veleslavínova 29/34, umístění kontejneru na suť
10. 11. 2022 Záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 232/227 k. ú. Lobzy
10. 11. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice referent/referentka v Odboru životního prostředí MMP
10. 11. 2022 PÚ na 60 dnů: DZ - úpravy prostoru autobusové zastávky Chodské náměstí
10. 11. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - úpravy prostoru autobusové zastávky Chodské náměstí
09. 11. 2022 Oznámení o konání mimořádného 17. zasedání ZPK 21.11.2022
09. 11. 2022 JEDNOLETÝ DOTAČNÍ PROGRAM V OBLASTI KULTURY NA ROK 2023
09. 11. 2022 Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Štěnovický Borek: Změna územního plánu Štěnovický Borek
09. 11. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - K Prokopávce, v Plzni - realizace vodovní přípojky
08. 11. 2022 Nájem p.č. 1988/1 k.ú. Doubravka - město
08. 11. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - K Bukovci, k.ú. Plzeň - oprava krajnice komunikace
08. 11. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení Klatovská, Oblouková- rekonstrukce vodovodu
08. 11. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Hradišťská, Zahradní, Polní, Habrová - pokládka optických kabelů
08. 11. 2022 Záměr města, ZČU, objekt C1, 246,33m2, NS, do 31.12.2034, NS 2020/004876/D4
08. 11. 2022 Záměr města, ZČU, objekt C1, 562,16+275,45 m2, NS, do 31.12.2034, NS 2012/002520/D11
08. 11. 2022 Záměr města, TGE, objekt E,III. NP, 107,95 m2, NS, od 1.1.2023 na 24 měsíců, D k NS
08. 11. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení odstranění havárií PMDP, r. 2023

XML