Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 10. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
26. 10. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
26. 10. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
26. 10. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
26. 10. 2022 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
26. 10. 2022 rozhodnutí o umístění stavby: Žádost
25. 10. 2022 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k. ú. Křimice
25. 10. 2022 Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Plzeňského kraje
25. 10. 2022 Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Plzeňského kraje v k.ú. Bručná
25. 10. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - OZ Vojanova
25. 10. 2022 PÚ na 60 dnů: DZ - OZ Vojanova
25. 10. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Za Lesem,Cedrová,Meduňková,Mátová,K Jezírku,Nad Osadou
25. 10. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Plzeňská cesta 1242/1
25. 10. 2022 rozhodnutí o změně využití území: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení
25. 10. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Okružní křižovatka Krašovská
25. 10. 2022 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - Okružní křižovatka Krašovská
25. 10. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Koterovská, Železniční, Libušínská, Plzenecká, Houškova - Oprava p
25. 10. 2022 XII/2022 - Záměr města vybrat vhodné nájemce do bytů o podlahové ploše do 90 m2
25. 10. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího Kanceláře primátora města Plzně
25. 10. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Bolevecká
25. 10. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Plaská
25. 10. 2022 Stanovení_PÚ_OOP
25. 10. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - III/18018 Tymákov - oprava komunikací
24. 10. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Ovocná
24. 10. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Poděbradova 29, oprava havárie vodovodní přípojky
24. 10. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Stavbařská x U Letiště, výstavba vjezdu, úprava obrub
24. 10. 2022 Stanovení_PÚ_OOP
21. 10. 2022 Dokument "Dražba movitých věcí,..." již není dostupný.
21. 10. 2022 Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
21. 10. 2022 PÚ - stanovení SILNICE: Dopravní značení - V Hliníku, v Plzni - oprava poklopů
21. 10. 2022 Záměr města Plzně uzavřít dodatek k NS č. 2019/005631/NS ve věci prodloužení doby nájmu
21. 10. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Chválenická
21. 10. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Koterovská, Sladkovského, Jablonského, Táborská - pokládka optické
21. 10. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Květná, Habrová, Cyklistická, - výstavba vodovodu a kanalizace pro
21. 10. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Dobrovského 11-13, zařízení staveniště, skládka materiálu
21. 10. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - X5510 Daimlerova
21. 10. 2022 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2022
20. 10. 2022 MÚ - stanovení: DZ - ÚK parkoviště OC Rokycanská
20. 10. 2022 MÚ - stanovení: DZ - Koterovská, Plzenecká, Božkovská
20. 10. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Edvarda Beneše, úprava zast. Chodské náměstí
20. 10. 2022 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: MTT Klatovská ul. v Plzni, úsek Dobrovského-Má
20. 10. 2022 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Polyfunkční centrum AMESIDE
20. 10. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Ukrajinská
20. 10. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - OK Losiná
20. 10. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Dítětova, v Plzni - realizace přípojek, překládka kabelů
20. 10. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Rybářská, najíždění těžké techniky ke stavbě BD
19. 10. 2022 Značení - přechodná úprava, silnice I/27 Klatovská, I/20 Mikulášská, Plzeň, DIO - Plzeň, oprava p...
19. 10. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Kotkova, Husova, Kalikova, výstavba vodovodu a kanalizace
19. 10. 2022 oznámení opak.VP - vyhláška: Změna územního plánu obce Dýšina
19. 10. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení MK,III/2031 Prvomájová, oprava poklopů -Vodárna Plzeň

XML