Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Politických vězňů, Beroun - 55123/22/DOPR
23. 09. 2022 Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti volebního obvodu č. 16 se sídlem Beroun
22. 09. 2022 Dopravní značení v ul. U Židovského hřbitova, ul. Vinařská, Beroun-Město - 62997/22/DOPR
22. 09. 2022 Nařízení č. 7/2022, kterým se mění nařízení č. 1/2022 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, ve znění nařízení č. 3/2022 a oznámení o vyhlášení právního předpisu
20. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 6/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a oznámení
20. 09. 2022 Oznámení - 11/2022 - mobilní telefon
20. 09. 2022 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu 2022
20. 09. 2022 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu 2022
19. 09. 2022 Dopravní značení - ul. Na Veselou, Beroun-Závodí, MBE/61945/2022/DOPR
19. 09. 2022 Veřejné projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Broumy - MBE/61869/2022/UPRR
16. 09. 2022 Dopravní značení - ul. Šafaříkova a Zvonařova, Beroun-Město - 61619/22/DOPR
16. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Pražská, Loděnice - 61769/22/DOPR
16. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Květnové revoluce, Liteň - 61718/22/DOPR
15. 09. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu 05.10.2022 od 15:00 do 18:00 - ul. Politických vězňů, Beroun-Závodí
15. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Na Máchovně, Beroun-Město - 61500/22/DOPR
15. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Palouček, Pod Homolkou, Beroun-město - 60818/22/DOPR
15. 09. 2022 Dopravní značení ve městě Králův Dvůr - 45841/22/DOPR
15. 09. 2022 Dopravní značení na Husově náměstí, Beroun-Centrum - 61024/22/8DOPR
13. 09. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu 04.10.2022 od 7:30 do 18:15 - ul. Na Herinkách, Na Suchých Lukách Pražská, Beroun-Závodí
13. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Chmelenského, křižovatka ul. Pelclova - Chmelenského - Krameriova a křižovatka Pelclova - Vorlova, Beroun-Město
13. 09. 2022 Referent životního prostředí na úseku ochrany zemědělského půdního fondu na MěÚ Beroun
13. 09. 2022 Vodovod a kanalizace Bítov - 67742/22/ŽP
13. 09. 2022 Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr a Popovice - 52375/22/DOPR
09. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Lidická, Beroun-Závodí - 60059/22/DOPR
09. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Kozelská, Beroun - 56420/22/DOPR
09. 09. 2022 Dotační program na poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2023
08. 09. 2022 Dopravní značení v obci Svatá - 58097/22/DOPR
08. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
08. 09. 2022 Dopravní značení v obci Hýskov - 59452/22/DOPR
08. 09. 2022 Dopravní značení při konání Karlštejnského vinobraní - Karlštejn - 59205/22/DOPR
08. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Pražská, Beroun-Závodí - 59414/22/DOPR
06. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Komenského v k. ú. Zdice - 58120/22/DOPR
06. 09. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
06. 09. 2022 Plná moc k převzetí voličského průkazu
06. 09. 2022 Žádost o vydání voličského průkazu
06. 09. 2022 Pražská správa sociálního zabezpečení, Praha 8 - volné pracovní pozice
06. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Zvonařova, Beroun-Město - 58670/22/DOPR
06. 09. 2022 Dopravní značení ul. K Letníku, Mezouň - 58521/22/DOPR
06. 09. 2022 Referent územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby na MěÚ Beroun
05. 09. 2022 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Beroun 14.09.2022 od 15:00
05. 09. 2022 Návrh úpravy Územního plánu města Králův Dvůr - 57760/22/ÚPRR
02. 09. 2022 Dopravní značení - místní komunikace v obci Beroun-Město, ul. Lomená - lešení na chodníku - MBE/58132/2022/DOPR
02. 09. 2022 Umístění stavby - základní a mateřská škola VIA BEROUN, ul. Na Dražkách, Beroun - MBE/43581/2022/VÝST
02. 09. 2022 Vyrozumění o termínech školení pro volby do Zastupitelstva města Beroun a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
02. 09. 2022 Pronájem části pozemku p. č. 580/4 v k. ú. Beroun
01. 09. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v k. ú. Beroun - 53752022
01. 09. 2022 Dopravní značení v obci Beroun-Hostim - 57811/22/DOPR
01. 09. 2022 Návrh změny č. 4 Územního plánu Beroun - 57997/22/ÚPRR
01. 09. 2022 Dopravní značení ul. U Pískovny, Máchova, Beroun-Závodí - 57336/22/DOPR
01. 09. 2022 Dopravní značení při pořádání akce Hrnčířské a řemeslné trhy, Beroun - 57565/22/DOPR

XML