Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 10. 2022 Oznámení č. 12/2022 - prsten ze žlutého a bílého kovu, finanční hotovost
11. 10. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Husova, Cajthamlova Koněpruská v k. ú. Beroun - 63429/22/DOPR
11. 10. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
11. 10. 2022 Referent sociálních věcí, sociální pracovník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Beroun
11. 10. 2022 Krajský úřad STČ kraje - Posuzování vlivů na ŽP "Modernizace výrobní linky a ekologizace výrobních postupů, diversifikace palivové základny", k. ú. Beroun - 122004/22
11. 10. 2022 Dokument "Ministerstvo dopravy ..." již není dostupný.
11. 10. 2022 Dopravní značení na místních komunikacích v Berouně a Městské části Zdejcina - 66401/22/DOPR
11. 10. 2022 Dopravní značení - Trněný Újezd - 66724/22/DOPR
11. 10. 2022 Dopravní značení v ul. Květnová, Vráž - 65528/22/DOPR
11. 10. 2022 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Beroun - pondělí 17.10.2022 od 19:00
07. 10. 2022 Krajský úřad STČ kraje - Posuzování vlivů na ŽP "Modernizace výrobní linky a ekologizace výrobních postupů, diversifikace palivové základny", k. ú. Beroun - 122004/22
07. 10. 2022 Dopravní značení na místní komunikaci Družstevní, Beroun-Město - 66421/22/DOPR
07. 10. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
06. 10. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
06. 10. 2022 Dopravní značení v ul. Bohumila Hájka v k. ú. Popovice u Králova Dvora - 65442/22/DOPR
06. 10. 2022 ĆEZ distribuce - odstávka elektrického proudu 26.10.2022 od 7:30 do 13:00 v části obce Beroun-Centrum
06. 10. 2022 Dopravní značení v ul. Viničná, Beroun-Město - 65602/22/DOPR
06. 10. 2022 Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr - 64119/22/DOPR
06. 10. 2022 Dopravní značení v k. ú. Beroun a Králův Dvůr - 64499/22/DOPR
04. 10. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Aukční vyhláška - nemovitá věc ve vlastnictví ČR v k. ú. Beroun - 4062/2022
04. 10. 2022 Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr - 63898/22/DOPR
04. 10. 2022 Dopravní značení v obci Chyňava - 59426/22/DOPR
04. 10. 2022 Vodovodní přípojka v k. ú. Hlásná Třebáň - 40948/22/ŽP
04. 10. 2022 Dokument "Krajský úřad STČ kraj..." již není dostupný.
04. 10. 2022 Krajský úřad STČ kraje - opatření obecné povahy - postup pro usmrcování kormorána velkého - 116747/22
03. 10. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Lounín - 62301/22/DOPR
03. 10. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ke Kosovu, Beroun-Jarov - 63975/22/DOPR
03. 10. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Viničná, Beroun-Město - 64448/22/DOPR
03. 10. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikací - V Pražské bráně, Beroun-Centrum - 64095/22/DOPR
03. 10. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Zadní Třebaň - 64365/22/DOPR
03. 10. 2022 Záměr stanovení místní úpravy provozu - Václavské náměstí, Beroun - 63281/22/DOPR
30. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Lounín
29. 09. 2022 Veřejné výběrové řízení na prodej majetku VLS ČR, s.p.
29. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ke Kosovu, Beroun-Jarov
29. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Viničná, Beroun-Město
29. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikací - V Pražské bráně, Beroun-Centrum
29. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Zadní Třebaň
29. 09. 2022 Záměr stanovení místní úpravy provozu - Václavské náměstí, Beroun
27. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -63429/22/DOPR
27. 09. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
26. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Beroun 2022
26. 09. 2022 Zápisy o výsledku voleb do zastupitelstev obcí 2022 v obvodu registračního úřadu - podepsaný scan
25. 09. 2022 Zápisy o výsledku voleb do zastupitelstev obcí 2022 v obvodu registračního úřadu Beroun
23. 09. 2022 Informace o vydaných závazných stanoviscích
23. 09. 2022 Dopravní značení v Králově Dvoře - 63260/22/DOPR
23. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Chaloupecká, Liteň-Leč - 62213/22/DOPR
23. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Politických vězňů, Beroun - 55123/22/DOPR
23. 09. 2022 Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti volebního obvodu č. 16 se sídlem Beroun
22. 09. 2022 Dopravní značení v ul. U Židovského hřbitova, ul. Vinařská, Beroun-Město - 62997/22/DOPR
22. 09. 2022 Nařízení č. 7/2022, kterým se mění nařízení č. 1/2022 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, ve znění nařízení č. 3/2022 a oznámení o vyhlášení právního předpisu

XML