Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 01. 2023 Splašková kanalizace -Vysoký Újezd - 53123/22/ŽP
03. 01. 2023 Krajský úřad STČ kraje - volební stanoviště pro drive-in hlasování - 157490/22
28. 12. 2022 Prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu mimořádné události - 84995/22/FIN
28. 12. 2022 Prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události - 84996/22/FIN
28. 12. 2022 Prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události - 84998/22/FIN
28. 12. 2022 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
27. 12. 2022 Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu
22. 12. 2022 Základní a mateřská škola VIA BEROUN, ul. Na Dražkách, Beroun - 84501/22/VÝST
22. 12. 2022 Vyrozumění členů okresní volební komise o termínech školení
22. 12. 2022 Nařízení č. 9/2022, kterým se mění nařízení č. 7/2022, kterým se mění nařízení č. 1/2022 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, ve znění nařízení č. 3/2022
22. 12. 2022 Dokument "Krajský úřad STČ kraj..." již není dostupný.
22. 12. 2022 Dopravní značení - Karlštejn - 84288/22/DOPR
22. 12. 2022 Dopravní značení v ul. Na Příkopě, Beroun - 84061/22/DOPR
22. 12. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
20. 12. 2022 Ministerstvo životního prostředí - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 - 2027 - 710/2022
20. 12. 2022 Dopravní značení - Beroun - Zavadilka - 83834/22/DOPR
20. 12. 2022 Dopravní značení v obci Kublov - 81820/22/DOPR
20. 12. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
20. 12. 2022 Dopravní značení - Králův Dvůr, ul. Tovární a ul. Fučíkova - MBE/83463/2022/DOPR
20. 12. 2022 Dopravní značení - silnice II/605, silnice III/2365 a místní komunikace v obci Králův Dvůr - MBE/83462/2022/DOPR
20. 12. 2022 Dopravní značení - silnice III/2365, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Králův Dvůr - MBE/81298/2022/DOPR
16. 12. 2022 Dopravní značení mezi obcemi Svinaře a Lhotka - 82645/22/DOPR
16. 12. 2022 Dopravní značení - Karlštejn - 82984/22/DOPR
15. 12. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 05.01.2023 od 7:30 do 10:30 - ul. Kopretinová, Na Cibulce, Větrná, Beroun-Závodí
15. 12. 2022 Žádost paní Kralovičové - 81204/22/DOPR
15. 12. 2022 Místní úprava provozu v obci Loděnice - 82256/22/DOPR
15. 12. 2022 Místní úprava provozu v obci Tetín -82272/22/DOPR
15. 12. 2022 Místní úprava provozu v k. ú. Hýskov - 37543/22/DOPR
15. 12. 2022 Místní úprava provozu v obci Hýskov - 67508/22/DOPR
15. 12. 2022 Místní úprava provozu v obci Hýskov - 82495/22/DOPR
15. 12. 2022 Žádost pana Malečka - 75667/22/DOPR
15. 12. 2022 Žádost pana Straky - 81206/22/DOPR
15. 12. 2022 Stanovení místní úpravy provozu ve správním obvodu ORP Beroun k. ú. Nenačovace - 42182/22/DOPR
15. 12. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
15. 12. 2022 Místní komunikace v obci Suchomasty - 82488/22/DOPR
15. 12. 2022 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
14. 12. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 04.01.2023 od 7:15 do 14:45 - Beroun
13. 12. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
12. 12. 2022 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Beroun - středa 21.12.2022 od 15:00
09. 12. 2022 Nařízení č. 8/2022, kterým se mění nařízení č. 2/2022, kterým se vydává ceník za užívání pozemních komunikací ve vymezených oblastech placeného stání, ve znění nařízení č. 4/2022 a č. 5/2022
09. 12. 2022 Výpůjčka části pozemků p. č. 26/19, p. č. 33 a celého pozemku p. č. 26/18 v k. ú. Hostím u Berouna
08. 12. 2022 Dopravní značení ve městě Králův Dvůr - 80156/22/DOPR
08. 12. 2022 Dopravní značení v k. ú. Lounín - 79982/22/DOPR
08. 12. 2022 Kanalizace Podbrdy - 32562/22/ŽP
06. 12. 2022 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - ul. Zvonice, Dělnická, Knížkovická, Nad Úvozem, Zdice - 80386/22/DOPR
06. 12. 2022 Místní úprava provozu - ul. Zahradní, Zdice - 56330/22/DOPR
06. 12. 2022 Dopravní značení v ul. Na Parkáně, Beroun - 26646/22/DOR
06. 12. 2022 Dopravní značení v ul. Plzeňská, Beroun-Město - 80411/22/DOPR
06. 12. 2022 Dopravní značení v ul. Vorlova, Beroun-Město - 79918/22/DOPR
06. 12. 2022 Oprava ulice Krátká v obci Bubovice - 59301/22/DOPR

XML