Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 08. 2022 Dopravní značení - silnice II/605 v obci Beroun - 54866/22/DOPR
25. 08. 2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
23. 08. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 13.09.2022 od 11:30 do 13:00 - v ul. Karlova, Beroun-Závodí
23. 08. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 13.09.2022 od 9:00 do 11:00 - ul. Myslbekova, Beroun-Závodí
23. 08. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 13.09.2022 od 7:30 do 09:00 - ul. Fibichova, Karlova, Beroun-Závodí
23. 08. 2022 Dopravní značení v ul. Třída Míru, Beroun-Město - 55920/22/DOPR
23. 08. 2022 Vodovod v k. ú. Hlásná Třebaň - 54422/225/ŽP
23. 08. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
23. 08. 2022 ČEZ distribuce - Oznámení o zrušení plánované odstávky elektrické energie - 31.08.2022 od 7:30 do 18:15 - ul. Na Herinkách, Na Suchých lukách, Pražská, Beroun-Závodí
23. 08. 2022 Dopravní značení - automobilové závody Loděnice 2022 - 55385/22/DOPR
23. 08. 2022 Dopravní značení na Husově náměstí, Beroun-Centrum - 55410/22/DOPR
23. 08. 2022 Žloukovice - vodovod - 67725/2021/ŽP
23. 08. 2022 Pánská kožená taška, mobilní telefon Apple, černá peněženka a jízdní kolo - 9/2022
19. 08. 2022 ČEZ distribuce - Oznámení o zrušení plánované odstávky elektrické energie, Beroun - Závodí
19. 08. 2022 Dopravní značení - III/11547, ul. Bohumila Hájka - MBE/55223/2022/DOPR
19. 08. 2022 Dopravní značení - III/11530 + III/11614 + MK v obci Tetín - MBE/54827/2022/DOPR
18. 08. 2022 Rekonstrukce vozovky Na Hroudě v k. ú. Zdice - prodloužení lhůty k dokončení stavby - MBE/55023/2022/DOPR
18. 08. 2022 Nařízení č. 5/2022, kterým se mění nařízení č. 2/2022, kterým se vydává ceník za užívání pozemních komunikací ve vymezených oblastech placeného stání motorových vozidel, ve znění nařízení č. 4/2022
18. 08. 2022 Pánská kožená taška, mobilní telefon Apple, černá peněženka a jízdní kolo - modré
18. 08. 2022 Informaci o změně doby provozu v místech registrace uprchlíků na pracovištích OAMP Ministerstva vnitra a Odborech cizinecké policie
18. 08. 2022 Dopravní značení - III/11619 mezi obcemi Mořina a Karlštejn, III/11622 v k. ú. Mořina a Mořinka - MBE/54444/2022/DOPR
16. 08. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 6. 9. 2022 od 7:15 do 15:15 v k. ú. Beroun
16. 08. 2022 Dopravní značení II/116 ul. Svatojánská - Srbsko - MBE/53951/2022/DOPR
16. 08. 2022 Dopravní značení v rámci pořádání běžeckého závodu ,,Běžecký závod Karlštejnská devítka" - MBE/54266/2022/DOPR
16. 08. 2022 Výzva k vyjádření k podanému odvolání - umístění stavby Chyňava - MBE/54088/2022/VÝST
16. 08. 2022 Stavební povolení - Prodloužení ulice Vinařská Beroun - MBE/54138/2022/DOPR
16. 08. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - novostavba prodejny Lidl
16. 08. 2022 Dopravní značení v ul. Tovární v k. ú. Králův Dvůr - MBE/52790/2022/DOPR
16. 08. 2022 Místní úprava provozu - Beroun Zdejcina - MBE/53502/2022/DOPR
16. 08. 2022 Stavební povolení k provedení stavby vodního díla - vodovod - MBE/67725/2021/ŽP
15. 08. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - č. j. 043539/2022/KUSK-DOP/Svo
11. 08. 2022 Dopravní značení v obci Trněný Újezd - 53212/22/DOPR
11. 08. 2022 Dopravní značení v k. ú. Suchomasty - 51605/22/DOPR
10. 08. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 31.08.2022 od 7:30 do 18:15 - ul. Na Herinkách, Na Suchých lukách, Pražská, Beroun-Závodí
10. 08. 2022 Fena - kříženec krátké černé srsti, výšky cca 60 cm - 52845/22/ŽP
09. 08. 2022 Dopravní značení v Králově Dvoře - 51351/22/DOPR
09. 08. 2022 Dopravní značení v ul. U Kasáren, Beroun - 52545/22/DOPR
09. 08. 2022 Referent územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby na MěÚ Beroun
09. 08. 2022 Ministerstvo životního prostředí - Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun - závěr zjišťovacího řízení - 710/2022
09. 08. 2022 Dopravní značení v k. ú. Nižbor - 49740/22/DOPR
09. 08. 2022 Dopravní značení v k. ú. Popovice u Králova Dvora - 51968/22/DOPR
09. 08. 2022 Dopravní značení v k. ú. Levín u Berouna - 51302/22/DOPR
08. 08. 2022 Krajská hygienická stanice STČ kraje - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 8. září 2022 od 10:00 v roce 2022 - 25240/22
08. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 08. 2022 Dopravní značení v ul. Pražská, Loděnice - 51921/22/DOPR
05. 08. 2022 Dopravní značení v ul. Tyršova a V Chaloupkách, Vysoký Újezd - 48892//22/DOPR
05. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci přihlášek k registraci pro volby do Senátu 2022
04. 08. 2022 Informace o vydaných závazných stanoviscích
04. 08. 2022 Dopravní značení v ul. Šeříková, Loděnice - 50291/22/DOPR
04. 08. 2022 Dopravní značení v ul. U Kapličky, Hlásná Třebaň - 51775/22/DOPR

XML