Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 08. 2022 Dopravní značení v ul. Pražská, Loděnice - 51921/22/DOPR
05. 08. 2022 Dopravní značení v ul. Tyršova a V Chaloupkách, Vysoký Újezd - 48892//22/DOPR
05. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci přihlášek k registraci pro volby do Senátu 2022
04. 08. 2022 Informace o vydaných závazných stanoviscích
04. 08. 2022 Dopravní značení v ul. Šeříková, Loděnice - 50291/22/DOPR
04. 08. 2022 Dopravní značení v ul. U Kapličky, Hlásná Třebaň - 51775/22/DOPR
04. 08. 2022 Referent sociálních věcí, sociální pracovník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Beroun
04. 08. 2022 Finanční referent v oblasti sportu - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na odboru školství a volnočasových aktivit na MěÚ Beroun
03. 08. 2022 ČEZ distribuce - odstávka 23.08.2022 od 7:30 do 16:30 - ul. Obchodní, Beroun-Město
03. 08. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
02. 08. 2022 Dopravní značení - Karlštejn-Poučník - 50921/22/DOPR
02. 08. 2022 Dopravní značení v k. ú. Bykoš - 50491/22/DOPR
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2022
02. 08. 2022 Pražská správa sociálního zabezpečení, Praha 8 - volné pracovní pozice
02. 08. 2022 Místní úprava provozu v ul. Pod Hájem, Králův Dvůr - 32821/22/DOPR
02. 08. 2022 Komunikace ul. K. Hájovně, Lhota u Dolních Břežan - 50837/22/DOPR
01. 08. 2022 Splašková kanalizace - Koněprusy - 50590/22/ŽP
29. 07. 2022 Oznámení - 08/2022 - kufr a věrnostní karty
28. 07. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - aukční vyhláška - bytová jednotka v k. ú. Beroun - 039/22
28. 07. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 18.08.2022 od 7:30 do 14:30 - ul. Pod Homolkou, Švermova, Třída Míru, Beroun-Město
28. 07. 2022 Dopravní značení v ul. Plzeňská, prof. Urbana, Beroun-Město - 50252/22/DOPR
28. 07. 2022 Investiční referent na úseku zeleně na odboru majetku a investic na MěÚ Beroun
28. 07. 2022 Drážní úřad Praha 2 - rozhodnutí - Optimalizace trati Karlštejn - Beroun - 35069/22
28. 07. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 17.08.2022 od 8:00 do 15:00 - ul. Havlíčkova, Husovo nám., Na Klášteře, V Pražské bráně, Beroun-Centrum, v ul. Karly Machové, Na Parkáně, Beroun-Město, a v ul. Na Ostrově, Beroun-Závodí
28. 07. 2022 Dopravní značení na Husově náměstí, Beroun - 49858/22/DOPR
28. 07. 2022 Dopravní značení v ul. U Židovského hřbitova, Vinařská, Beroun-Město - 50023/22/8DOPR
28. 07. 2022 Úprava provozu v obci Hýskov - 49989/22/DOPR
26. 07. 2022 Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr - 48898/22/DOPR
26. 07. 2022 Referent životního prostředí na úseku ochrany zemědělského půdního fondu na MěÚ Beroun
26. 07. 2022 Referent životního prostředí na úseku vodního hospodářství na MěÚ Beroun
26. 07. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 15.08.2022 od 12:00 do 14:00 - v k. ú. Beroun
26. 07. 2022 Dopravní značení v ulicích Beroun-Město - 49003/22/DOPR
22. 07. 2022 ČEZ distribuce - odstávka 12.08.2022 od 7:30 do 10:30 - Beroun-Závodí
22. 07. 2022 ČEZ distribuce - odstávka 12.08.2022 od 11:00 do 13:00 - U Železničního mostu, Beroun-Město
22. 07. 2022 Dopravní značení v ul. K Dědu, Beroun-Město - 48894/22/DOPR
22. 07. 2022 Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu města Beroun id. 37/100
21. 07. 2022 Dopravní značení - ul. Chmelenského, Beroun-Město - 48429/22/DOPR
21. 07. 2022 Dopravní značení v k. ú. Počaply - 42934/22/DOPR
21. 07. 2022 Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr - 47384/22/DOPR
21. 07. 2022 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Šehič - 48736/22/VÝST
19. 07. 2022 Okresní soud Beroun - vyhláška o určení data smrti - Vandriak - 25NC
19. 07. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
19. 07. 2022 ČEZ distribuce - odstávka 08.08.2022 od 08:00 do 10:00 - v k. ú. Beroun
19. 07. 2022 ČEZ distribuce - odstávka 05.08.2022 od 12:00 do 15:00 - ul. U Stadionu, Beroun-Město
15. 07. 2022 Dokument "Ministerstvo dopravy ..." již není dostupný.
15. 07. 2022 Obecní úřad Svinaře - opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu - 1/2022
15. 07. 2022 Dopravní značení v k. ú. Tmaň - 47249/22/DOPR
15. 07. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
14. 07. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 03.08.2022 od 12:00 do 14:00 - ul. Karly Machové a Slapská, Beroun-Město

XML