Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 Navazující vodohospodářská opatření (ROKLINKA) v k. ú. Svinaře - 70703/21/ŽP
02. 12. 2021 Pražská správa sociálního zabezpečení, Praha 8 - volné pracovní pozice
01. 12. 2021 Okresní soud Beroun - pozůstalost - Štollová - 22D765/2019-871
29. 11. 2021 Usnesení vlády ČR č. 1084 - zpřísnění podmínek pro návrat občanů z regionu jižní Afriky - nová mutace koronaviru
29. 11. 2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR č. j. 20599/20 - rozhodnutí - seznam zemí s rizikem COVID-19
29. 11. 2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR č. j. 32150/21 - rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravku
29. 11. 2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR č. j . 39875/21 - rozhodnutí o dočasném povolení distribuce a použití medicinálního kyslíku
29. 11. 2021 Ministertvo zdravotnictví ČR č. j. 14601/21 - zrušení mimořádného opatření k omezení prodeje zboží a poskytování služeb
29. 11. 2021 Nouzový stav a protiepidemická opatření - co aktuálně platí
27. 11. 2021 Vodorovné dopravní značení v ul. Zahořanská, Beroun - 70160/21/DOPR
27. 11. 2021 Dopravní značení - Trnění Újezd - 69966/21/DOPR
27. 11. 2021 Dopravní značení v obci Vinařice - 67524/21/DOPR
27. 11. 2021 Odstranění stávající svislé dopravní značky v ul. Vítězslava Hálka, Beroun - 69779/21/DOPR
26. 11. 2021 Usnesení vlády ČR č. 1065 - vyhlášení nouzového stavu
26. 11. 2021 Usnesení vlády ČR č. 1066 - krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb
26. 11. 2021 Usnesení vlády ČR č. 1067 - krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních sloužeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
26. 11. 2021 MeSES - stanovisko
26. 11. 2021 Výpůjčka části pozemku p. č. 888/36 v k. ú. Beroun a části pozemku p. č. 167 v k. ú. Zdejcina
26. 11. 2021 Výpůjčka pozemku p. č. 156/22 v k. ú. Beroun
25. 11. 2021 Obytný soubor "Na Máchovně" - 3. etapa - změna podmínky č. 17 čl. 5 - 69692/21/VÝST
25. 11. 2021 Uložení písemnosti - Nuriddinov - 69652/21/DOPR
25. 11. 2021 Dopravní značení v ul. Tyršova, Beroun-Město - 69341/21/DOPR
24. 11. 2021 Uložení písemnosti - Šafek - 68896/21/ŽP
22. 11. 2021 Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška - 11.1.2022 - Bouška - 220EX8617/19-105
22. 11. 2021 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 9. 12. 2021 od 7:30 do 12:30 Beroun- Závodí
22. 11. 2021 Dopravní značení - Husovo náměstí, Loděnice - 65522/21/DOPR
22. 11. 2021 Uložení písemnosti - Lichtenberg - 68854/21/VÝST
22. 11. 2021 Oznámení č. 14/2021 - mobilní telefon Samsung a Realme, pánské jízdní kolo
19. 11. 2021 Usnesení vlády č. 1028 - omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
19. 11. 2021 Usnesení vlády č. 1029 - testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2
19. 11. 2021 Usnesení vlády č. 1030 - podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb
19. 11. 2021 Usnesení vlády č. 1031 - podmínky návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců
19. 11. 2021 Usnesení vlády č. 1032 - testování ve školách
18. 11. 2021 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 8. 12. 2021 od 7:30 do 14:30 Beroun - Jarov
18. 11. 2021 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 7. 12. 2021 od 8:00 do 16:00 Beroun - Město
16. 11. 2021 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Dopravní značení v k. ú. Zadní Třebaň - 65998/21/DOPR
12. 11. 2021 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 02.12 od 7:45 do 15:15 - Beroun-Závodí
12. 11. 2021 Prodej části pozemku p. č. 1472/5 v k. ú. Beroun
12. 11. 2021 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
11. 11. 2021 Dopravní značení - ORP Beroun - 66256/21/DOPR
11. 11. 2021 Dopravní značení v ul. Trubínská v k. ú. Králův Dvůr - Počaply - 67048/21/DOPR
11. 11. 2021 Vedoucí oddělení pozemních komunikací a správy dopravy na odboru dopravy a správních agend na MěÚ Beroun
10. 11. 2021 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 01.12 od 7:45 do 15:15 v ul. Na Golfu a U Hájku v k. ú. Beroun
10. 11. 2021 Místní úprava provozu v ul. Čs. armády, Zdice - 66255/21/DOPR
10. 11. 2021 Místní úprava provozu v ul. Husova, Zdice - 66272/21/DOPR
10. 11. 2021 Zpomalovací práh v obci Vráž - 54261/21/DOPR
10. 11. 2021 Dopravní značení v ul. Jánošíkova, Beroun-Město - 66576/21/DOPR
10. 11. 2021 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Vedoucí odboru výstavby na MěÚ Beroun

XML