Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2022 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška - Štollová - 164D 1325/22-7
26. 05. 2022 Drážní úřad Praha 2 - Optimalizace trati Karlštejn - Beroun - 31420/22
26. 05. 2022 Dopravní značení v ul. Na Příkopě, Beroun - 34379/22/DOPR
26. 05. 2022 Dopravní značení v ul. Husovo nám., Beroun-Centrum - 35688/22/DOPR
26. 05. 2022 Dopravní značení na komunikaci III/11619 Karlštejn - 35702/22/DOPR
26. 05. 2022 Dopravní značení při pořádání akce "Berounské hradby" - 35809/22/DOPR
26. 05. 2022 Dopravní značení v obci Trubín - 31344/22/DOPR
26. 05. 2022 Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu ORP Beroun - 11762/22/DOPR
26. 05. 2022 Dopravní značení v obci Loděnice - 35790/22/DOPR
26. 05. 2022 Uložení písemnosti - Ksandrová - 35782/22/DOPR
26. 05. 2022 Uložení písemnosti - Kouba - 35941/22/ŽP
26. 05. 2022 Uložení písemnosti - Bukovinská - 35315/22/ŽP
25. 05. 2022 Uložení písemnosti - Bukovinská - 35315/22/DOPR
24. 05. 2022 Místní úprava provozu v obci Zdice - 35262/22/DOPR
24. 05. 2022 Místní úprava provozu v obci Otročiněves - 35239/22/DOPR
24. 05. 2022 Místní úprava provozu v ul. Branislavova, Beroun - 35219/22/DOPR
24. 05. 2022 Místní úprava provozu v obci Nenačovice - 35316/22/DOPR
24. 05. 2022 Dopravní značení v obci Vráž - 35434/22/DOPR
24. 05. 2022 Krajská hygienická stanice STČ kraje - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 - 25240/22
24. 05. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny -13.06.2022 od 08:00 do 14:00 - ul. Ječná, K Zahrádkám, Na Vinici, Pod Dědem, Slunečná, Za Viničnou, Zahrádky, Beroun-Město
24. 05. 2022 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Beroun 31.05.2022 od 17:00
24. 05. 2022 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku - 34698/22/FIN
24. 05. 2022 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku - 34724/22/FIN
24. 05. 2022 Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Základní a mateřská škola VIA BEROUN, ul. Na Dražkách, Beroun - 34265/22/ÝST
19. 05. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 09.06.2022 od 8:00 do 12:00 - ul. Dobrovského, Chmelenského, K Dědu, Kollárova, Krameriová, Křížkovského, Malé sídliště, Pelclova, Puchmajerova, Vorlova, Zvonařova, Beroun-Město
19. 05. 2022 Dopravní značení - REKO MS Beroun, Šafaříkova, Zvonařova, Beroun-Město - 33825/22/DOPR
19. 05. 2022 Hýskov - K Lesíku, Sportovců - obnova VN, NN,IE-12-60101147 Hýskov, K Lávce č. p. 261 - 33545/22/VÝST
19. 05. 2022 Dopravní značení v ul. Na Podole, Beroun-Město - 33636/22/DOPR
19. 05. 2022 Dopravní značení v ul. Nádražní, Liteň - 33987/22/DOPR
19. 05. 2022 Dopravní značení v ul. Sadová, Beroun-Město - 33733/22/DOPR
17. 05. 2022 Krajský úřad STČ kraje- rozhodnutí proti rozhodnutí MěÚ Beroun, odbor dopravy - REFIHOS REALITY s. r. o. jako Odvolatel - 037460/22
17. 05. 2022 Ministerstvo životního prostředí - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 - 2027 - 710/22
17. 05. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 07.06.2022 od 8:00 do 14:00 - ul Heroutova, K Dědu, Kollárova, Malé sídliště, Puchmajerova, Viničná, Za Viničnou, Zahořanská, Beroun-Město
17. 05. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 06.06.2022 od 8:00 do 14:00 - ul. Havlíčkova, Holandská, Hradební, Husovo nám., Pivovarská, Slapská, Beroun-Centrum, ul. Karly Machové, Nábřeží U sokolovny, Slapská, U Stadionu, Beroun-Město
17. 05. 2022 Dopravní značení - parkoviště u KD Plzeňka, Beroun - 33156/22/DOPR
17. 05. 2022 Dopravní značení v ul. Třebízského, Prof. Urbana, Chválkova, Alšova, Na Vyhlídce, Beroun-Město - 33133/22/DOPR
17. 05. 2022 Uložení písemnosti - Kohout - 33260/22/ŽP
17. 05. 2022 Referent územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby na MěÚ Beroun
17. 05. 2022 Referent bezpečnosti státu v Kanceláři tajemníka na MěÚ Beroun
17. 05. 2022 Referent územního plánování a stavebního řádu - výkon úřadu územního plánování na odboru územního plánování a regionálního rozvoje na MěÚ Beroun
17. 05. 2022 Splašková kanalizace v k. ú. Hýskov - 03905/22/ŽP
17. 05. 2022 Dopravní značení – silnice III/11620, III/11613, III/11619, III/10122, III/11610 a místní komunikace – MBE/33271/2022/DOPR
17. 05. 2022 Veřejné projednání ÚP Chodouň - MBE/32065/2022/ÚPRR
14. 05. 2022 Krajský úřad STČ kraje - doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje STČ kraje - 051898/22
14. 05. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 03.06.2022 od 8:00 do 14:00 - ul. Biřická, Česká, Husovo nám., Kolářská, náměstí Joachima Barranda, Zámečnická
14. 05. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 02.06 od 8:00 do 12:00 v ul. Dobrovského, Jungmannova, Kollárova, Plzeňská, Preislerova, Vorlova a Zvonařova, Beroun-Město-Beroun
14. 05. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 31.05.20222 od 7:30 do 13:00 - Na Ostrově, Beroun-Závodí
14. 05. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 26.05.2022 od 8:00 do 15:00 - část obce Beoun-Město
14. 05. 2022 Prodej části pozemků p.č. 2217/1, p. č. 2217/2, p. č. 2217/4 a p. č. 2217/5 v k. ú Beroun
14. 05. 2022 Dopravní značení v ul. Hudlické, Beroun-Zdejcina - 32810/22/DOPR

XML