Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2023 Dopravní znační v k. ú. Suchomasty - 23356/23/DOPR
20. 03. 2023 Dopravní značení v obci Svinaře - 22897/23/DOPR
17. 03. 2023 Dopravní značení - Beroun - 23093/23/DOPR
17. 03. 2023 Uložení písemnosti - Havlíček - 22922/23/ŽP
16. 03. 2023 Dopravní značení - Husovo nám., Beroun-Centrum - 22395/22/DOPR
16. 03. 2023 Dopravní značení v k. ú. Beroun a k. ú. Tetín - 21499/23/DOPR
16. 03. 2023 Uložení písemnosti - Kytlicová - 22412/23/ŽP
15. 03. 2023 Dopravní značení - nám. Joachima Barranda, Beroun - 21738/23/DOPR
15. 03. 2023 Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr - 19636/23/DOPR
15. 03. 2023 Uložení písemnosti - Dukay - 13926/23/DOPR
15. 03. 2023 Referent společné státní správy a samosprávy na odboru sociálních věcí a zdravotnictví na MěÚ Beroun
14. 03. 2023 Vodovod a kanalizace v k. ú. Zadní Třebaň - 3727/23/ŽP
14. 03. 2023 Splašková kanalizace v obci Vinařice - 64694/23/ŽP
13. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Za Vodou, Beroun-Závodí - 21084/23/DOPR
10. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Na Ptačí skále, Beroun-Město - 21036/23/DOPR
10. 03. 2023 Dopravní značení na Husově náměstí, Beroun - 20980/23/DOPR
10. 03. 2023 Oznámení č. 3/2023 - 3 ks mobilních telefonů a dámská peněženka
08. 03. 2023 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu - 29.03.2023 od 9:30 do 11:30 - ul. Fügnerova, Nerudova, Beroun-Město
08. 03. 2023 Dopravní značení v ul. K Vodopádům, Srbsko - 20082/23/DOPR
08. 03. 2023 Dopravní značení v k. ú. Nenačovice - 19947/23/DOPR
07. 03. 2023 Žádost - Maleček - 19297/238DOPR
07. 03. 2023 Informace o vydaných závazných stanoviscích
07. 03. 2023 Žádost - Pólya - 17938/23/DOPR
07. 03. 2023 Žádost - Rotta - 15958/23/DOPR
07. 03. 2023 Žádost - Lébrová 9418/23/DOPR
07. 03. 2023 Žádost - Ulbert - 19445/23/DOPR
07. 03. 2023 Žádost - Mišálková - 19423/23/DOPR
07. 03. 2023 Žádost - Kralevičová - 19360/23/DOPR
07. 03. 2023 Žádost - Straka - 19267/23/DOPR
07. 03. 2023 Žádost - Maleček - 19257/238DOPR
06. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Velká Strana, Malá Strana, Hýskovská, Chyňava - 17037/23/DOPR
06. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Malá Strana, Ke Hřišti, Chyňava - 17038/23/DOPR
06. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Třída Míru, Mládeže, S. K. Neumanna, Julia Fučíka, Tichá, Beroun-Město - 19004/23/DOPR
06. 03. 2023 Úprava komunikace Na Máchovně a Na Morákově, Beroun - 18644/23/VÝST
03. 03. 2023 Uzavření dodatku č. 10 nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 928, Beroun-Město
03. 03. 2023 Pronájem garážového stání - budova bývalé kotelny V Hlinkách, Beroun
03. 03. 2023 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Beroun
03. 03. 2023 Referent sociálních věcí, sociální pracovník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb, zdravotnictví, prevence a ekonomiky na MěÚ Beroun
03. 03. 2023 Referent sociálních věcí, sociální pracovník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Beroun
03. 03. 2023 Navržení dodatku č. 10 nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 928
03. 03. 2023 Pronájem garážového stání - budova bývalé kotelny V Hlinkách
03. 03. 2023 Bezúplatný převod pozemků p. č. 2441/2, p. č. 2305/66, p. č. 2258/29, p. č. 1197/34, p. č. 1197/56 vše v k. ú. Beroun
02. 03. 2023 Místní úprava provozu přes Kovářskou rokli v k. ú. Hýskov - 17875/23/DOPR
02. 03. 2023 Místní úprava provozu v ul. Dělnická, Hýskov - 17915/23/DOPR
02. 03. 2023 Místní úprava provozu v ul. Budovatelská, Hýskov - 1778/23/DOPR
02. 03. 2023 Místní úprava provozu v ul. Libinská, Nová a Prostřední, Hýskov - 9279/23/DOPR
02. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Pražská, Loděnice - 18470/23/DOPR
02. 03. 2023 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
02. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtového opatření č. 1 města Beroun pro rok 2023
01. 03. 2023 Dopravní značení v ul. Dlouhá, městys Liteň - 18033/23/DOPR

XML