Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2019 Celní úřad pro STČ kraj Praha - uložení písemnosti - Juhász
18. 01. 2019 Referent pro silniční a městskou dopravu - odbor dopravy a správních agend na úseku evidence řidičů na MěÚ Beroun
17. 01. 2019 Vyhlášení dotace města Beroun
17. 01. 2019 Pes - křítenec černožluté barvy s krátkou srstí, malé výšky - 4165/19/ŽP
15. 01. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - výběrové řízení s aukcí - nemovitý majetek - 004/2019
15. 01. 2019 Exekutorský úřad Plzeň - město - dražební vyhláška - 14. 2. 2019 - Tatíček - 094EX05814/16-103
15. 01. 2019 Uložení písemnosti - Demeter, Černý, Fišer - 3172/19/FIN
14. 01. 2019 Strážník Městské policie Beroun
11. 01. 2019 Změna uzavření dodatku č. 6 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 14/2006/NAJ/OMI
11. 01. 2019 Souhrnná zpráva o použití finančních prostředků poskytnutých vlastníkům kulturních památek z programu MK ČR " Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP" v roce 2018 ve správním obvodu ORP Beroun
11. 01. 2019 Krbová vložka - Zdejcina
11. 01. 2019 Plynový kotel, kachlová kamna - Stašov u Zdic
11. 01. 2019 3 plynové kotle, 3x krbová vložka - Vysoký Újezd u Berouna
11. 01. 2019 Plynový kotel - Zahořany u Berouna
11. 01. 2019 Uložení písemnosti - Zmrzlíková, Hrubec - 1993/19/VÝST
11. 01. 2019 Uložení písemnnosti - Růžička - 1088/19/DOPR
11. 01. 2019 Účetní závěrka 2017
11. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Beroun za rok 2017
10. 01. 2019 Závěrečný účet města Beroun za rok 2017
10. 01. 2019 Rozpočtové opatření města Beroun č. 3 na rok 2018
09. 01. 2019 Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezky v ulici Plzeňské, Beroun - 2111/19/DOPR
08. 01. 2019 Demolice - Nenačovice
08. 01. 2019 Demolice, 2x krbová kamna - Lhotka u Berouna
08. 01. 2019 Plynový kotel, krbová kamna - Beroun
08. 01. 2019 Plynový kotel, krbová kamna - Vysoký Újezd u Berouna
08. 01. 2019 Dopravní značení v obci Liteň - 84482/19/DOPR
08. 01. 2019 Dopravní značení - akce Trilobit v KD "Plzeňka" - 384/19/DOPR
08. 01. 2019 Uložení písemnosti určená pro neznámé vlastníky pozemek parc. č. 254/38 v k. ú. Vysoký Újezd u Berouna - 1689/819/VÝST
08. 01. 2019 Vysoký Újezd - technická infrastruktura, SO 30 - 1540/19/DOPR
08. 01. 2019 Oznámení č. 16/2018
07. 01. 2019 Krbová kamna - Bavoryně
07. 01. 2019 Referent životního prostředí - státní správa lesů na MěÚ Beroun - na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
04. 01. 2019 Krbová vložka - Bubovice
04. 01. 2019 Krbová vložka - Levín
04. 01. 2019 Plynový kotel, krbová vložka - Levín u Berouna
03. 01. 2019 Krbová vložka - Beroun
03. 01. 2019 Hudlice U Kaštanu, plochy pro bydlení, technické vybavení území, komunikace, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace - 31920/18/DOPR
03. 01. 2019 Referent společné státní správy a samosprávy - právník - Kancelář tajemníka na MěÚ Beroun
03. 01. 2019 Krbová vložka - Chyňava
02. 01. 2019 5x krbová vložka - Chyňava
02. 01. 2019 Zásobník na zemní plyn, plynový kotel - Žloukovice
22. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření města Beroun č. 5 na rok 2018 a Rozpočtu na rok 2019
22. 12. 2018 Komentář k rozpočtovému opatření města Beroun č. 5 na rok 2018
22. 12. 2018 Úprava rozpočtu města Beroun na rok 2018 (Rozpočtové opatření č. 5)
22. 12. 2018 Rozpočet města Beroun na rok 2019
21. 12. 2018 Komentář k rozpočtu města Beroun na rok 2019
21. 12. 2018 4x krbová vložka - Vysoký Újezd u Berouna
21. 12. 2018 38x plynový kotel, 38x krbová vložka - Nižbor
20. 12. 2018 2x krbová kamna - Hudlice
20. 12. 2018 8x krbová kamna - Hýskov

XML