Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Dopravní značení v obci Běleč u Litně - 55842/20/DOPR
24. 09. 2020 Dopravní značení v ul. Hornohradební, Beroun - 51503/20/DOPR
24. 09. 2020 Revitalizace historického jádra obce Tetín - 56603/20/DOPR
24. 09. 2020 Uložení písemnosti - Plachá - 56472/20/DOPR
24. 09. 2020 Přehled o telefonním spojení do volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje
24. 09. 2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - omezení hromadných akcí - 20588/20
24. 09. 2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - omezení stravovacích a ubytovacích zařízení - 20581/20
23. 09. 2020 Okresní soud Beroun - likvidace pozůstalosti po panu Jiřím Mlčochovi - 22D292/2015
23. 09. 2020 Novostavba domova pro seniory Hýskov - 56235/20/VÝST
23. 09. 2020 Uložení písemnosti - Auředníková - 56379//20/ŽP
23. 09. 2020 Návrh zadání územního plánu Liteň - 56233/20/ÚPRR
22. 09. 2020 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - výběrové řízení na prodej nemovitého majetku VLS ČR s. p., divize Hořovice - 007188/20
22. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 6/2020
22. 09. 2020 Dopravní značení v ul. Koněpruská, Beroun (uzavírka cyklostezky) - 55180/20/DOPR
22. 09. 2020 Dopravní značení v ul. Na Ostrově, Beroun - 54594/20/DOPR
22. 09. 2020 Dopravní značení v ul. Kollárova, Beroun - 56107/20/DOPR
21. 09. 2020 Zahájení společného územního a stavebního řízení - studna - MBE/55188/2020/ŽP
21. 09. 2020 Zlatý dámský prsten, dámské kovové hodinky - ev.č. 152020
18. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 5/2020
18. 09. 2020 Dopravní značení v obci Loděnice - 53242/20/DOPR
18. 09. 2020 Dopravní značení, Prof. Veselého, Beroun - 53045/20/DOPR
17. 09. 2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
17. 09. 2020 Povinnost odstranění a okleštění stromoví - informace
16. 09. 2020 Exekutorský úřad Praha 6 - dražební vyhláška - Patáková - 174EX13/18-100
16. 09. 2020 Změna č. 2 územního plánu Mořinka - 54959/20/ÚPRR
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb
16. 09. 2020 INF/42/2020 Žádost o informaci - povolení k realizaci stavby na pozemcích v k. ú. Hýskov
15. 09. 2020 Dopravní značení v ul. U Kasáren, Beroun - 50168/20/DOPR
15. 09. 2020 Dopravní značení na Husově náměstí, Beroun - 50893/20/DOPR
15. 09. 2020 Dopravní značení v k. ú. Loděnice - 52380/20/DOPR
15. 09. 2020 Žádost o vydání voličského průkazu
15. 09. 2020 Plná moc k převzetí voličského průkazu
11. 09. 2020 Dopravní značení v ul. Tovární, Pivovarská, Králův Dvůr - 53627/20/DOPR
11. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00
10. 09. 2020 Dopravní značení v ul. Hrnčířská, Beroun - 51942/20/DOPR
10. 09. 2020 Dopravní značení v ul. Za Litavou, Zdice - 49099/20/DOPR
10. 09. 2020 Dopravní značení v ul. Plzeňská, Beroun - 52148/20/DOPR
10. 09. 2020 Informace pro občany města Berouna na žádost Českého statistického úřadu pro STČ kraj, Praha - Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2020"
10. 09. 2020 Uložení písemnosti - Nguyen - 53198/20/VÝST
10. 09. 2020 Uložení písemnosti - Kantor - 53315/20/VÝST
10. 09. 2020 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
08. 09. 2020 Dopravní značení v k. ú. Beroun a k. ú. Tetín - 52584/20/DOPR
08. 09. 2020 Změna vlastníka vozidla - Lakatos - 50509/20/DOPR
08. 09. 2020 Rekonstrukce ulice Švermova a Ke Koupališti v Berouně - 53189/20/DOPR
04. 09. 2020 Dopravní značení ul. Družstevní, Bezručova, Drašarova v Berouně - 51920/20/DOPR
04. 09. 2020 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Beroun 16.09.2020
04. 09. 2020 Odstranění pevné překážky z pozemní komunikace v k. ú. Vráž - Allram - 51920/20/DOPR
03. 09. 2020 Dopravní značení ul. Družstevní, Bezručova, Drašarova v Berouně - 51804/20/DOPR
03. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
02. 09. 2020 Dokument "Městský úřad Králův D..." již není dostupný.

XML