Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Lounín
29. 09. 2022 Veřejné výběrové řízení na prodej majetku VLS ČR, s.p.
29. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ke Kosovu, Beroun-Jarov
29. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Viničná, Beroun-Město
29. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikací - V Pražské bráně, Beroun-Centrum
29. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Zadní Třebaň
29. 09. 2022 Záměr stanovení místní úpravy provozu - Václavské náměstí, Beroun
27. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -63429/22/DOPR
27. 09. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost
26. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Beroun 2022
26. 09. 2022 Zápisy o výsledku voleb do zastupitelstev obcí 2022 v obvodu registračního úřadu - podepsaný scan
25. 09. 2022 Zápisy o výsledku voleb do zastupitelstev obcí 2022 v obvodu registračního úřadu Beroun
23. 09. 2022 Informace o vydaných závazných stanoviscích
23. 09. 2022 Dopravní značení v Králově Dvoře - 63260/22/DOPR
23. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Chaloupecká, Liteň-Leč - 62213/22/DOPR
23. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Politických vězňů, Beroun - 55123/22/DOPR
23. 09. 2022 Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti volebního obvodu č. 16 se sídlem Beroun
22. 09. 2022 Dopravní značení v ul. U Židovského hřbitova, ul. Vinařská, Beroun-Město - 62997/22/DOPR
22. 09. 2022 Nařízení č. 7/2022, kterým se mění nařízení č. 1/2022 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, ve znění nařízení č. 3/2022 a oznámení o vyhlášení právního předpisu
20. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 6/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a oznámení
20. 09. 2022 Oznámení - 11/2022 - mobilní telefon
20. 09. 2022 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu 2022
20. 09. 2022 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu 2022
19. 09. 2022 Dopravní značení - ul. Na Veselou, Beroun-Závodí, MBE/61945/2022/DOPR
19. 09. 2022 Veřejné projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Broumy - MBE/61869/2022/UPRR
16. 09. 2022 Dopravní značení - ul. Šafaříkova a Zvonařova, Beroun-Město - 61619/22/DOPR
16. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Pražská, Loděnice - 61769/22/DOPR
16. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Květnové revoluce, Liteň - 61718/22/DOPR
15. 09. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu 05.10.2022 od 15:00 do 18:00 - ul. Politických vězňů, Beroun-Závodí
15. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Na Máchovně, Beroun-Město - 61500/22/DOPR
15. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Palouček, Pod Homolkou, Beroun-město - 60818/22/DOPR
15. 09. 2022 Dopravní značení ve městě Králův Dvůr - 45841/22/DOPR
15. 09. 2022 Dopravní značení na Husově náměstí, Beroun-Centrum - 61024/22/8DOPR
13. 09. 2022 ČEZ distribuce - odstávka elektrického proudu 04.10.2022 od 7:30 do 18:15 - ul. Na Herinkách, Na Suchých Lukách Pražská, Beroun-Závodí
13. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Chmelenského, křižovatka ul. Pelclova - Chmelenského - Krameriova a křižovatka Pelclova - Vorlova, Beroun-Město
13. 09. 2022 Referent životního prostředí na úseku ochrany zemědělského půdního fondu na MěÚ Beroun
13. 09. 2022 Vodovod a kanalizace Bítov - 67742/22/ŽP
13. 09. 2022 Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr a Popovice - 52375/22/DOPR
09. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Lidická, Beroun-Závodí - 60059/22/DOPR
09. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Kozelská, Beroun - 56420/22/DOPR
09. 09. 2022 Dotační program na poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2023
08. 09. 2022 Dopravní značení v obci Svatá - 58097/22/DOPR
08. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
08. 09. 2022 Dopravní značení v obci Hýskov - 59452/22/DOPR
08. 09. 2022 Dopravní značení při konání Karlštejnského vinobraní - Karlštejn - 59205/22/DOPR
08. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Pražská, Beroun-Závodí - 59414/22/DOPR
06. 09. 2022 Dopravní značení v ul. Komenského v k. ú. Zdice - 58120/22/DOPR
06. 09. 2022 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
06. 09. 2022 Plná moc k převzetí voličského průkazu
06. 09. 2022 Žádost o vydání voličského průkazu

XML