Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Stavební povolení - rekonstrukce komunikace ulice V Hlinkách, Beroun - 78951/19/DOPR
19. 11. 2019 Dopravní značení - ORP Beroun - 78279/19/DOPR
19. 11. 2019 Dopravní značení - RZ Karlík - Roblín - 73364/19/DOPR
15. 11. 2019 Změna Smluv o nájmu prostor č. 0314/2019/NAJ/OMI a č. 0315/2019/NAJ/OMI
15. 11. 2019 Změna Smlouvy o nájmu prostor č. 0635/2017/NAJ/OMI
15. 11. 2019 Pronájem prostor k podnikání v budově s čp. 345, která je součástí pozemku p. č. st. 886 v k. ú. Beroun u Městského hřbitova v Berouně
15. 11. 2019 Dopravní značení v ul. Kostelní, Na Klášteře, Havlíčkova, Na Příkopě, Husovo náměstí, Beroun - 77583/19/DOPR
15. 11. 2019 Dopravní značení v obci Železná - 74082/19/DOPR
15. 11. 2019 Přístupová komunikace Hatě - 78021/19/DOPR
14. 11. 2019 Krbová vložka - Hudlice
14. 11. 2019 Změna Smlouvy o nájmu prostor č. 0314/19/NAJ/OMI
14. 11. 2019 Změna Smlouvy o nájmu prostor č. 0635/17/NAJ/OMI
14. 11. 2019 Pronájem prostor k podnikání na pozemku p. č. st. 886 v k. ú. Beroun
14. 11. 2019 Dopravní značení v ulici Hostímská, Beroun - 76949/19/DOPR
12. 11. 2019 Dopravní značení v obci Kublov - 74247/19/DOPR
11. 11. 2019 Exekutorský úřad Litoměřice - dražební jednání č.j. 124 EX 7615/18-135
08. 11. 2019 2x plynový kotel - Králův Dvůr
08. 11. 2019 Krbová vložka - Hlásná Třebaň
08. 11. 2019 Plynový kotel - Vysoký Újezd u Berouna
08. 11. 2019 Plynový kotel, krbová kamna - Nový Jáchymov
08. 11. 2019 Krbová kamna - Nenačovice
08. 11. 2019 Plynový kotel - Beroun
08. 11. 2019 Plynový kotel, krbová kamna - Beroun
08. 11. 2019 Plynový kotel - Vysoký Újezd u Berouna
08. 11. 2019 Dopravní značení v ul. Tovární, Beroun - 76592/19/DOPR
08. 11. 2019 Dopravní značení v ul. Hlavní, Bubovice - 76557/19/DOPR
07. 11. 2019 Krajský úřad STČ kraje - Vyrozumění o podaném odvolání (ALBERT) - 106730/19
07. 11. 2019 Uložení písemnosti - Arazim - 76279/2019/VÝST
07. 11. 2019 Novostavba Zdice - 75854/19/VÝST
05. 11. 2019 Dopravní značení v ul. Kollárova, Beroun - 75235/19/DOPR
05. 11. 2019 Dopravní značení v ul. Halounská, Svinaře - 72795/19/DOPR
05. 11. 2019 Optický kabel pro obec Tetín - 75792/19/VÝST
05. 11. 2019 Nástavba a přístavba Rezidence v Hlinkách, Beroun - 75245/19/VÝST
04. 11. 2019 Plynový kotel - Loděnice u Berouna
04. 11. 2019 Krbová vložka - Chrustenice
31. 10. 2019 Vodovod, vodovodní přípojka v k. ú. Suchomasty - 74574/19/ŽP
30. 10. 2019 Oznámení č. 11/2019 - Látkový batoh s osobními věcmi
29. 10. 2019 Dopravní značení v ul. Třída Míru a Jungmannova, Beroun - 72686/19/DOPR
29. 10. 2019 Dopravní značení v ul. S. K. Neumanna a Mládeže, Beroun - 72082/19/DOPR
24. 10. 2019 Prodej v budoucnu - p. č. 232/6 v k. ú. Beroun
24. 10. 2019 Prodej části pozemku p. č. 2826/3 v k. ú. Beroun
24. 10. 2019 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Odvolání - Chyňavská rolnická společnost, s. r. o. - 73487/19/VÝST
23. 10. 2019 Krajský úřad STČ kraje - závěr zjišťovacího řízení - Strategie rozvoje územního obvodu STČ kraje na období 2019-2024 s výhledem do 2030 -109861/19
23. 10. 2019 Ministerstvo životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení - Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo) - 710/19
23. 10. 2019 Krbová kamna - Liteň
23. 10. 2019 Krbová kamna - Levín u Berouna
23. 10. 2019 Krbová kamna - Nový Jáchymov
23. 10. 2019 Krbová kamna - Vysoký Újezd u Berouna
23. 10. 2019 4x krbová kamna - Počaply

XML