Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 07. 2021 Dopravní značení - Beroun ul. Brožíkova a ul. Komenského - MBE/44698/2021/DOPR
29. 07. 2021 Dopravní zančení - Beroun ul. Viničná, ul. Lomená, ul. Pod Studánkou, ul. Okružní a ul. Za Městskou horou - MBE/44662/2021/DOPR
29. 07. 2021 Dopravní značení - Beroun ul. Na Vinici, ul. Vít. Hálka, ul. Talichova a ul. Nerudova - MBE/44488/2021/DOPR
28. 07. 2021 Dopravní značení - Beroun Husovo náměstí, Barrandovo náměstí, Seydlovo náměstí, Kostelní, Česká, Na Klášteře, Biřická, Na Příkopě, parkoviště Boškův statek - MBE/44706/2021/DOPR
28. 07. 2021 Dopravní značení - Na Vinici a U Kasáren Beroun - MBE/44734/2021/DOPR
28. 07. 2021 Dopravní značení - ul. Za Drahou v obci Beroun-Závodí - MBE/44653/2021/DOPR
28. 07. 2021 Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Obec Korno - MBE/44753/2021/VÝST
28. 07. 2021 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 18. 8. 2021 od 7:30 do 15:00 - Beroun Jarov
27. 07. 2021 Ministerstvo zdravotnictví - změna mimořádného opatření o omezení maloobchodu a poskytování služeb
27. 07. 2021 Ministerstvo zdravotnictví - změna mimořádného opatření o podmínkách provozu škol a školských zařízení
27. 07. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. 20599 - nařízení mobilním operátorům o zasilaní tzv. welcome sms s účinností od 27. 7. 2021
27. 07. 2021 Dopravní značení - silnice č. III/23614 a III/23615 mezi obcemi Kublov a Broumy - MBE/43203/2021/DOPR
27. 07. 2021 Uložení písemnosti - Jandová, Janda - MBE/43410/2121/ŽP
27. 07. 2021 Referent územního plánování a stavebního řádu – stavební technik na úseku speciálního stavebního úřadu, dopravní stavby – odbor dopravy a správních agend na Městském úřadě Beroun
26. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
26. 07. 2021 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 13. 08. 2021 od 13:00 do 15:00 Beroun, Na Máchovně
24. 07. 2021 ČEZ distribuce - odstávka elektřiny - 13.08 od 7:30 do 12:30 v k. ú. Beroun
24. 07. 2021 Dopravní značení v ul. Bezručova - 42329/21/DOPR
24. 07. 2021 Dopravní značení v k. ú. Zdice - 43424/21/DOPR
24. 07. 2021 Dopravní značení v obci Otročiněves - 43848/21/DOPR
22. 07. 2021 Dopravní značení v rámci pořádání běžeckého závodu "Běhej Lesy Karlštejn" - 19729/21/DOPR
22. 07. 2021 Splašková kanalizace - 42704/21/ŽP
22. 07. 2021 Strážník městské policie
21. 07. 2021 Dopravní značení - Mořina, Kozolupy, Mořinka,Čeřinka, Vinařice, Všeradice, Tmaň a Suchomasty - 42708/21/DOPR
21. 07. 2021 Dopravní značení v městysu Karlštejn - 43014/21/DOPR
21. 07. 2021 Uložení písemnosti -Švecová - 43130/21/VÝST
21. 07. 2021 Referent územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby na MěÚ Beroun
20. 07. 2021 Usnesení vlády č. 667 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví příloha č. 1 k usnesení č. 667 o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 od 1. září
20. 07. 2021 Dopravní značení mezi obcemi Lety a Mořina - 42255/21/DOPR
20. 07. 2021 Dopravní značení v ul. Trubínská v k. ú. Králův Dvůr - Počaply - 42668/21/DOPR
20. 07. 2021 Dopravní značení v obci Bubovice - 42799/21/DOPR
20. 07. 2021 Komunikace v ul. K Hájovně, Lhota u Dolních Břežan - 42597/21/DOPR
20. 07. 2021 Uložení písemnosti - Berdych - 42749/21/VÝST
15. 07. 2021 Dopravní značení - Karlštejn - 42014/21/DOPR
15. 07. 2021 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
15. 07. 2021 Odstranění pevné překážky z pozemní komunikace v k. ú. Vráž - nové projednání žádosti účastníků řízení - 41322/21/DOPR
14. 07. 2021 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Referent územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby na MěÚ Berounj
13. 07. 2021 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - rozhodnutí o udělení výjimky vjíždění auty do NPR Tabulová - 51/21
13. 07. 2021 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Rozšíření komunikace v k. ú. Loděnice - 41059/21/VÝST
12. 07. 2021 Dopravní značení v obci Bubovice - 41025/21/DOPR
09. 07. 2021 Oznámení 8/2021 - Mobilní telefon CAT, Klíč od auta Land Rover
08. 07. 2021 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
08. 07. 2021 INS_FTTH_CZ_1808_26008/_Beroun_02 - 40055/21/VÝST
08. 07. 2021 Žloukovice - vodovod - 40075/21/VÝST
08. 07. 2021 Vedoucí oddělení sociálních služeb, zdravotnictví, prevence a ekonomiky - odbor sociálních věcí a zdravotnictví na MěÚ Beroun
07. 07. 2021 Dopravní značení v ul. Husova a Čs. armády, Zdice - 40372/21/DOPR
07. 07. 2021 Dopravní značení v ul. Husova, Zdice - 20065/21/DOPR
07. 07. 2021 Dopravní značení v ul.Čs. armády, Zdice - 17373/21/DOPR

XML