Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2021 Usnesení vlády ČR č. 471 k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví
18. 05. 2021 Usnesení vlády č. 450 k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví - maloobchodní prodej
18. 05. 2021 Dopravní značení v ul. U Kasáren, Beroun - 26838/21/DOPR
18. 05. 2021 Dopravní značení mezi obcemi Beroun a Rudná - 21778/21/DOPR
18. 05. 2021 Dopravní značení v ul. Bezručova, Beroun - 25793/21/DOPR
18. 05. 2021 Podklady k vydání rozhodnutí Kohout - 28908/21/DOPR
17. 05. 2021 Usnesení vlády č. 450 - maloobchodní prodej
17. 05. 2021 Uložení písemnosti - SVJ Švermova, Beroun - 28789/21/VÝST
17. 05. 2021 Uložení písemnosti - Kubištová, Petrášek - 28693/21/ŽP
17. 05. 2021 Uložení písemnosti - Kubištová, Petrášek - 28683/21/ŽP
14. 05. 2021 Okresní soud v Berouně - určení data smrti - Král
14. 05. 2021 Tržní řád - Nařízení č. 1/2021
14. 05. 2021 Smlouva o nájmu ev. č. 0354/2016/NAJ/OMI - dodatek č. 1
14. 05. 2021 Záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2068/42 v k. ú. Beroun
13. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Vižina
13. 05. 2021 Chyba v psaní - INS_FTTH_CZ_1809_26008_Beroun_03, MBE/27982/2021/VÝST
13. 05. 2021 Návrh ÚP Chodouň - MBE/27689/2021/ÚPRR
12. 05. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - rozhodnutí o ukončení ochranných a zdolávacích opatření
12. 05. 2021 Dopravní značení - silnice III/1157, obec Trněný Újezd - MBE/27725/2021/DOPR
12. 05. 2021 Uložení písemnosti - Pešková, Kadlec - MBE/27170/2021/ŽP
12. 05. 2021 Uložení písemnosti - Pešková, Kadlec - MBE/27433/2021/ŽP
12. 05. 2021 Uložení písemnosti - Eiselt - MBE/27670/2021/ŽP
11. 05. 2021 Usnesení vlády ČR č. 448 ze dne 10. 5. 2021
11. 05. 2021 Vyjádření MeSES k dalšímu postupu - shrnutí současné situace
11. 05. 2021 Usnesení vlády ČR č. 449 ze dne 10. 5. 2021
11. 05. 2021 Vyjádření k podanému odvolání - - Projekt Hýskov s.r.o. - MBE/27362/2021/VÝST
11. 05. 2021 Referent společné státní správy a samosprávy (referent oddělení přestupků) – odbor správní a obecní živnostenský úřad na Městském úřadě Beroun
11. 05. 2021 3/2021 - Černá peněženka s finanční hotovostí, 2 ks pánské peněženky vč. věrnostních kartiček
11. 05. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Beroun - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
10. 05. 2021 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
10. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
07. 05. 2021 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Zahájení řízení s velkým počtem účastníků - SR/00051/US/2021-2
07. 05. 2021 Usnesení vlády ČR č. 438 ze dne 6. 5. 2021
06. 05. 2021 Uložení písemnosti - Svoboda J., Svoboda S. a Prexler - MBE/26541/2021/VÝST
05. 05. 2021 Zahájení územního řízení - INS_FTTH_CZ_1809_26008_Beroun_03 - Švermova č. p. 1649 - MBE/25632/2021/VÝST
05. 05. 2021 Stavební povolení - Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá - MBE/59667/2020/DOPR
04. 05. 2021 Usnesení vlády ČR č. 433 ze dne 3. 5. 2021
04. 05. 2021 Dopravní značení - silnice II/116 a III/11619 - MBE/25441/2021/DOPR
04. 05. 2021 Dopravní značení - silnice III/1166 a místní komunikace (chodník) - MBE/24357/2021/DOPR
04. 05. 2021 Dopravní značení - Beroun ul. Preislerova, Dobrovského a Kollárova - MBE/25680/2021/DOPR
03. 05. 2021 Vodovody a kanalizace Beroun - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.
03. 05. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
03. 05. 2021 Dokument "Uložení písemnosti - ..." již není dostupný.
03. 05. 2021 Návrh zadání změny č. 4 Územního plánu Beroun
03. 05. 2021 Obec Železná - předzápis dětí do nově zřizované Mateřské školy - 28/21
30. 04. 2021 Usnesení vády ČR č. 423 ze dne 29 dubna 2021
30. 04. 2021 Usnesení vády ČR č. 424 ze dne 29 dubna 2021
30. 04. 2021 Záměr vypůjčit část pozemku p. č. 427 v k. ú. Jarov u Berouna
30. 04. 2021 Dopravní značení - Beroun ul. V Hlinkách - MBE/24759/2021/DOPR
30. 04. 2021 Dopravní značení - silnice III/11524 a silnice III/11517 - MBE/21658/2021/DOPR

XML