Obec Děpoltovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://www.obecdepoltovice.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Děpoltovice
Děpoltovice 44
362 25 Děpoltovice

Datová schránka: znjbkuz
E-mail: info@obecdepoltovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška
12. 08. 2019 Záměr na pronájem objektu občanské vybavenosti a jeho souv.pozemku
12. 08. 2019 Záměr na pronájem pozemku
12. 08. 2019 Záměr na pronájem pozemku
12. 08. 2019 Záměr na prodej pozemku
12. 08. 2019 Záměr na prodej pozemku
12. 08. 2019 Záměr na prodej pozemku
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy č.150/2019
11. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 07. 2019 .Veřejná vyhláška-zrušení opatření obecné povahy
03. 07. 2019 5. zasedání zastupitelstva
19. 06. 2019 Rozpočtové opatření obce Děpoltovice č.3/2019
17. 06. 2019 5.zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice
12. 06. 2019 17.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
11. 06. 2019 Záměr na pronájem pozemku
10. 06. 2019 Záměr na prodej pozemku
06. 06. 2019 Rozpočtové opatření obce Děpoltovice č.2/2019
04. 06. 2019 Rozhodnutí
03. 06. 2019 Závěrečný účet obce Děpoltovice za rok 2018
31. 05. 2019 4. zasedání zastupitelstva
14. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018-SKHZ
13. 05. 2019 4.Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice
09. 05. 2019 Konání voleb
06. 05. 2019 Záměry na prodej a pronájem pozemků
02. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018-Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
26. 04. 2019 FÚ KV - Veřejná vyhláška
18. 04. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Děpoltovice za rok 2018 včetně výsledku přezkumu hospodaření
17. 04. 2019 16.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
17. 04. 2019 Výběrové řízení
10. 04. 2019 Rozpočtové opatření obce Děpoltovice č.1/2019
05. 04. 2019 .Veřejná vyhláška-zrušení opatření obecné povahy
28. 03. 2019 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
20. 03. 2019 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
15. 03. 2019 Místní program obnovy venkova 2015 - 2018 obrazová část 1
15. 03. 2019 Místní program obnovy venkova 2015 - 2018 obrazová část 2
15. 03. 2019 Místní program obnovy venkova 2015 - 2018 textová část
15. 03. 2019 Návrh opatření - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04-část 1
15. 03. 2019 Návrh opatření - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04-část 2
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 - o místním koeficientu z nemovitosti
15. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
15. 03. 2019 Oznámení o projednávání zadání změn Územního plánu města Karlovy Vary
15. 03. 2019 Oznámení ZABEGED
15. 03. 2019 OZV č. 1/2015 - systém KO - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Děpoltovice
15. 03. 2019 Posuzováná vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 sb. KÚKK
15. 03. 2019 Posuzování vlivů na ŽP závěr
15. 03. 2019 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04
15. 03. 2019 Příloha č.1 k Obecně závazné vyhlášce č.2/2013
15. 03. 2019 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje
15. 03. 2019 Veř. vyhláška při nedostatku vody v dílčích povodích Ohře

XML