« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - OZV 3/2022 - o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 3/2022 - o nočním klidu
1
<br>
<br> Obec Děpoltovice
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice
<br> Obecně závazná vyhláška obce <,>
<br> o nočním klidu
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 20.06.2022 usnesením č.7/6 usneslo vydat
<br> na základě § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení § 5 odst.7 zákona č.251/2016 Sb <.>,o
<br> některých přestupcích,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) <.>
<br>
<br> Čl.1
<br> Předmět
<br>
<br> Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena
<br> dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Doba nočního klidu
<br>
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny <.>
1
<br>
<br>
Čl.3
<br> Stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
<br> při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
<br>
<br> 1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
<br> a) v noci z 31.prosince na 1.ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku <,>
<br> b) v době konání tradičních kulturních slavností – stavění a hlídání májky a setkání občanů –
zpravidla od 30.XXXXX do X.května <.>
<br> X) Doba nočního klidu se vymezuje od 01,00 do 6,00 hodin:
<br> a) v noci z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v době konání tradiční akce „ Zahájení letní
<br> sezóny “ pořádané druhý nebo třetí víkend v měsíci květnu <,>
<br> b) v noci ze soboty na neděli v době konání tradiční akce „Den dětí“ pořádané první víkend
<br> v měsíci červnu <,>
<br> c) v noci ze soboty na neděli v době konání tradičního „Memoriálu Jindřicha Kokšteina“
<br> pořádaného druhý víkend v měsíci červenci <,>
<br> d) v noci z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v době konání letního koncertu na pláži
<br> pořádaného třetí nebo čtvrtý víkend v měsíci červenci <,>
<br> e) v noci ze soboty na neděli ...

Načteno

edesky.cz/d/5533489

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz