« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - OZV 2/2022 - o regulaci hlučných činností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 2/2022 - o regulaci hlučných činností
Obec Děpoltovice
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice
<br> Obecně závazná vyhláška obce <,>
<br> o regulaci hlučných činností
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 20.06.2022 usnesením č.7/5
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.a) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) <.>
<br> Čl.1
<br> Předmět a cíl
<br> 1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu <,>
které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými
mravy v obci <.>
<br> 2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností,které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci <.>
<br> Čl.2
<br> Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
<br> Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých
činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,například sekaček na
trávu,cirkulárek,motorových pil a křovinořezů <.>
<br> Čl.3
<br> Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího
po dni jejího vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br> ………………… …………………………… <.>
<br> XXXX XXXXXX,v.r.XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> místostarosta starostka
<br>
<br> Datum vyhlášení : 27.06.2022
<br> Datum nabytí účinnosti : 12.07.2022

Načteno

edesky.cz/d/5533488

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz