« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - OZV 4/2022 - o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 4/2022 - o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Obec Děpoltovice
<br> Zastupitelstvo obec Děpoltovice
<br> Obecně závazná vyhláška obce <,>
o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení
<br> místních záležitostí veřejného pořádku
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 20.06.2022 usnesením č.7/7
<br> usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb <.>,na ochranu zvířat
<br> proti týrání,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.a),c),d),§ 35 a § 84
<br> odst.2) písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).<.>
<br>
<br> Článek 1
<br> K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obec Děpoltovice stanoví <,>
<br> které činnosti,jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
<br> mravy,ochranou bezpečnosti,zdraví a majetku jsou na některých veřejných prostranstvích
<br> zakázány.Obec touto vyhláškou stanoví také povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic
<br> a jiných veřejných prostranství,k ochraně životního prostředí a zeleně v zástavbě <.>
<br>
<br>
<br> Článek.2
<br> 1.Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou chodníky,parky a další prostory
<br> přístupné každému bez omezení,tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na
<br> vlastnictví k tomuto prostoru,to vše v zastavěném území obce Děpoltovice.i
<br>
<br>
<br> Článek 3
<br> Činnosti,které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy <,>
<br> ochranou bezpečnosti,zdraví a majetku jsou:
<br>
<br> a) ponechat psy a jiná domácí a hospodářská zvířata (např.ovce,slepice,koně…),(dále jen
<br> „zvířata“) volně pobíhat na veřejném prostranství <,>
<br> b) vstupovat se psy a zvířaty,případně je vpouštět,na hřiště a pískoviště <.>
<br>
<br> Článek 4
<br>
<br> 1.Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či
<br> osoby,která je má v držení,vždy na vodítku.Chování ...

Načteno

edesky.cz/d/5533490

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz