« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - OZV 1/2022 - k zajištění udržování čistoty a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1/2022 - k zajištění udržování čistoty a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Obec Děpoltovice
<br> Zastupitelstvo obec Děpoltovice
<br> Obecně závazná vyhláška <,>
<br> k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně
<br> životního prostředí,zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
<br>
Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 20.06.2022 usnesením č.7/4
<br> usneslo vydat na podle § 10 písm.c) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
<br> „vyhláška“) <.>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
<br> zeleně (dále jen „veřejná zeleň“) <.>
<br> 2.Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce
a zajištění zdravého životního prostředí <.>
<br> 3.Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice,chodníky,veřejná zeleň,parky,hřiště a další
prostory přístupné každému bez omezení,tedy sloužící obecnému užívání,a to bez ohledu
<br> na vlastnictví k tomuto prostoru <.>
<br> Čl.2
<br> Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
<br> 1.Každý je povinen počínat si XXX,aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství <.>
<br> 2.Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství,je povinen znečištění
neprodleně odstranit <.>
<br> 3.V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištění osoba,která má zvíře v dané chvíli ve své péči <.>
<br> Čl.3
<br> Ochrana veřejné zeleně
<br> 1.Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí <.>
Četnost sečí je minimálně 2x ročně.Po provedené seči musí být posekaná hmota
<br> odstraněna nejpozději do tří dnů <.>
<br>
<br> 2.Každý je povinen počínat si XXX,aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně <.>
<br>
3.Na plochách veřejné zeleně je z...

Načteno

edesky.cz/d/5533487

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz