Město Habartov

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://mestohabartov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Habartov
náměstí Přátelství 112
357 09 Habartov

Datová schránka: s63b5gx
E-mail: muhabartov@mestohabartov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2023 Oznámení o ukončení lékařské praxe
26. 09. 2023 Záměr č. 44/2023 uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 7/2019
26. 09. 2023 Záměr č. 43/2023 uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 1/2019
26. 09. 2023 Záměr č. 42/2023 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 30/2018
26. 09. 2023 Záměr č. 41/2023 uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 11/2019
26. 09. 2023 Záměr č. 12/2023 pronájmu bytu o velikosti 2+1 ulice 1. máje 23/4
25. 09. 2023 Dražební vyhláška - elektornická dražba nemovistostí
25. 09. 2023 Závěrečný účet města Habartova za rok 2022 - NÁVRH
25. 09. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 19.04.2023 - RO_02_2023
24. 09. 2023 Svolání 5. veřejného zasedání zastupitelstva města Habartova konaného dne 27.9.2023
24. 09. 2023 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí
24. 09. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 30.06.2023 - RO_04_2023 a ZÚ 2022 SCHV
22. 09. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 09. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 09. 2023 Svolání 5. veřejného zasedání zastupitelstva města Habartova konaného dne 27.9.2023
15. 09. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
05. 09. 2023 Záměr č. 11/2023 prodeje bytu o velikosti 2+1 ul. Čs. armády 7/7
05. 09. 2023 Záměr č. 40/2023 pronájmu části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Habartov
05. 09. 2023 Záměr č. 39/2023 prodeje části pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Horní Částkov
29. 08. 2023 Program 32. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 11.9.2023
28. 08. 2023 Oznámení o ukončení lékařské praxe
23. 08. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
18. 08. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
18. 08. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
12. 08. 2023 Záměr č. 37/2023 prodat části pozemků ve vlastnictví města Habartov
12. 08. 2023 Záměr č. 9/2023 pronájmu bytu ve vlastnictví města Habartova
10. 08. 2023 Záměr č. 38/2023 prodeje pozemku p.č. 99/129 v k.ú. Habartov
10. 08. 2023 ČEZ Distribuce - Odstávky elektrické energie v Habartově
10. 08. 2023 Záměr č. 10/2023 pronájmu bytu o velikosti 2+1 ul. 1. máje 18/5
10. 08. 2023 Záměr č. 2/2023 pronájmu nebytových prostor situovaných v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 112
10. 08. 2023 ČEZ Distribuce - Odstávky elektrické energie v Habartově
09. 08. 2023 ČEZ Distribuce - Odstávka elektrické energie dne 28.8.2023
02. 08. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 08. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
31. 07. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
28. 07. 2023 Rozhodnutí hejtmana KK č. 2/2022 o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
28. 07. 2023 Oznámení o ukončení lékařské praxe
27. 07. 2023 Rozhodnutí schválení stavebního záměru "Revitalizace budovy městského úřadu a náměstí Habartov"
27. 07. 2023 Rozhodnutí schválení stavebního záměru "Revitalizace budovy městského úřadu a náměstí Habartov"
27. 07. 2023 Záměr č. 8/2023 pronájmu bytu ve vlastnictví města Habartov
26. 07. 2023 Svolání zasedání ZM
24. 07. 2023 Záměr č. 37/2023 prodat části pozemků ve vlastnictví města Habartov
20. 07. 2023 Záměr č. 9/2023 pronájmu bytu ve vlastnictví města Habartova
20. 07. 2023 záměr č. 8/2023 pronájmu bytu ve vlastnictví města Habartov
17. 07. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy na zemních komunikacích č. 12/2023
13. 07. 2023 Program 31. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného mimo řádný termín dne 24.07.2023
11. 07. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností - "Habartov, Na Rovince - splašková kanalizace a vodovod"
10. 07. 2023 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
10. 07. 2023 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
10. 07. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - oprava mostu na Kluči

XML