Město Habartov

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://mestohabartov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Habartov
náměstí Přátelství 112
357 09 Habartov

Datová schránka: s63b5gx
E-mail: muhabartov@mestohabartov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2024 Informace o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Habartova konaného dne 26.6.2024
17. 06. 2024 Informace o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Habartova konaného dne 26.6.2024
16. 06. 2024 Ověřený program k 39. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
10. 06. 2024 Ověřený program k 39. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
10. 06. 2024 Ověřený program k 39. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
09. 06. 2024 Závěrečný účet města Habartova za rok 2023 - NÁVRH
09. 06. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 19.03.2024 - RO_01_2024
08. 06. 2024 Záměr č. 9/2024 prodeje části pozemku
08. 06. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 07.05.2024 - RO_02_2024
06. 06. 2024 Dokument "Závěrečný účet města ..." již není dostupný.
24. 05. 2024 Oznámení o místě a době konání voleb
14. 05. 2024 Záměr č. 14/2024 uzavření podnájemní smlouvy
14. 05. 2024 Záměr č. 13/2024 pachtu části pozemku p.č. 887/1 v k.ú. Habartov
14. 05. 2024 Záměr č. 7/2024 pronájmu bytu o velikosti 2+1 ul. 1.máje 25/7
12. 05. 2024 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023
07. 05. 2024 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
07. 05. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 07.05.2024 - RO_02_2024
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob oprávněných z věcného břemene
06. 05. 2024 Záměr č. 11/2024 pronájmu pozemku p.č. 1156 v k.ú. Habartov
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam pro Daň z nemovitých věcí na rok 2024
05. 05. 2024 Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí
05. 05. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 12.01.2024 - RO_07_2023 a RO_08_2023
05. 05. 2024 Záměr č. 12/2024 prodeje části pozemku p.č. 105/1 v k.ú. Lítov
05. 05. 2024 OOP - Monitorovací kalendář vod pro sezónu 2024
05. 05. 2024 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
29. 04. 2024 OOP - Monitorovací kalendář vod pro sezónu 2024
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Zveřejnění hromadných předpisných seznamů pro plabu Daně z nemovitých věcí na rok 2024
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Zveřejnění hromadných předpisných seznamů pro plabu Daně z nemovitých věcí na rok 2024
23. 04. 2024 Záměr č. 12/2024 prodeje části pozemku p.č. 105/1 v k.ú. Lítov
23. 04. 2024 Záměr č. 11/2024 pronájmu pozemku p.č. 1156 v k.ú. Habartov
23. 04. 2024 Záměr č. 6/2024 pronájmu bytu o velikosti 2+1
17. 04. 2024 Informace o konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Habartova konaného dne 24.4.2024
16. 04. 2024 Informace o konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Habartova konaného dne 24.4.2024
16. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023
16. 04. 2024 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam pro Daň z nemovitých věcí na rok 2024
16. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob oprávněných z věcného břemene
12. 04. 2024 Program 38. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
10. 04. 2024 Záměr č. 9/2024 prodeje části pozemku
10. 04. 2024 Záměr č. 4/2024 na prodej bytu o velikosti 2+1
10. 04. 2024 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
10. 04. 2024 Záměr č. 10/2024 prodeje části pozemku
10. 04. 2024 Záměr č. 8/2024 prodeje části pozemku
10. 04. 2024 Záměr č. 5/2024 na prodej bytu o velikosti 2+1
10. 04. 2024 Záměr č. 3/2024 na prodej bytu o velikosti 2+1
10. 04. 2024 Záměr č. 1/2024 uzavřít dodatky č. 2 k NS na pronájem nebytového prostoru - snížení nájmu
25. 03. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
25. 03. 2024 Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí
20. 03. 2024 Zveřejnění programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Habartov na podporu volnočasových aktivit, obecně prospěšných aktivit, sportu a kultury
19. 03. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 19.03.2024 - RO_01_2024
18. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Projednání návrhu Změny č. 7 Územního plánu Habartov

XML