Město Habartov

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://mestohabartov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Habartov
náměstí Přátelství 112
357 09 Habartov

Datová schránka: s63b5gx
E-mail: muhabartov@mestohabartov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2024 Informace o konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Habartova konaného dne 24.4.2024
16. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023
16. 04. 2024 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam pro Daň z nemovitých věcí na rok 2024
16. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob oprávněných z věcného břemene
12. 04. 2024 Program 38. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
10. 04. 2024 Záměr č. 9/2024 prodeje části pozemku
10. 04. 2024 Záměr č. 4/2024 na prodej bytu o velikosti 2+1
10. 04. 2024 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
10. 04. 2024 Záměr č. 10/2024 prodeje části pozemku
10. 04. 2024 Záměr č. 8/2024 prodeje části pozemku
10. 04. 2024 Záměr č. 5/2024 na prodej bytu o velikosti 2+1
10. 04. 2024 Záměr č. 3/2024 na prodej bytu o velikosti 2+1
10. 04. 2024 Záměr č. 1/2024 uzavřít dodatky č. 2 k NS na pronájem nebytového prostoru - snížení nájmu
25. 03. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
25. 03. 2024 Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí
20. 03. 2024 Zveřejnění programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Habartov na podporu volnočasových aktivit, obecně prospěšných aktivit, sportu a kultury
19. 03. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 19.03.2024 - RO_01_2024
18. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Projednání návrhu Změny č. 7 Územního plánu Habartov
18. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Projednání návrhu Změny č. 7 Územního plánu Habartov
12. 03. 2024 Záměr č. 7/2024 směny části pozemku p.č. 868/1 v k.ú. Habartov
12. 03. 2024 Záměr č. 6/2024 pronájmu části pozemku p.č. 1161/1 a části pozemku p.č. 1161/2 oba v k.ú. Habartov
12. 03. 2024 Záměr č. 2/2024 pronájmu bytu o velikosti 2+1
05. 03. 2024 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
05. 03. 2024 Dokument "Dražební vyhláška mov..." již není dostupný.
04. 03. 2024 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
29. 02. 2024 Vyslovení zániku mandátu členky zastupitelstva města
27. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území
26. 02. 2024 Přerušení dodávky elektrické energie ve městě v roce 2024
20. 02. 2024 Svolání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Habartova konaného dne 28.02.2024
20. 02. 2024 Záměr č. 5/2024 pronájmu části pozemku p.č. 901/4 v k.ú. Habartov
20. 02. 2024 Záměr č. 4/2024 pronájmu části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Habartov
20. 02. 2024 Záměr č. 3/2024 pronájmu části pozemku p.č. 417/1 v k.ú. Habartov
20. 02. 2024 Záměr č. 2/2024 pronájmu části pozemku p.č. 614/1 v k.ú. Habartov
20. 02. 2024 Záměr č. 1/2024 prodeje části pozemku p.č. 997/1 v k.ú. Habartov
20. 02. 2024 Dokument "Dražební vyhláška mov..." již není dostupný.
12. 02. 2024 Ověřený program k 37. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 26.02.2024
15. 01. 2024 Dokument "Dražební vyhláška nem..." již není dostupný.
15. 01. 2024 Dokument "Dražební vyhláška nem..." již není dostupný.
12. 01. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 12.01.2024 - RO_07_2023 a RO_08_2023
12. 01. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 12.01.2024 - SR2024 a SCHVSVR 2024-2026
10. 01. 2024 Rozhodnutí schválení stavebního záměru "Chodník podél silnice III/21233, Habartov - Na Rovince"
10. 01. 2024 Rozhodnutí schválení stavebního záměru "Chodník podél silnice III/21233, Habartov - Na Rovince"
10. 01. 2024 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
09. 01. 2024 Záměr č. 1/2024 pronájmu bytu o velikosti 3+1 ulice 1. máje 25/3
08. 01. 2024 Ověřený program k 36. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 15.1.2024
05. 01. 2024 Finanční krytí grantové podpory na rok 2024
04. 01. 2024 Výzva na obsazení pracovní pozice
03. 01. 2024 Dokument "Dražební vyhláška nem..." již není dostupný.
29. 12. 2023 Stanovisko k návrhu koncepce "Regionální surovinová politika Karlovarského kraje"
29. 12. 2023 Stanovisko k návrhu koncepce "Regionální surovinová politika Karlovarského kraje"

XML