« Najít podobné dokumenty

Město Habartov - OOP - Monitorovací kalendář vod pro sezónu 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Habartov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP - Monitorovací kalendář vod pro sezónu 2024
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
adresa: Závodní 94,360 21 Karlovy Vary,tel: 355 328 311,e-mail: sekretariat@khskv.cz,ID: t3jai32
<br>
<br> V Karlových Varech dne 29.04.2024
Číslo jednací: KHSKV 04838/2024/HOK-S10
Sp.značka: S-KHSKV 02007/2024
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
MONITOROVACÍ KALENDÁŘ
<br>
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“ )
jako správní orgán příslušný podle § 82 a odst.1 písm.a) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů ( dále
jen „zákon“),vydává postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),modifikovaných § 94a odst.3 zákona
pro koupací sezónu 2024 tento monitorovací kalendář :
<br>
A.Četnost a rozložení odběrů vzorků vod na dobu koupací sezóny 2024 se stanoví pro
provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných
ke koupání,ve kterých nabízí službu koupání provozovatel takto:
<br>
PK410251 koupaliště Jesenice – Dřenice
<br>
<br> Ukazatel
<br>
<br> 3.6.1.7.29.7.26.8 <.>
<br> Escherichia coli + + + +
<br> střevní enterokoky + + + +
<br> znečištění odpady + + + +
<br> přírodní znečištění + + + +
<br> průhlednost + + + +
<br> vodní květ + + + +
<br> sinice - - - -
<br> chlorofyl-a - - - -
<br> mikroskopický obraz - - - -
<br>
PK410551 Lido Hamrníky Mariánské Lázně
<br>
<br> Ukazatel
<br>
<br> 4.6.2.7.30.7.27.8 <.>
<br> Escherichia coli + + + +
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/9498816

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Habartov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz