« Najít podobné dokumenty

Město Habartov - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 19.03.2024 - RO_01_2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Habartov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU MĚSTA HABARTOVA 19.03.2024 - RO_01_2024
Sídlo: Náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov,Česká republika,IČ: 00259314,DIČ: CZ00259314
tel.: +420 352 692 501,http://www.mestohabartov.cz,e-mail: podatelna@mestohabartov.cz
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.0862162329/0800
<br>
<br>
<br>
<br> Náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: J.Janura
Tel.: 352681194,725729521
E-mail: janura@mestohabartov.cz
<br>
<br> V Habartově dne: 19.03.2024
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
<br>
Oznamujeme,že na oficiálních internetových stránkách města jsou zveřejněny v souladu s § 3
odst.4,§ 11 odst.4 a § 16 odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v sekcích
<br>
Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Finanční odbor > Dokumenty
Odkaz: http://www.mestohabartov.cz/dokumenty/ds-1017/p1=1355
<br>
nebo
<br>
Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Dokumenty úřadu > Dokumenty odborů
Odkaz: http://www.mestohabartov.cz/dokumenty-odboru/ds-1020/p1=1353
<br>
následující dokumenty týkající se rozpočtového hospodaření města Habartova
<br>
• Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Habartova na období 2024 – 2026
ZM108/2023 18.12.2023
<br> • Schválený rozpočet na rok 2024 ZM109/2023 18.12.2023
<br> • Rozpočtové opatření č.01/2024 (změna rozpočtu) ZM117/2024 27.02.2024
<br> Uvedené dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři č.14 (p.Josef
Janura) Městského úřadu v Habartově,Náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov.Je vhodné se
předem domluvit telefonicky na tel.352 681 194 nebo 725 729 521,případně prostřednictvím
e-mailu: janura@mestohabartov.cz <.>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXX
starosta města
<br>
<br> XX.XX.2024
Vyvěšeno dne ……………………………………… Sejmuto dne ………………………………………
<br> M Ě S T O H A B A R T O V

Načteno

edesky.cz/d/8869273


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Habartov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz