« Najít podobné dokumenty

Město Habartov - Informace o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Habartova konaného dne 26.6.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Habartov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Habartova konaného dne 26.6.2024
M ě s t o H a b a r t o v
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> V Habartově dne 17.06.2024
<br>
<br>
I N F O R M A C E
<br>
O místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva města dle
ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.(zákon o obcích) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Dovolujeme si Vás informovat o konání 9.zasedání Zastupitelstva města
<br> Habartova,které se uskuteční ve středu 26.června 2024 v 16:00 hodin v zasedací
<br> místnosti Městského úřadu Habartov,náměstí Přátelství 112,Habartov <.>
<br>
P r o g r a m :
<br>
<br> 1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
4.Majetkoprávní záležitosti (pozemky,byty)
5.Přijetí dotace na akci „Léto s Baníkem 2024,Charitativní pochod – Habartovský incident
<br> 1938“ z programu Malý Leader Sokolovsko 2024
6.Přijetí dotace KÚKK – Rekonstrukce veřejného osvětlení místní části Na Rovince,Zahájení
<br> adventu 2024,Nákup vybavení JSDH Habartov novou termokamerou
7.Závěrečný účet města Habartova za rok 2023,včetně zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření města Habartov za rok 2023 a účetní závěrka za rok 2023
8.Změna rozpočtu na rok 2024,rozpočtové opatření č.3
9.Valná hromada společnosti Hatespo s.r.o.Habartov <,>
10.Valná hromada VOSMOS a společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br> starosta města
<br>
Vyvěšeno: XX.06.2024
Sejmuto: 27.06.2024

Načteno

edesky.cz/d/10076583

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Habartov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz