Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 06. 2022 Seznam obcí podávajících kandidátní listiny na MěÚ Lipník nad Bečvou - volby do zastupitelstev obcí 2022
07. 06. 2022 Zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022
07. 06. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. III/43610 Dolní Újezd
06. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
02. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
02. 06. 2022 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2021
02. 06. 2022 Výběrové řízení – MP (strážník)
01. 06. 2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k. ú. Lipník nad Bečvou
01. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
27. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-stavba kanalizace MK Týn nad Bečvou
26. 05. 2022 Vyhodnocení koncepce - Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027
25. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-uzavírka okružní křižovatky u Lidlu
24. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lipník nad Bečvou – Římskokatolická farnost Loučka u Lipníka nad Bečvou
24. 05. 2022 Dokument "o_Zábojová -společné ..." již není dostupný.
19. 05. 2022 Záměr Olomouckého kraje převést části pozemku p .č. 2612/1 v k. ú. Loučka
19. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení cyklostezka Jezernice
19. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. III/43712 a MK Týn nad Bečvou
18. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. III/4377 Jezernice
17. 05. 2022 Dokument "Usnesení o oznámení d..." již není dostupný.
17. 05. 2022 Vyhlášení nálezu č. 6/2022
16. 05. 2022 Záměr prodeje pozemku p. č. st. 285/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
13. 05. 2022 Usnesení RM 60 ze dne 09.05.2022
13. 05. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
11. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. III/43719 Soběchleby
11. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-stav. práce ul. Bohuslávská
11. 05. 2022 3) Nařízení Státní veterinární správy
10. 05. 2022 Záměr prodeje stavební pozemku v lokalitě Chmelnice
10. 05. 2022 „Novostavba rodinného domu“
10. 05. 2022 Vyhlášení nálezu č. 4 a 5/2022
06. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení sil. III/4375 a III/4377, Loučka, Podhoří
05. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na stavební úpravy domu prováděné v Městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou
05. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-stav. práce ul. Za Porážkou
04. 05. 2022 Výběrové řízení – pracovník krizového řízení
04. 05. 2022 Oznámení zahájení ÚŔ, stavebník: Telco Infrastructure, s.r.o. , stavba: Veřejní síť elektro.komunikací FTTH Lipník nad Bečvou
03. 05. 2022 Stavební povolení-SO 100 Zpevněné plochy a komunikace Soběchleby
02. 05. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
29. 04. 2022 Zveřejnění kalkulací za rok 2021
29. 04. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
29. 04. 2022 Veřejná část kanalizačních přípojek
27. 04. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1235/64 v k. ú. Lipník nad Bečvou
27. 04. 2022 Dokument "Usnesení o oznámení d..." již není dostupný.
26. 04. 2022 Vyhlášení nálezu č. 3/2022
25. 04. 2022 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2022
22. 04. 2022 Smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2022 – oblast Sport a tělovýchova, Kultura, Zájmová činnost
22. 04. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 3072/65 v k. ú. Lipník nad Bečvou
22. 04. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 914/1 v k. ú. Podhoří na Moravě
22. 04. 2022 Záměr prodeje pozemků p. č. st. 184 a p. č. 796/2 v k. ú. Podhoří na Moravě
22. 04. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1235/64 v k. ú. Lipník nad Bečvou
22. 04. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1225/131 v k. ú. Lipník nad Bečvou
22. 04. 2022 Záměr prodeje pozemku p. č. 53 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou

XML