Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 01. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice kurátora (SZ)
12. 01. 2022 Usnesení RM 55 ze dne 10.01.2022
12. 01. 2022 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části k. ú. Lipník n. B.
12. 01. 2022 Vyhlášení nálezu č. 7/2021
12. 01. 2022 ČTÚ – Zahájení uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí
12. 01. 2022 Výběrové řízení – informatik
12. 01. 2022 Záměr propachtování části pozemku p. č. 937/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
12. 01. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 273/13 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou
12. 01. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice ředitel/ředitelka (Technické služby, příspěvková organizace)
12. 01. 2022 Záměr prodeje částí pozemku p. č. 3937/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
12. 01. 2022 Veřejná vyhláška, návrh změny č.10 územního plánu Lipník nad Bečvou, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA)
12. 01. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice referent vodního hospodářství na odbor životního prostředí
12. 01. 2022 Termíny pro konání občanských sňatků v roce 2022
12. 01. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
12. 01. 2022 Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou
07. 10. 2021 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků – odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů
07. 10. 2021 Výběrové řízení na obsazení pozice referenta agendy přestupků (OSČaŽÚ)
06. 10. 2021 Výběrové řízení – RR (investiční technik)
05. 10. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3937/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
05. 10. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 95/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
04. 10. 2021 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě
01. 10. 2021 Usnesení RM 50 ze dne 27.09.2021
01. 10. 2021 Záměr pronájmu bytu č.8, o velikosti 2+1, ve IV. NP domu č.p. 964, ul. M. J. Husa, Lipník nad Bečvou
01. 10. 2021 Záměr pronájmu bytu č.6, o velikosti 3+1, v III. NP domu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou
01. 10. 2021 Záměr pronájmu bytu č.2, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 1014, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou
01. 10. 2021 Záměr pronájmu bytu č.1, o velikosti 3+1, v I. NP domu č.p. 992, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
01. 10. 2021 Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení ul. Osecká
01. 10. 2021 Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení ul. Perštýnská
01. 10. 2021 Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení sil. II/4373 Dolní Újezd
29. 09. 2021 Vyhlášení nálezu č. 5/2021
24. 09. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 95/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
24. 09. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1242/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
24. 09. 2021 Záměr prodeje pozemků p. č. 1235/69, p. č. 1235/70 a části pozemku p. č. 1235/68 v k. ú. Lipník nad Bečvou
23. 09. 2021 Usnesení ZM 18 ze dne 21.09.2021
23. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb v roce 2021
20. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Opatření obecné povahy
17. 09. 2021 Termíny pro konání občanských sňatků v roce 2021
17. 09. 2021 Termíny pro konání občanských sňatků v roce 2022
16. 09. 2021 Výběrové řízení na obsazení pozice Asistent prevence kriminality (APK)
15. 09. 2021 Řízení o Návrhu Územního plánu Radotín
14. 09. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
14. 09. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1242/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
13. 09. 2021 Pozvánka na ZM 18
10. 09. 2021 Výběrové řízení na pozici Informatik (KT)
10. 09. 2021 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
10. 09. 2021 Usnesení RM 49 ze dne 06.09.2021
09. 09. 2021 Záměr uzavřít se spolkem KAPPA-HELP, z.s., dodatek č.1 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor
09. 09. 2021 Záměr uzavřít se společností Česká spořitelna, a.s. dodatek č.15 smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání
09. 09. 2021 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 3 Lipník nad Bečvou VII – Trnávka
08. 09. 2021 Řízení o Návrhu Změny č.1 územního plánu Dolní Nětčice

XML