Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 12. 2022 Mimořádná veterinární opatření - nařízení SVS - aviarní influenza (ptačí chřipka)
15. 12. 2022 Rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR, stavebník: NET4GAS, s.r.o., stavba: VTL Plynovod Moravia
15. 12. 2022 Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky – prodloužení
14. 12. 2022 Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
07. 12. 2022 Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou
07. 12. 2022 Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení v Dolním Újezdě
06. 12. 2022 Pozvánka na 2. ZM
05. 12. 2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k. ú. Lipník n/B
05. 12. 2022 Záměr pronájmu nemovitostí v k. ú. Lipník nad Bečvou (koupaliště)
01. 12. 2022 Výcvik ve vojenském újezdu Libavá v prosinci 2022
01. 12. 2022 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/011/2022
01. 12. 2022 Usnesení RM 3 ze dne 28.11.2022
01. 12. 2022 Dokument "Ustanovení opatrovník..." již není dostupný.
30. 11. 2022 VŘ – ředitel/ředitelka SVČ Lipník nad Bečvou
29. 11. 2022 Vyhlášení nálezu č. 10
29. 11. 2022 Nález č. 9
28. 11. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
28. 11. 2022 Stanovení doprav. značení – silnice III/43610 Veselíčko
25. 11. 2022 Rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2023
18. 11. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška – Vý..." již není dostupný.
18. 11. 2022 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Správy silnic Olomouckého kraje
14. 11. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
11. 11. 2022 Záměr propachtování nemovitostí v k. ú. Loučka
11. 11. 2022 Záměr propachtování nemovitosti v k. ú. Lipník nad Bečvou
10. 11. 2022 Opatření obecné povahy , č.j.: MZE–59640/2022-16212
10. 11. 2022 Usnesení RM 2 ze dne 07.11.2022
09. 11. 2022 Vyhlášení nálezu č. 8/2022
08. 11. 2022 Stanovení doprav. značení – vánoční jarmark
08. 11. 2022 Stanovení doprav. značení - rozsvícení vánočního stromu
01. 11. 2022 Informace k výcviku ve vojenském újezdu Libavá v listopadu 2022
31. 10. 2022 Návrh rozpočtu Mikroregionu Lipensko pro rok 2023
26. 10. 2022 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR, stavebník: NET4GAS, s.r.o., stavba: VTL Plynovod Moravia
26. 10. 2022 Usnesení RM 1 ze dne 24.10.2022022
26. 10. 2022 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
25. 10. 2022 Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení na účelové komunikaci v Hlinsku
24. 10. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 3, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č. p. 966, ul. M. J. Husa, Lipník nad Bečvou
24. 10. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 3, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č. p. 13, ul. nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou
20. 10. 2022 Dokument "VV_EPROJEKT (Město Li..." již není dostupný.
20. 10. 2022 Usnesení ZM 1 ze dne 18.10.2022
19. 10. 2022 Veřejná vyhláška Řízení o návrhu územního plánu Dolní Újezd
19. 10. 2022 Usnesení RM 66 ze dne 17.10.2022
18. 10. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
17. 10. 2022 „Rozhodnutí - Radotín, obec, obnova vNN, kNN“
17. 10. 2022 „Dolní Nětčice – výstavba a rozšíření VO“
14. 10. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. Značení Dolní Újezd
11. 10. 2022 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 5
11. 10. 2022 Pozvánka na ZM
10. 10. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
07. 10. 2022 Záměr pronájmu zpevněné plochy na pozemku p. č. 3957/7 v k. ú. Lipník nad Bečvou
06. 10. 2022 Stanovení doprav. značení – místní komunikace Osek n. B.

XML