Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 11. 2023 Stanovení doprav. značení-prodloužení uzavírky sil. III/03557
24. 11. 2023 VV_ r_Švecová_změna stavby před dokončením_vrtaná studna_k.ú. Lipník nad Bečvou
23. 11. 2023 Rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2024
23. 11. 2023 Stanovení doprav. značení-vánoční jarmark
20. 11. 2023 Stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Bohuslávská
20. 11. 2023 Stanovení doprav. značení-uzavírka sil. II437 Týn nad Bečvou
20. 11. 2023 Stanovení doprav. značení-realizace stavby Lipník n. B.-Drahotuše, BC
17. 11. 2023 Dokument "Usnesení o stanovení ..." již není dostupný.
17. 11. 2023 Usnesení o stanovení opatrovníka č. 28/2023
17. 11. 2023 Dokument "Usnesení o stanovení ..." již není dostupný.
17. 11. 2023 Dokument "Usnesení o stanovení ..." již není dostupný.
17. 11. 2023 Usnesení o stanovení opatrovníka č. 25/2023
16. 11. 2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/001/2023 – 06.-07.12.2023
16. 11. 2023 „Rozhodnutí, společné povolení - Hlinsko, PR-3323, obnova vVN, kNN, ÚS“
16. 11. 2023 Stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Hrnčířská
15. 11. 2023 Vyhlášení nálezu č. 13/2023
14. 11. 2023 Opětovné vyhlášení nálezu č. 10/2023
14. 11. 2023 Záměr prodeje části pozemku p .č. 251/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou
13. 11. 2023 Opětovné vyhlášení nálezu č. 10/2023
13. 11. 2023 Záměr propachtování pozemku p. č. 2986 a části p. č. 3746 v k. ú. Loučka
13. 11. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2642/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
10. 11. 2023 Dokument "„Zahájení územního ří..." již není dostupný.
09. 11. 2023 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 36, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou
09. 11. 2023 Usnesení RM 19 ze dne 06.11.2023
09. 11. 2023 Stanovení doprav. značení-rozsvícení vánočního stromu
07. 11. 2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/008/2023 – 22.-23.11.2023
06. 11. 2023 Záměr prodeje části pozemku p. č. 3964/15 v k. ú. Lipník nad Bečvou
06. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
06. 11. 2023 Územního rozhodnutí č. 17/2023 Stavba: „FTTx_M_NGA_V_NIO27_Dol_Nětčice_DOPRE1_OK“ na pozemcích v katastrálním území Dolní Nětčice
06. 11. 2023 Usnesení ZM 7 ze dne 31.10.2023
03. 11. 2023 Záměr pronájmu pozemku p. č. 1329 v k. ú. Podhoří na Moravě
02. 11. 2023 VŘ – SZ (kurátor)
02. 11. 2023 VŘ – SZ (OSPOD)
02. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
02. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
02. 11. 2023 Stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. M. J. Husa
01. 11. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Olom..." již není dostupný.
01. 11. 2023 Výcvik ve vojenském újezdu Libavá v listopadu 2023
01. 11. 2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/009/2023 – 15.-16.11.2023
31. 10. 2023 Vyhlášení nálezu č.12/2023
31. 10. 2023 Oznámení zahájení prodloužení platnosti
31. 10. 2023 Stanovení doprav. značení-část. uzavírka sil. III/43610 Veselíčko
30. 10. 2023 Výběrové řízení – prodej pozemku Vojenských lesů a statků ČR, s.p. – 27.11.2023
25. 10. 2023 Společné povolení-oprava komunikace u potoka-Soběchleby
23. 10. 2023 Pozvánka na ZM
20. 10. 2023 Záměr výpůjčky pozemku p. č. 1242/55 v k. ú. Lipník nad Bečvou včetně hřiště s umělým trávníkem
20. 10. 2023 Záměr pronájmu pozemku p. č. 2787/186 v k. ú. Lipník nad Bečvou
19. 10. 2023 Stanovení doprav. značení-místní komunikace v ul. Nádražní
19. 10. 2023 Usnesení RM 18 ze dne 16.10.2023
17. 10. 2023 Stanovení doprav. značení-uzavírka sil. III/03557 v ul. Nádražní a Dr. Brzobohatého

XML