Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 04. 2022 Záměr prodeje pozemků p. č. st. 184 a p. č. 796/2 v k. ú. Podhoří na Moravě
22. 04. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1235/64 v k. ú. Lipník nad Bečvou
22. 04. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1225/131 v k. ú. Lipník nad Bečvou
22. 04. 2022 Záměr prodeje pozemku p. č. 53 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou
22. 04. 2022 Stanovení doprav. značení-vedení objízdné trasy-rekonstrukce D35
21. 04. 2022 Řízení o návrhu územního plánu Jezernice
21. 04. 2022 Usnesení ZM 22 ze dne 19.04.2022
21. 04. 2022 Záměr propachtování pozemku p. č. 2558/4 v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou a části pozemků p. č. 2187, p. č. 2424/17, p. č. 2200/43 a p. č. 2363 v k. ú. Lipník nad Bečvou
21. 04. 2022 Stavební povolení-přechody pro chodce na sil. I/47 v Oseku n. B.
21. 04. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 95/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
20. 04. 2022 Usnesení RM 59 ze dne 11.04.2022
20. 04. 2022 Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 107 v Lipníku nad Bečvou VI – Loučce
20. 04. 2022 Zveřejnění konkursního řízení
19. 04. 2022 Stanovení doprav. značení-místní komunikace v Oseku n. B.
14. 04. 2022 Smlouvy o poskytnutí dotace – Sociální oblast
14. 04. 2022 Veřejnávyhláška č. 1/2022 a č. 2/2022 o vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2021
14. 04. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 914/1 v k. ú. Podhoří na Moravě
13. 04. 2022 Dokument "Obec Jezernice_KANALI..." již není dostupný.
12. 04. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
11. 04. 2022 Pozvánka na ZM 22
11. 04. 2022 Opětovné zveřejnění nálezu č. 1/2022
08. 04. 2022 Veřejná vyhláška Řízení o návrhu změny č. 10 územního plánu Lipník nad Bečvou
07. 04. 2022 Stanovení doprav. značení-Lipník n. B., most přes Strhanec
05. 04. 2022 Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Podhoří na Moravě
05. 04. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
04. 04. 2022 Stanovení doprav. značení-oprava silnice III/4375 a III/4377 Loučka-Podhoří
01. 04. 2022 Oznámení Státního pozemkové úřadu
31. 03. 2022 Stanovení doprav. značení-oprava sil. II/434 ul. Hranická
29. 03. 2022 Stanovení doprav. značení-výstavba splaškové kanalizace Týn n. B.
28. 03. 2022 Stanovení doprav. značení-přechodná úprava na krajských silnicích ve správním obvodu MěÚ Lipník n. B.
24. 03. 2022 Usnesení RM 58 ze dne 21.03.2022
24. 03. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 348/2 v k. ú. Loučka
24. 03. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3513/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
24. 03. 2022 Záměr výpůjčky pozemků p. č. st. 1505, p. č. 1242/17, p. č. 1242/18, p. č. 1242/54 a části p. č. 1242/19 v k. ú. Lipník nad Bečvou
23. 03. 2022 Nařízení Státní veterinární správy
23. 03. 2022 Bohuslávky, p.č. 657/1, kNN, Kab. vedení NN
23. 03. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2401/5
18. 03. 2022 Vyrozumění účastníků o změně záměru a doplnění podkladu pro rozhodnutí. Stavba „Novostavba rodinného domu včetně inženýrských sítí, zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 54/2 (zahrada), parc. č. 55 (ostatní plocha), parc. č. 1415/20 (ostatní plocha) a 208
17. 03. 2022 Stanovení doprav. značení-ul. Hranická, Lipník n. B.
15. 03. 2022 Záměr prodeje pozemku p. č. 4250/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
14. 03. 2022 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ - Opatření obecné povahy – Změna č.1 územního plánu Dolní Nětčice
14. 03. 2022 Územní rozhodnutí č. 6/2022 – umístění stavby „Lipník n.B., PR_3269, obnova VN107, DTS, kVN, kN, č. IE-12-8007702“
10. 03. 2022 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části k. ú. Lipník nad Bečvou
08. 03. 2022 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě
08. 03. 2022 Rozhodnutí o omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 1142/6 v k.ú. Osek nad Bečvou
08. 03. 2022 Vyhlášení nálezu č. 1/2022
07. 03. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.
07. 03. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 7, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č.p. 1030, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou
07. 03. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 4, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č.p. 1004, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
04. 03. 2022 Dokument "Společné povolení - k..." již není dostupný.

XML