Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 06. 2023 Usnesení RM 13 ze dne 5.6.2023
07. 06. 2023 Zpráva o uplatňování územního plánu Hlinsko
05. 06. 2023 Informace Státního pozemkového úřadu ČR o zájmu odkoupit pozemky v k. ú. Lipník nad Bečvou
02. 06. 2023 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2022
01. 06. 2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
01. 06. 2023 Výcvik ve vojenském újezdu Libavá v červnu 2023
30. 05. 2023 VŘ – SM (převody nemovitostí)
30. 05. 2023 Stanovení doprav. značení-sil. III/43712 Týn n. B.
30. 05. 2023 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení MK a cyklostezka
29. 05. 2023 Stanovení doprav. značení – sil. III/43610 Veselíčko
26. 05. 2023 VŘ – SZ (OSPOD)
25. 05. 2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/001/2023
23. 05. 2023 Informace o záměru prodeje pozemků v průmyslové zóně
22. 05. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3698/58 v k. ú. Lipník nad Bečvou
18. 05. 2023 Záměr uzavřít se Střediskem volného času Lipník nad Bečvou, p. o., dodatek č. 4 smlouvy o výpůjčce v objektu, který je součástí pozemku parc. č. st. 483/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou - kavárna
18. 05. 2023 Záměr uzavřít s Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou, p. o., dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu č. p. 13, ul. nám. T. G. Masaryka v Lipníku nad Bečvou – Turistické informační centrum
18. 05. 2023 Záměr uzavřít s Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou, p. o., dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor
18. 05. 2023 Záměr uzavřít s Českou spořitelnou dodatek č. 16 smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 11, ul. nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou
18. 05. 2023 Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 2401/5 v k. ú. Lipník nad Bečvou
18. 05. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
18. 05. 2023 Vyhlášení nálezu č. 3/2023
18. 05. 2023 Usnesení RM 12 ze dne 15.05.2023
18. 05. 2023 Stanovení doprav. značení – krajské silnice okr. Přerov-stavba Zdvojené vedení
17. 05. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
17. 05. 2023 Zahájení obnovy katastrálního operátu v k. ú. Týn nad Bečvou
17. 05. 2023 Zpráva o uplatňování územního plánu Veselíčko
17. 05. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška_Obec..." již není dostupný.
15. 05. 2023 VŘ – MP III. (strážník)
12. 05. 2023 Dokument "Usnesení č. 11/2023 –..." již není dostupný.
12. 05. 2023 Stanovení doprav. značení – ul. B. Němcové a cyklostezka, Lipník n. B.
09. 05. 2023 Vyhlášení nálezu č.1/2023
05. 05. 2023 Dokument "Oznámení o ukončení d..." již není dostupný.
04. 05. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Frýd..." již není dostupný.
04. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu č. 10/2023
04. 05. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška – oz..." již není dostupný.
03. 05. 2023 Oznámení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj zahájení obnovy katastrálního operátu
03. 05. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
02. 05. 2023 Výcvik ve vojenském újezdu Libavá v květnu 2023
02. 05. 2023 Záměr pronájmu bytu č. 5, o velikosti 1+1, v I. NP domu č. p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou
02. 05. 2023 Záměr pronájmu bytu č. 2, o velikosti 1+1, v I. NP domu č. p. 1034, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou
02. 05. 2023 Záměr pronájmu bytu č. 7, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č. p. 14, ul. nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou
02. 05. 2023 Záměr pronájmu pozemků p. č. 1317, p. č. 1318, p. č. 1319 a p. č. 1320 v k. ú. Podhoří na Moravě
28. 04. 2023 Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 – Město Lipník nad Bečvou
28. 04. 2023 Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 – Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
28. 04. 2023 Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2787/188 a p. č. 2787/47 v k. ú. Lipník nad Bečvou
28. 04. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3698/58 v k. ú. Lipník nad Bečvou
28. 04. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3964/15 v k. ú. Lipník nad Bečvou
27. 04. 2023 Usnesení RM 11 ze dne 24.04.2023
27. 04. 2023 Zahájení zjišťovacího řízení-RS 1 VRT Prosenice-Ostrava-Svinov I. část
24. 04. 2023 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí – hromadný předpisný seznam

XML