Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Usnesení RM 28 ze dne 20.05.2024
22. 05. 2024 Stanovení doprav. značení-sil. III/43421 Lipník-Hlinsko
21. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
21. 05. 2024 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení dopravního značení v Dolním Újezdě a Staměřicích
17. 05. 2024 Nabídka prodeje pozemku – Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
16. 05. 2024 Návrh opatření obecné povahy – výjimka ze základních podmínek ochrany vlka obecného
15. 05. 2024 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, stavebník: Agrochov Jezernice, a. s. stavba: FVE Agrochov Jezernice, k.ú. Jezernice
15. 05. 2024 Oznámení o možnosti převzetí separátů lesních hospodářských osnov, MU/11030/2024/ŽP-LHM
10. 05. 2024 Revize - r_Obec Osek nad Bečvou – společné povolení Vodovod Haltýře
09. 05. 2024 OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
09. 05. 2024 Záměr prodeje částí pozemku p. č. 3526/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou
08. 05. 2024 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-rekonstrukce sil. II/437 v Týně n. B.
07. 05. 2024 Stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Losertova
07. 05. 2024 Dokument "VV_usnesení_Zbruž_stu..." již není dostupný.
07. 05. 2024 Dokument "Rozhodnutí - Město Li..." již není dostupný.
06. 05. 2024 Opětovné zveřejnění nálezu č. 7/2024
06. 05. 2024 Usnesení RM 27 ze dne 29.04.2024
03. 05. 2024 Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 2401/5 v k. ú. Lipník nad Bečvou
02. 05. 2024 Záměr prodeje pozemku p. č. 3784 v k. ú. Loučka
02. 05. 2024 Dokumentace vlivů záměru - RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov
01. 05. 2024 Informace k výcviku ve VVP Libavá - květen 2024
01. 05. 2024 Výcvik ve vojenském újezdu Libavá na květen 2024
01. 05. 2024 Stanovení doprav. značení-slavnostní nástup příslušníků AČR
01. 05. 2024 Stanovení doprav. značení-ul. Na Výsluní Lipník n. B.
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí – hromadný předpisný seznam
27. 04. 2024 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv
26. 04. 2024 Vak – kalkulace za rok 2023
26. 04. 2024 Usnesení ZM 10 ze dne 23.04.2024
26. 04. 2024 Dokument "VV_neznámý vlastník_O..." již není dostupný.
26. 04. 2024 Dokument "Obec Soběchleby_vodov..." již není dostupný.
26. 04. 2024 Stanovení dopravního značení-parkoviště OC Lidl
24. 04. 2024 Stanovení dopravního značení-uzavírka ul. L. Janáčka v Lipníku n. B.
23. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
19. 04. 2024 Stanovení dopravního značení-AUTHOR ŠELA MARATHON Týn n. B
18. 04. 2024 Řízení o návrhu územního plánu Dolní Újezd, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí SEA
17. 04. 2024 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, stavebník: Agrochov Jezernice, a. s. stavba: FVE Agrochov Jezernice, k.ú. Jezernice
16. 04. 2024 Dokument "Revize - o_Vak Přerov..." již není dostupný.
15. 04. 2024 Pozvánka
15. 04. 2024 Opětovné vyhlášení nálezu č. 6/2024
15. 04. 2024 Pozvánka
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí – hromadný předpisný seznam
11. 04. 2024 VŘ – SZ (soc.právní ochrana)
11. 04. 2024 Usnesení RM 26 ze dne 08.04.2024
10. 04. 2024 Dokument "VV_Zbruž_Vyrozumění o..." již není dostupný.
10. 04. 2024 Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení a nařízení ústního jednání
10. 04. 2024 Dokument "Usnesení – ustanovení..." již není dostupný.
09. 04. 2024 Smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2024 – oblast Sport a tělovýchova, Kultura, Zájmová činnost
08. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
04. 04. 2024 Zveřejnění nálezu č. 7/2024
04. 04. 2024 Opětovné zveřejnění nálezu č. 5/2024

XML