Obec Častrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://castrov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Častrov
Častrov 105
394 63 Častrov

Datová schránka: ctgbmkw
E-mail: obec@castrov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2022 rozpočtové opatření_DSO NováLípa_01_2017
14. 10. 2022 oznámení04_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Metánov_Hanušovi
14. 10. 2022 oznámení05_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Častrov_RVašta
14. 10. 2022 rozhodnutí02_rozhodnutí kácení dřevin_Metánov_PSvoboda
14. 10. 2022 rozhodnutí03_rozhodnutí kácení stromů_Metánov_Vichrová
14. 10. 2022 chcete kompostér_vyplňte dotazník
14. 10. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.19_2017
14. 10. 2022 záměr obce č.3_2017
14. 10. 2022 rozpočtová opatření č.3_2017
14. 10. 2022 rozpočtová opatření č.4_2017
14. 10. 2022 Pozvánka na 19.zasedání zastupitelstva obce Častrov
14. 10. 2022 pozvánka na Shromáždění starostů DSO Nová Lípa včetně Závěrečného účtu
14. 10. 2022 vyhláška_FÚ_zprístupnění k nahlédnutí_daň z nemovitostí
14. 10. 2022 Informace o dani z nemovitostí
14. 10. 2022 informace k zaslání složenek pro platby daně z nemovitostí
14. 10. 2022 informace ke zpřístupnění hromadného předpisového seznamu _daň z nemovitostí2017
14. 10. 2022 oznámení03_zahájení správního řízení_kácení dřevin_ Metánov_PVichrová
14. 10. 2022 výzva_součinnost_nedostatečně identifikovatelní vlastníci
14. 10. 2022 Dokument "dražba nemovitostí_k...." již není dostupný.
14. 10. 2022 rozpočtové opatření č.2_2017
14. 10. 2022 Dokument "Dražební vyhláška mov..." již není dostupný.
14. 10. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.18_2017
14. 10. 2022 záměr obce č.2_2017
14. 10. 2022 rozpočtové opatření_kanalizace Metánov
14. 10. 2022 závěrečný účet_Obec_2016
14. 10. 2022 informace o projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016_ZO
14. 10. 2022 oznámení02_zahájení správního řízení_kácení dřevin Metánov_PSvoboda
14. 10. 2022 pozvánka na jednání zastupiteltva obce č.18_2017
14. 10. 2022 výkaz zisku a ztráty_ZŠ_2016
14. 10. 2022 výkaz zisku a ztráty Obec_2016
14. 10. 2022 rozvaha_Obec_2016
14. 10. 2022 rozvaha_ZŠ_2016
14. 10. 2022 rozpočet_obec_2016
14. 10. 2022 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce_2016
14. 10. 2022 rozpočtové opatření č.1_2017
14. 10. 2022 Přiznání k dani z příjmů
14. 10. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.17_2017
14. 10. 2022 záměr obce č.1_2017
14. 10. 2022 Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
14. 10. 2022 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.17_2017
14. 10. 2022 zásady zveřejňování příspěvků v "NašemZpravodaji"
14. 10. 2022 Rozhodnutí uzavírka II. Etapa Akce Častrov II/639, včetně dopravního řešení
14. 10. 2022 Pozvánka na ustanovující zasedání zastupitelstva obce
14. 10. 2022 Rozpočtové opatření obce 11/2022
14. 10. 2022 Publicita k realizované akci Návesní rybník Metánov
14. 10. 2022 Publicita k realizované akci Lesní rybníček Šejby
14. 10. 2022 Výsledky voleb do zastupitelstva obce
14. 10. 2022 Rozhodnutí o uzavírce - průtah Častrov
14. 10. 2022 OOP - přechodná úprava provozu Častrov
14. 10. 2022 Objízdná trasa - uzavírka Častrov

XML