Obec Častrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://castrov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Častrov
Častrov 105
394 63 Častrov

Datová schránka: ctgbmkw
E-mail: obec@castrov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 02. 2023 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
01. 02. 2023 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
01. 02. 2023 rozhodnutí o umístění stavby - Ctiboř obnova NN
01. 02. 2023 zápis_shromáždění starostů DSO Nová Lípa
01. 02. 2023 opatř_obecné povahy_přechodné úpravy provozu Polesí Počátky
01. 02. 2023 oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí - k.ú. Jakubín
01. 02. 2023 usnesení zastupitelstva obce č.12_2016
01. 02. 2023 shromáždění starostů DSO Nová Lípa
01. 02. 2023 OZNÁMENÍ - aplikace insekticidního přípravku na řepku
01. 02. 2023 veřejná vyhláška_daň z nemovitých věcí 2016
01. 02. 2023 oznámení o zahájení staveb. a vodopráního řízení _Kanalizace Metánov
01. 02. 2023 veřejná vyhláška _UP Pelhřimov
01. 02. 2023 opatření obecné povahy_omezení provozu na komunikacích Žirovnice-Cholunná-Jakubín-Ctiboř-Častrov-Metánov-Žirovnice
01. 02. 2023 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.12
01. 02. 2023 návrh opatření obecné povahy_rozsah záplavového území Želivka
01. 02. 2023 schválení kompexních pozemkových úprava Jakubín
01. 02. 2023 oznámení06_zahájení správního řízení_kácení dřevin Metánov_obec
01. 02. 2023 oznámení05_zahájení správního řízení_kácení dřevin Jakubín_LKačerová
01. 02. 2023 oznámení04_zahájení správního řízení_kácení dřevin Jakubín_IPřesličková
01. 02. 2023 rozhodnutí01_povolení kácení dřevin_Pelec_obec
01. 02. 2023 oznámení02_zahájení správního řízení_kácení dřevin Častrov_JŠvandová
01. 02. 2023 oznámení03_zahájení správního řízení_kácení dřevin Jakubín_VMikolášek
01. 02. 2023 usnesení zastupitelstva obce č.11_2016
01. 02. 2023 kalkulace
01. 02. 2023 zpráva o výsledku přezk.hospodaření obce 2015
01. 02. 2023 výpis ze zprávy o výsledku přezk.hospodaření obce 2015
01. 02. 2023 záverečný účet obce 2015 vč.hospodaření školy
01. 02. 2023 výkaz FIN2-12
01. 02. 2023 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.11_2016
01. 02. 2023 Podpora jednoho pracovního místa v obci
01. 02. 2023 oznámení01_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_obec
01. 02. 2023 usnesení zastupitelstva obce č.10_2016
01. 02. 2023 záměr obce č.1_2016
01. 02. 2023 záměr obce č.2_2016
01. 02. 2023 záměr obce č.3_2016
01. 02. 2023 záměr obce č.4_2016
01. 02. 2023 záměr obce č.5_2016
01. 02. 2023 záměr obce č.6_2016
01. 02. 2023 záměr obce č.7_2016
01. 02. 2023 pozvánka na řádné shromáždění starostů DSO Nová Lípa
01. 02. 2023 výkaz FIN2-12M o plnění rozpočtu 2015 DSO Nová Lípa
01. 02. 2023 inventerizační zpráva 2015_DSO Nová Lípa
01. 02. 2023 rozvaha_2015_DSO Nová Lípa
01. 02. 2023 výsledovka_2015_DSO_Nová Lípa
01. 02. 2023 příloha_2015_DSO_Nová Lípa
01. 02. 2023 závěrečný_účet_2015_DSO Nová Lípa
01. 02. 2023 zpráva o přezkoumání hospodaření2015_DSO_Nová Lípa
01. 02. 2023 návrh rozpočtu pro rok 2016 DSO Nová Lípa
01. 02. 2023 oznámení_zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
01. 02. 2023 opatření obecné povahy-Národní plán povodí

XML