Obec Častrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://castrov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Častrov
Častrov 105
394 63 Častrov

Datová schránka: ctgbmkw
E-mail: obec@castrov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2023 zápis_DSO_Nová Lípa_částI_rozpočet_2017
20. 03. 2023 zápis_DSO_Nová Lípa_částII_rozp_výhled_2018-2020
20. 03. 2023 usnesení zastupitelstva obce č.16_2016
20. 03. 2023 rozpočet_2017_příjmy
20. 03. 2023 rozpočet_2017_výdaje
20. 03. 2023 rozpočtový výhled_2018-2022
20. 03. 2023 dílčí přezkoumání rozpočtu_2016
20. 03. 2023 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.16_2016
20. 03. 2023 rozpočet_2017_příjmy_návrh
20. 03. 2023 rozočet_2017_výdaje_návrh
20. 03. 2023 návrh rozpočtu2017 a pozvánka_DSO Nová Lípa
20. 03. 2023 oznámení08_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Častrov_KToncsková
20. 03. 2023 oznámení09_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_VFojt
20. 03. 2023 rozhodnutí_Jakubín_výměna pozemků
20. 03. 2023 dražba nemovitostí_Častrov 90
20. 03. 2023 zápis z jednání DSO Nová Lípa
20. 03. 2023 oznámení07_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_obec
20. 03. 2023 usnesení zastupitelstva obce č.15_2016
20. 03. 2023 záměr obce č.12_2016
20. 03. 2023 pozvánka na jednání DSO Nová Lípa
20. 03. 2023 oznámení_geologický průzkumný vrt_Perky
20. 03. 2023 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.15_2016
20. 03. 2023 Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina_aktual.č.2
20. 03. 2023 volby do zastupitelstva kraje
20. 03. 2023 usnesení zastupitelstva obce č.14_2016
20. 03. 2023 záměr obce č.8_2016
20. 03. 2023 záměr obce č.9_2016
20. 03. 2023 záměr obce č.10_2016
20. 03. 2023 záměr obce č.11_2016
20. 03. 2023 ozn_první zasedání okrskových volebních komisí
20. 03. 2023 zápis z jednání DSO Nová Lípa
20. 03. 2023 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.14_2016
20. 03. 2023 rozhodnutí starostky_místo konání voleb do ZK
20. 03. 2023 rozhodnutí starostky_zapisovatelky okrskových komisí
20. 03. 2023 rozhodnutí starostky_počet členů okrskových volebních komisí
20. 03. 2023 pozemkové úpravy Jakubín_prodloužení lhůty
20. 03. 2023 uzavírka silnice II/639 Antonka - Kamenice nad Lipou
20. 03. 2023 Shromáždění starostů DSO Nová Lípa
20. 03. 2023 oznámení_aplikace insekticidního přípravku na ochranu brambor
20. 03. 2023 usnesení zastupitelstva obce č.13_2016
20. 03. 2023 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.13_2016
20. 03. 2023 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
20. 03. 2023 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
20. 03. 2023 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
20. 03. 2023 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
20. 03. 2023 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
20. 03. 2023 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
20. 03. 2023 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
20. 03. 2023 rozhodnutí o umístění stavby - Ctiboř obnova NN
20. 03. 2023 zápis_shromáždění starostů DSO Nová Lípa

XML