Obec Častrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://castrov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Častrov
Častrov 105
394 63 Častrov

Datová schránka: ctgbmkw
E-mail: obec@castrov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2022 zápis_DSO_Nová Lípa_částI_rozpočet_2017
30. 09. 2022 zápis_DSO_Nová Lípa_částII_rozp_výhled_2018-2020
30. 09. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.16_2016
30. 09. 2022 rozpočet_2017_příjmy
30. 09. 2022 rozpočet_2017_výdaje
30. 09. 2022 rozpočtový výhled_2018-2022
30. 09. 2022 dílčí přezkoumání rozpočtu_2016
30. 09. 2022 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.16_2016
30. 09. 2022 rozpočet_2017_příjmy_návrh
30. 09. 2022 rozočet_2017_výdaje_návrh
30. 09. 2022 návrh rozpočtu2017 a pozvánka_DSO Nová Lípa
30. 09. 2022 oznámení08_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Častrov_KToncsková
30. 09. 2022 oznámení09_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_VFojt
30. 09. 2022 rozhodnutí_Jakubín_výměna pozemků
30. 09. 2022 dražba nemovitostí_Častrov 90
30. 09. 2022 zápis z jednání DSO Nová Lípa
30. 09. 2022 oznámení07_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_obec
30. 09. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.15_2016
30. 09. 2022 záměr obce č.12_2016
30. 09. 2022 pozvánka na jednání DSO Nová Lípa
30. 09. 2022 oznámení_geologický průzkumný vrt_Perky
30. 09. 2022 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.15_2016
30. 09. 2022 Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina_aktual.č.2
30. 09. 2022 volby do zastupitelstva kraje
30. 09. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.14_2016
30. 09. 2022 záměr obce č.8_2016
30. 09. 2022 záměr obce č.9_2016
30. 09. 2022 záměr obce č.10_2016
30. 09. 2022 záměr obce č.11_2016
30. 09. 2022 ozn_první zasedání okrskových volebních komisí
30. 09. 2022 zápis z jednání DSO Nová Lípa
30. 09. 2022 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.14_2016
30. 09. 2022 rozhodnutí starostky_místo konání voleb do ZK
30. 09. 2022 rozhodnutí starostky_zapisovatelky okrskových komisí
30. 09. 2022 rozhodnutí starostky_počet členů okrskových volebních komisí
30. 09. 2022 pozemkové úpravy Jakubín_prodloužení lhůty
30. 09. 2022 uzavírka silnice II/639 Antonka - Kamenice nad Lipou
30. 09. 2022 Shromáždění starostů DSO Nová Lípa
30. 09. 2022 oznámení_aplikace insekticidního přípravku na ochranu brambor
30. 09. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.13_2016
30. 09. 2022 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.13_2016
30. 09. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
30. 09. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
30. 09. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
30. 09. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
30. 09. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
30. 09. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
30. 09. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
30. 09. 2022 rozhodnutí o umístění stavby - Ctiboř obnova NN
30. 09. 2022 zápis_shromáždění starostů DSO Nová Lípa

XML