Obec Častrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://castrov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Častrov
Častrov 105
394 63 Častrov

Datová schránka: ctgbmkw
E-mail: obec@castrov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2022 návrh rozpočtu2017 a pozvánka_DSO Nová Lípa
14. 10. 2022 oznámení08_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Častrov_KToncsková
14. 10. 2022 oznámení09_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_VFojt
14. 10. 2022 Dokument "rozhodnutí_Jakubín_vý..." již není dostupný.
14. 10. 2022 Dokument "dražba nemovitostí_Ča..." již není dostupný.
14. 10. 2022 zápis z jednání DSO Nová Lípa
14. 10. 2022 oznámení07_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_obec
14. 10. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.15_2016
14. 10. 2022 záměr obce č.12_2016
14. 10. 2022 pozvánka na jednání DSO Nová Lípa
14. 10. 2022 oznámení_geologický průzkumný vrt_Perky
14. 10. 2022 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.15_2016
14. 10. 2022 Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina_aktual.č.2
14. 10. 2022 volby do zastupitelstva kraje
14. 10. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.14_2016
14. 10. 2022 záměr obce č.8_2016
14. 10. 2022 záměr obce č.9_2016
14. 10. 2022 záměr obce č.10_2016
14. 10. 2022 záměr obce č.11_2016
14. 10. 2022 ozn_první zasedání okrskových volebních komisí
14. 10. 2022 zápis z jednání DSO Nová Lípa
14. 10. 2022 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.14_2016
14. 10. 2022 rozhodnutí starostky_místo konání voleb do ZK
14. 10. 2022 rozhodnutí starostky_zapisovatelky okrskových komisí
14. 10. 2022 rozhodnutí starostky_počet členů okrskových volebních komisí
14. 10. 2022 Dokument "pozemkové úpravy Jaku..." již není dostupný.
14. 10. 2022 uzavírka silnice II/639 Antonka - Kamenice nad Lipou
14. 10. 2022 Shromáždění starostů DSO Nová Lípa
14. 10. 2022 oznámení_aplikace insekticidního přípravku na ochranu brambor
14. 10. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.13_2016
14. 10. 2022 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.13_2016
14. 10. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
14. 10. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
14. 10. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
14. 10. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
14. 10. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
14. 10. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
14. 10. 2022 opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
14. 10. 2022 rozhodnutí o umístění stavby - Ctiboř obnova NN
14. 10. 2022 zápis_shromáždění starostů DSO Nová Lípa
14. 10. 2022 opatř_obecné povahy_přechodné úpravy provozu Polesí Počátky
14. 10. 2022 oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí - k.ú. Jakubín
14. 10. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.12_2016
14. 10. 2022 shromáždění starostů DSO Nová Lípa
14. 10. 2022 OZNÁMENÍ - aplikace insekticidního přípravku na řepku
14. 10. 2022 veřejná vyhláška_daň z nemovitých věcí 2016
14. 10. 2022 oznámení o zahájení staveb. a vodopráního řízení _Kanalizace Metánov
14. 10. 2022 veřejná vyhláška _UP Pelhřimov
14. 10. 2022 opatření obecné povahy_omezení provozu na komunikacích Žirovnice-Cholunná-Jakubín-Ctiboř-Častrov-Metánov-Žirovnice
14. 10. 2022 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.12

XML