Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2018 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – kontrolor/-ka IROP
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – koordinátor/-ka evalua
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – rozpočtové/-ho analyti
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – kontrolor/-ka veřejnýc
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady analytika/analy
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - metodik/metodička II.
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - metodik/metodička IV.
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – metodika/-čky v oblast
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - metodik/metodička III.
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - metodik/metodička II.
23. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - metodik/metodička I. v
22. 01. 2018 Vyrozumění - MMR-38074/2015-83/25/211/2018
16. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
16. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení pro
16. 01. 2018 Koordinátor/-ka kontrol a nesrovnalostí
16. 01. 2018 Metodik/metodička OP (IROP)
16. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení realizace veřejných za
16. 01. 2018 Koordinátor/-ka EU fondů
16. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení real
16. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení real
15. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení kontroly a st
15. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení kontroly a pr
12. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právník/právn
12. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení práv
12. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení podp
11. 01. 2018 Asistent/-ka sekce informačních a komunikačních technologií
10. 01. 2018 Referent/ka monitorovacího systému fondů EU – gestor plateb (NOK)
10. 01. 2018 referent/-ka odboru správy monitorovacího systému (NOK)
09. 01. 2018 referent/-ka odboru správy monitorovacího systému
09. 01. 2018 Koordinátor/-ka evidence pošty ministryně
08. 01. 2018 Právník/právnička v odboru cestovního ruchu
05. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení podp
05. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - metodik/metod
05. 01. 2018 Koordinátor/ka monitorovacích výborů / analytik/čka monitoringu fondů EU (NOK)
03. 01. 2018 Dokument "MMR 24493/2017-31-4..." již není dostupný.
02. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce informačních a ko
02. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce regionálního roz
02. 01. 2018 MMR-29530/2016-83/2071
29. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru publicity EU
29. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce informačních a ko
29. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce regionálního roz
20. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
19. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení meto
19. 12. 2017 Referent/-ka v oddělení služebních a pracovněprávních vztahů
14. 12. 2017 MMR-38074/2015-83/2877
13. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
13. 12. 2017 MMR-38074/2015-83/2877
08. 12. 2017 MMR24811-2017-83-1739
06. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav

XML