Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 08. 2020 Ministerský rada - konzultant/ka problematiky uhelných regionů
04. 08. 2020 Sdělení č.j. MMR-27955-2020-83-1313 ze dne 3.8. 2020 - doručení Rozhodnutí účastnici řízení Gabriele Mertlové
04. 08. 2020 Lokální konzultant/ka (OPZ)
03. 08. 2020 Koordinátor/ka informačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Zlín (OPTP)
24. 07. 2020 Expert/ka na spolupráci s kraji, ORP a MAS (OP VVV)
24. 07. 2020 Metodik/metodička stratég 2 (OPZ)
24. 07. 2020 Expert/ka na místní akční skupiny a kraje (OPZ)
24. 07. 2020 Referent/ka oddělení organizace a systemizace
24. 07. 2020 Expert/ka pro sociální bydlení (OPZ)
24. 07. 2020 Lokální konzultant/ka II. (OPZ)
24. 07. 2020 Lokální konzultant/ka I. (OPZ)
24. 07. 2020 Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání 14 (OP VVV)
24. 07. 2020 Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání 3 (OP VVV)
24. 07. 2020 Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání 1 (OP VVV)
23. 07. 2020 Legislativec/kyně
23. 07. 2020 Metodik/metodička ITI
23. 07. 2020 Asistent/-ka ředitelky v odboru správy národních programů
23. 07. 2020 Ministerský rada – rozpočtář/ka
23. 07. 2020 Ministerský rada v oddělení realizace veřejných zakázek
20. 07. 2020 Referent/referentka oddělení evropského a mezinárodního práva (OPTP)
20. 07. 2020 Ministerský rada – interní auditor/ka
20. 07. 2020 Rozhodnutí č.j. MMR-57305/2019-83/3881 ze dne 14.7.2020
16. 07. 2020 Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí - č.j. MMR-20359/2020-83/1783
14. 07. 2020 Ministerský rada v oddělení realizace projektů OPTP
14. 07. 2020 Koordinátor/ka programu
14. 07. 2020 Koordinátor/ka informančích aktivit o ESI fondech v Eurocentru - Ústí nad Labem
14. 07. 2020 Vrchní ministerský rada - metodik/čka udržitelného rozvoje
09. 07. 2020 Vrchní ministerský rada - metodik/čka udržitelného rozvoje
03. 07. 2020 Metodik/metodička OPTP
01. 07. 2020 Ministerský rada v oddělení právním OSŘ II
01. 07. 2020 Ministerský rada v oddělení právním OSŘ
01. 07. 2020 Ministerský rada - administrátor/ka MS2014+
30. 06. 2020 Vrchní ministerský rada v odboru publicity EU
30. 06. 2020 Vrchní ministerský rada v oddělení právních předpisů a koncesí v cestovním ruchu
25. 06. 2020 Vrchní ministerský rada – rozpočtový/-á analytik/-čka
25. 06. 2020 Vedoucí oddělení komunikace fondů EU
23. 06. 2020 Metodik/čka – výzkumník/ice KA4 (OPZ)
23. 06. 2020 Koordinátor/koordinátorka reportingu EU
23. 06. 2020 Koordinátor/ka IV a koordinátor/ka spolupráce IPs a IPo (OP VVV)
22. 06. 2020 Kvantitativní analytik/čka – statistik/čka (OPZ)
22. 06. 2020 Odborný/á metodik/čka pro monitoring a evaluace (OPZ)
22. 06. 2020 Odborný/á specialista/ka
22. 06. 2020 Vrchní ministerský rada v sekci informačních a komunikačních technologií
22. 06. 2020 Expert/ka pro zaměstnanost (OPZ)
22. 06. 2020 Administrátor/ka MS 2014+ (IROP)
22. 06. 2020 Koordinátor/ka informačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Ústí nad Labem (OPTP)
19. 06. 2020 Lokální konzultant/ka III. (OPZ)
19. 06. 2020 Lokální konzultant/ka II. (OPZ)
19. 06. 2020 Expert/ka na spolupráci s kraji, ORP a MAS (OP VVV)
19. 06. 2020 Lokální konzultant/ka I. (OPZ)

XML