Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 06. 2022 Rozhodnutí MMR-40068/2022-83 - Spolek Obchvat z.s. - dopravní infrastruktura-napojení silnice II/413 na silnici I/38, Znojmo, Dobšice
23. 06. 2022 Vrchní ministerský rada v oddělení Národního plánu obnovy
21. 06. 2022 IT specialista/ka - správce/kyně serverů, projektant/ka
16. 06. 2022 Referent/ka společné státní správy a samosprávy (asistent/ka ředitele)
16. 06. 2022 Referent/ka v oddělení územně a stavebně správním IV, odbor územně a stavebně správní
16. 06. 2022 Referent/ka vládní agendy, oddělení vládní a parlamentní agendy
15. 06. 2022 Referent/-ka v oddělení služebních a pracovněprávních vztahů, odbor personální
10. 06. 2022 Vrchní ministerský rada v oddělení právního rámce zakázek EU, v odboru práva veřejných zakázek
09. 06. 2022 Vrchní ministerský rada – právník/právnička, v odboru legislativně právním
09. 06. 2022 Vrchní ministerský rada v oddělení strategie cestovního ruchu, v odboru cestovního ruchu
08. 06. 2022 Ministerský rada v oddělení hospodářské správy
08. 06. 2022 Rada/ministerský rada v oddělení spisové služby
07. 06. 2022 Účetní metodik/metodička
06. 06. 2022 Referent/ka oddělení právních předpisů a koncesí v cestovním ruchu, odbor cestovního ruchu
06. 06. 2022 Vrchní ministerský rada – analytik nástrojů dostupného bydlení, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
03. 06. 2022 Vrchní ministerský rada – specialista/tka pro hospodářskou správu a provoz, oddělení hospodářské správy
02. 06. 2022 Referent/ka oddělení právních předpisů a koncesí v cestovním ruchu, odbor cestovního ruchu
02. 06. 2022 Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování
01. 06. 2022 Vedoucí oddělení hospodářské správy – 1. kolo
01. 06. 2022 Vrchní ministerský rada - metodik/čka a administrátor pro agendu národních dotací
01. 06. 2022 Specialista/specialistka komunikace s médii
31. 05. 2022 Referent/ka v oddělení evropského a mezinárodního práva
31. 05. 2022 Rozpočtový/á analytik/čka v oblasti programového financování, odbor rozpočtu
30. 05. 2022 Ministerský rada – odvolací orgán, odbor územního plánování
27. 05. 2022 Vedoucí oddělení metodického řízení
27. 05. 2022 IT specialista/ka – správce/správkyně serverů, odbor informatiky
27. 05. 2022 Specialista/specialistka komunikace s médii
26. 05. 2022 Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování
25. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – analytika nástrojů dostupného bydlení, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
25. 05. 2022 Vrchní ministerský rada v oddělení Národního plánu obnovy
24. 05. 2022 Vrchní ministerský rada – koordinátora/ky přípravy územních skupin předsednictví ČR v Radě EU
19. 05. 2022 Asistent/ka náměstka pro řízení sekce evropských a národních programů
19. 05. 2022 Ministerský rada – komunikační úředník/ce, v oddělení komunikace fondů EU, v odboru publicity a evaluací fondů EU
17. 05. 2022 Koordinátor/koordinátorka programu, v odboru řízení a koordinace fondů EU
17. 05. 2022 Vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů - 1. kolo
13. 05. 2022 Metodik/metodička řízení OP, v odboru Řídícího orgánu IROP
12. 05. 2022 Vrchní ministerský rada – projektový/á manažer/ka v oddělení finanční administrace programů EU
11. 05. 2022 Vrchní ministerský rada – právník/právnička, v odboru legislativně právním
11. 05. 2022 Referent/ka vládní agendy
11. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – projektové/ho a finanční/ho manažera/ky programu NPO
11. 05. 2022 Referent/ka v oddělení administrativy národních a NNO programů
10. 05. 2022 Dokument "19637 - rozhodnutí o ..." již není dostupný.
05. 05. 2022 Rozpočtový/á analytik/čka v oblasti programového financování v odboru rozpočtu
05. 05. 2022 IT specialista/ka – správce/správkyně serverů v odboru informatiky
04. 05. 2022 Vrchní ministerský rada v oddělení pořizování a územně správním, v odboru územního plánování
03. 05. 2022 PR Manager - tiskový/á mluvčí, v odboru kabinetu
03. 05. 2022 Referent/ka v oddělení administrativy národních a NNO programů
02. 05. 2022 Náměstek/Náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování – 1. kolo
29. 04. 2022 Ředitel/ka odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení – 1. kolo
29. 04. 2022 Náměstek/Náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování – 1. kolo

XML