Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 06. 2024 Inzerát na místo: Metodik/metodička fondů EU, MMR_134
13. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady – komunikačního úředníka/komunikační úřednice, oddělení komunikace fondů EU, odbor publicity a evaluací fondů EU, MMR_888
11. 06. 2024 Inzerát na místo: referent/referentka společné státní správy a samosprávy - koordinátor/koordinátorka rovných příležitostí, MMR_1375-79
10. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitele/ředitelky odboru evropské územní spolupráce, MMR_267
09. 06. 2024 Inzerát na místo: NPO – Účetní specialista/specialistka, odbor účetnictví a finančních služeb, oddělení účtování kapitoly, MMR_1253
09. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení metodického řízení stavebních úřadů, odbor stavebního řádu, MMR_1364
07. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení regulatorního rámce EU fondů, odbor mezinárodních vztahů, MMR_84
07. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení metodického řízení stavebních úřadů, odbor stavebního řádu, MMR_1328
07. 06. 2024 Inzerát na místo: Ministerského rady v oddělení RESTART, MMR_1363
07. 06. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení územně a stavebně správním III, MMR_503
07. 06. 2024 Inzerát na místo: Výzkumný a vývojový pracovník/evaluátor, výzkumná a vývojová pracovnice/pracovnice/evaluátorka, MMR_1347
07. 06. 2024 Inzerát na místa: MMR_1371 - 1374 Referent/referentka společné státní správy a samosprávy - konzultant/konzultantka MAP 1- 4
31. 05. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení RESTART, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR_877
31. 05. 2024 Inzerát na místo: Výzkumný a vývojový pracovník/datový analytik výzkumná a vývojová pracovnice/datová analytička, MMR_1384
31. 05. 2024 Inzerát na místo: Výzkumný a vývojový pracovník/evaluátor Výzkumná a vývojová pracovnice/evaluátorka, MMR_1383
31. 05. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení metodiky a stavebně správní činnosti V, MMR_501
31. 05. 2024 Inzerát na místo: Vedoucí oddělení desegregace ve vzdělávání, odbor pro sociální začleňování, MMR_1369
28. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady – právníka/právničky v právním oddělení, odbor stavebního řádu, MMR_475
28. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady – metodika/metodičky Řídicího orgánu IROP, oddělení implementace integrovaných nástrojů, odbor Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu, MMR_769
28. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v oddělení metodiky a stavebně správní činnosti V, odbor územně a stavebně správní, MMR_500
28. 05. 2024 Inzerát na místo: Vedoucí oddělení desegregace ve vzdělávání, odbor pro sociální začleňování, MMR_1369
28. 05. 2024 Inzerát na místo: Metodik/metodička územní dimenze, MMR_310
24. 05. 2024 Inzerát na místo: NPO – Správce/správkyně informačních a komunikačních technologií, odbor informatiky, oddělení podpory uživatelů a správy aplikací, MMR_1301
23. 05. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy, MMR_1251
23. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení kontrol a evaluací, odbor Řídícího orgánu OPTP, MMR_206
23. 05. 2024 Dokument "Usnesení č. j. MMR-37..." již není dostupný.
23. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady – administrátora/administrátorky v Národním plánu obnovy, MMR_1296
22. 05. 2024 Inzerát na místo: Metodik/metodička Řídícího orgánu IROP
22. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ SPOJENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místa vrchního ministerského rady v oddělení metodického řízení stavebních úřadů, odbor stavebního řádu, MMR_1360, MMR_1361, MMR_1362
20. 05. 2024 Inzerát na místo: Výzkumný a vývojový pracovník / výzkumná a vývojová pracovnice – Expert/expertka odborných témat – zaměstnanost, odbor pro sociální začleňování, MMR_1109
20. 05. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – lokální konzultant/konzultantka, MMR_1065
20. 05. 2024 Inzerát na místo: NPO - Referent/referentka - metodik/metodička specialista/specialistka komponenty podpory veřejných investic, MMR_1280
18. 05. 2024 Inzerát na místa: NPO – Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – expert, metodik/expertka, metodička, MMR_1261, MMR_1262
17. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitele/ředitelky odboru územního plánování, MMR_355
16. 05. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení strategie cestovního ruchu, MMR_340
16. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stavebně správním III, odbor územně a stavebně správní, MMR_503
16. 05. 2024 Centrum pro regionální rozvoj České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele/ředitelky Územního odboru IROP pro Pardubický kraj
14. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení vládní a parlamentní agendy, MMR_24
12. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady – koordinátora/koordinátorky, odbor řízení a koordinace fondů EU, MMR_143
12. 05. 2024 Inzerát na místa NPO: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – expert/expertka metodik/metodička - . MMR_1267; MMR_1268; MMR_1269; MMR_1270
08. 05. 2024 Inzerát na místo: Koordinační, projektový a programový pracovník/koordinační, projektová a programová pracovnice, MMR_1260
08. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení finanční administrace programů EU, MMR_547
08. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v oddělení metodiky a stavebně správní činnosti V, odbor územně a stavebně správní, MMR_500
03. 05. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení metodického řízení stavebních úřadů, odbor stavebního řádu, MMR_1328
29. 04. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo NPO – vrchního ministerského rady v oddělení strategie cestovního ruchu, odbor cestovního ruchu, MMR_1324
26. 04. 2024 Inzerát na místo: metodik/metodička územní dimenze, MMR_310
26. 04. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo NPO - vedoucího/vedoucí oddělení informačních systémů stavebního řízení a územního plánování, odbor digitalizace a informačních systémů, MMR_917
25. 04. 2024 Dokument "MMR-34609/2024-83, vy..." již není dostupný.
24. 04. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení metodiky a stavebně správní činnosti V, MMR_501
24. 04. 2024 NPO Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – analytik/analytička senior, MMR_1354

XML