Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 09. 2019 Vrchní referent/ka oddělení účtování kapitoly
09. 09. 2019 Národní koordinátor/ka programu meziregionální spolupráce Interreg Europe
06. 09. 2019 Rozhodnutí č.j. MMR-26684/2019-83 ze dne 2. září 2019 - odvolání společnosti HAJDIK a.s.
04. 09. 2019 Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady řízení - žádost společnosti ČEPS, a.s. - „Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon – TR Bezděčín“
03. 09. 2019 Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady řízení - žádost společnosti NET4GAS, s.r.o., o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany – TU 167 Kyselovice“
03. 09. 2019 Vedoucí oddělení evaluací
03. 09. 2019 Rozhodnutí č.j. MMR-31506/2019-83/2001 ze dne 26. srpna 2019 - Polyfunkční dům Dalimilka v k.ú. Žižkov
03. 09. 2019 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
03. 09. 2019 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace MS
03. 09. 2019 Vedoucí oddělení realizace programů
03. 09. 2019 Vedoucí oddělení metodického řízení
03. 09. 2019 Vedoucí oddělení přípravy a ukončování
03. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51
03. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26
03. 09. 2019 Informace o provozu podatelny na MMR
03. 09. 2019 Veřejnoprávní Smlouva MMRxMF_03082015
18. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
18. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení rela
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení příp
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – kontrolor/-ka veřejnýc
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení účtování kapi
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení účtování kapi
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – kontrolor/-ka
16. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - legislativec/
16. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – metodik/metodička územ
13. 04. 2018 Projektový/-á manažer/-ka (IROP/OPTP 2014+)
13. 04. 2018 Kontrolor/-ka - Operační program techniká pomoc (OPTP)
12. 04. 2018 Rozhodnutí č. j. MMR-13307/2018-83/725
11. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
10. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – koordinátor/-ka evalua
10. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa ministerského rady - metodik/met
09. 04. 2018 Oznámení – veřejná vyhláška o možnosti převzetí rozhodnutí č.j. MMR-7354/2018-83
03. 04. 2018 Administrátor/-ka MS2014+ (IROP)
29. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – gestora/ky realizace p
29. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení administrace
29. 03. 2018 Koordinátor/koordinátorka programů (NOK)
28. 03. 2018 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
28. 03. 2018 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
28. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení meto
27. 03. 2018 referent/-ka odboru správy monitorovacího systému (NOK)
27. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení strategií
26. 03. 2018 Projektový manažer/-ka v odboru řízení operačních programů
26. 03. 2018 Metodik/metodička v odboru práva veřejných zakázek
23. 03. 2018 Projektový manažer/-ka v odboru řízení operačních programů
21. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – metodik/metod
21. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - finanční mana
21. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – IT specialista/-ka
21. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – architekta/-ky kyberne

XML