Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 03. 2023 Ministerský rada v oddělení administrativy národních a NNO programů
27. 03. 2023 Rada/ministerský rada, ekonom/ekonomka – rozpočtář/rozpočtářka odboru v oddělení realizace projektů OP TP, v odboru projektového řízení
27. 03. 2023 Vrchní ministerský rada - metodik/metodička regionálních center podpory bydlení
23. 03. 2023 Vedoucí oddělení právních předpisů a koncesí v cestovním ruchu, v odboru cestovního ruchu
22. 03. 2023 PR manažer/manažerka a správce/správkyně sociálních sítí, odbor kabinetu
22. 03. 2023 Vrchní ministerský rada – komunikační úředník/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU
21. 03. 2023 Vrchní ministerský rada v oddělení koncepčním a metodickém, v odboru územního plánování
20. 03. 2023 Ministerský rada v oddělení RESTART, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
17. 03. 2023 Referent/referentka společné státní správy a samosprávy - Lokální konzultant/konzultantka, v odboru pro sociální začleňování
17. 03. 2023 Vrchní ministerský rada – právník/právnička, v odboru legislativně právním
16. 03. 2023 Ředitel/ředitelka odboru informatiky
16. 03. 2023 Ředitel/ředitelka odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
16. 03. 2023 Rozhodnutí MMR-18204/2023-83_Terénní úpravy pozemku v k.ú. Horní Těrlicko
15. 03. 2023 Referent/referentka bezpečnosti a krizového řízení
14. 03. 2023 Dokument "MMR-16764/2023-83_Roz..." již není dostupný.
10. 03. 2023 Analytik/analytička finančního a věcného pokroku v oblasti fondů EU, odbor řízení a koordinace fondů EU
09. 03. 2023 Referent/ka v oddělení územně a stavebně správním II, v odboru územně a stavebně správním
07. 03. 2023 Asistent/ka odboru mezinárodních vztahů
06. 03. 2023 Ministerský rada – metodik/metodička územní dimenze, v oddělení řízení strategie regionálního rozvoje
06. 03. 2023 Vrchní ministerský rada - analytik/analytička (data scientist), v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
06. 03. 2023 Vrchní ministerský rada – právník/právnička, v odboru legislativně právním
03. 03. 2023 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
01. 03. 2023 MMR-15176/2023-81_Oznámení o zveřejnění materiálu MMR: ,,Návrh Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4'' a stanovení lhůty pro podání písemných připomínek obcí a veřejnosti
28. 02. 2023 Rada/ministerský rada specialista/specialistka na spisovou službu a archivnictví Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu
27. 02. 2023 Ředitel/ředitelka odboru informatiky
24. 02. 2023 Ředitel/ředitelka odboru informatiky
24. 02. 2023 Ministerský rada – personalista/personalistka Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, v odboru pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu
23. 02. 2023 Rozhodnutí MMR-58805/2022-83_námitka podjatosti všech úředních osob Úřadu městské části Praha 10
23. 02. 2023 Lokální konzultant/konzultantka, odbor pro sociální začleňování
23. 02. 2023 Koordinátor/koordinátorka programu, odbor řízení a koordinace fondů EU
23. 02. 2023 Správce/správkyně informačních a komunikačních technologií pro Specializovaný a odvolací stavebního úřad, odbor pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu
22. 02. 2023 Vedoucí oddělení technického, odbor stavebního řádu
22. 02. 2023 Dokument "Rozhodnutí o zamítnut..." již není dostupný.
21. 02. 2023 ROZHODNUTÍ
21. 02. 2023 Vrchní ministerský rada – analytik/analytička v oddělení koncepce dostupného bydlení
21. 02. 2023 Metodik/metodička řízení OP
20. 02. 2023 Bezpečnostní referent/referentka, oddělení hospodářské správy
17. 02. 2023 Vrchní ministerský rada koordinátor/koordinátorka
16. 02. 2023 Ministerský rada v oddělení administrativy národních a NNO programů
16. 02. 2023 Referent/referentka v oddělení pro mezinárodní spolupráci
16. 02. 2023 Ministerský rada v oddělení administrativy národních a NNO programů
13. 02. 2023 PR manažer/manažerka a správce/správkyně sociálních sítí, v odboru kabinetu
09. 02. 2023 Vrchní ministerský rada v oddělení pořizování a územně správním, v odboru územního plánování
09. 02. 2023 Ministerský rada - rozpočtář/rozpočtářka
08. 02. 2023 Referent/ka v oddělení administrativy národních a NNO programů, v odboru správy národních programů
07. 02. 2023 Dokument "Usnesení o stanovení ..." již není dostupný.
07. 02. 2023 Referent/ka oddělení digitalizace stavebního řízení a územního plánování
07. 02. 2023 Referent/ka společné státní správy a samosprávy, výzkumník/výzkumnice, evaluátor/evaluátorka 2, oddělení výzkumů a evaluace
07. 02. 2023 Referent/ka společné státní správy a samosprávy, výzkumník/výzkumnice, evaluátor/evaluátorka 1, oddělení výzkumů a evaluace
06. 02. 2023 Referent/ka společné státní správy a samosprávy, metodik/metodička komunitní práce 2, oddělení výzkumů a evaluace

XML