Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2021 Evaluátor/ka (OPZ)
20. 01. 2021 Evaluátor/ka (OPZ)
20. 01. 2021 Výzkumník, evaluátor 1
20. 01. 2021 Metodik/Metodička programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
19. 01. 2021 Usnesení - Rozhodnutí o námitkách podjatosti - č.j. MMR-61322/2020-83/2776
18. 01. 2021 Ministerský rada - finanční manažer/ka
18. 01. 2021 Koordinační, projektový a programový pracovník/pracovnice
18. 01. 2021 Koordinační, projektový/á a programový/á pracovník/pracovnice Most (OPTP)
14. 01. 2021 Ředitel/ředitelka odboru informatiky
14. 01. 2021 Vrchní ministerský rada – právník/právnička
14. 01. 2021 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace NIPEZ
14. 01. 2021 Ředitel/ředitelka Ústavu územního rozvoje
12. 01. 2021 Vrchní ministerský rada - právník/právnička OSŘ
12. 01. 2021 Vrchní ministerský rada v oddělení veřejných dražeb
11. 01. 2021 Ředitel/ředitelka Ústavu územního rozvoje
08. 01. 2021 Lokální konzultant/ka 12 (OPZ)
08. 01. 2021 Lokální konzultant/ka 26 (OPZ)
08. 01. 2021 Lokální konzultant/ka 19
08. 01. 2021 Expert/ka ESIF (OP VVV)
08. 01. 2021 Ředitel/ředitelka Ústavu územního rozvoje
07. 01. 2021 Finanční manažer/ka projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV)
06. 01. 2021 Vrchní ministerský rada – právník/právnička
05. 01. 2021 Ministerský rada v oddělení účtování kapitoly
04. 01. 2021 Vrchní ministerský rada - koordinátor/ka přípravy územních skupin předsednictví ČR v Radě EU
29. 12. 2020 Usnesení - Námitky podjatosti - č.j. MMR-61322/2020-83/2776
29. 12. 2020 Ministerský rada v oddělení účtování kapitoly
17. 12. 2020 Vedoucí oddělení právního rámce zakázek EU
17. 12. 2020 Ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním III
16. 12. 2020 Rozhodnutí č.j. MMR-28236/2020-31-4
16. 12. 2020 Architekt/ka kybernetické bezpečnosti
14. 12. 2020 Vrchní ministerský rada – metodik/čka strategické práce
10. 12. 2020 Oznámení Ministerstva pro místní rozvoj: Návrh Aktualizace č.4 Politiky územního rozvoje ČR, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a související materiály, zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, stanovení lhůty a způsobu pro podání písemných připomínek obcí a veřejnosti a o formě, místě a době konání a veřejného projednání
10. 12. 2020 Vrchní ministerský rada v oddělení technickém
10. 12. 2020 Lokální konzultant/ka 12 (OPZ)
10. 12. 2020 Lokální konzultant/ka 26 (OPZ)
10. 12. 2020 Lokální konzultant/ka 25 (OPZ)
09. 12. 2020 Vedoucí oddělení regionálního centra střed
09. 12. 2020 Expert/ka na komunikaci/PR - redaktor/novinář (OPZ)
08. 12. 2020 Ministerský rada v oddělení pohřebnictví
08. 12. 2020 Odborný/á asistent/ka 3 (OP VVV).
08. 12. 2020 Vrchní ministerský rada v oddělení služebních a pracovněprávních vztahů
07. 12. 2020 Vrchní ministerský rada v oddělení služebních a pracovněprávních vztahů
07. 12. 2020 Vrchní ministerský rada v odboru publicity a evaluací fondů EU
04. 12. 2020 Koordinátor/ka programu URBAT
03. 12. 2020 Asistentka/asistent v odboru regionální politiky
02. 12. 2020 Vedoucí oddělení analýz a koncepce bytové politiky
02. 12. 2020 Koordinátor/ka kontrol a nesrovnalostí - veřejné zakázky
30. 11. 2020 Vrchní ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním III
24. 11. 2020 Expert/ka na inkluzivní vzdělávání
24. 11. 2020 Ministerský rada v oddělení administrativy národních a NNO programů

XML