Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v odboru územně a staveb
25. 09. 2017 MMR 26597/2017-83/1874
25. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
22. 09. 2017 MMR-13845/2017-83/850
21. 09. 2017 IT specialista/-ka - podpora uživatelů
20. 09. 2017 Referent/ka v oddělení územně a stavebně správním I
19. 09. 2017 Administrativní a spisový pracovník/-ce v podatelně
18. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – správce objektu a stav
18. 09. 2017 Referent/-ka v oddělení služebních a pracovněprávních vztahů
18. 09. 2017 Stavební a investiční technik/čka
15. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení koncepce a sp
15. 09. 2017 Koordinátor/koordinátorka evaluací (NOK)
11. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení real
11. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení práv
07. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení stra
07. 09. 2017 Koordinátor/-ka informačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Pardubice (NOK)
07. 09. 2017 Specialista/-ka informační linky Eurofon (NOK)
07. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – kontrolor/-ka
07. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení sprá
07. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti a
07. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení evro
06. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - gestora/ky realizace p
06. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení kontroly a pr
05. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - metodik/metod
05. 09. 2017 Dokument "MMR-32651/2017-83/231..." již není dostupný.
04. 09. 2017 Koordinátor/koordinátorka v oddělení koordinace prograů (NOK)
04. 09. 2017 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
04. 09. 2017 Metodik/metodička monitoringu v oblasti fondů EU (NOK)
01. 09. 2017 Kontrolor/-ka v odboru řízení operačních programů (IROP)
01. 09. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru stavebního řádu
31. 08. 2017 Asistent/asistentka náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva
30. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení účtování kapi
30. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – architekta/-ky kyberne
30. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – IT specialista/-ka
29. 08. 2017 MMR32504/2016-83/2285
25. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení interního aud
25. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – legislativec/
25. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení interního auditu
25. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – gestora BOZP, PO a prá
25. 08. 2017 Asistent/-ka odboru Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc (OPTP)
24. 08. 2017 Asistent/-ka odboru Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc (NOK)
24. 08. 2017 Asistent/-ka oddělení interního auditu
23. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v odboru hospodářských s
16. 08. 2017 Analytik/analytička OP IROP
11. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – koordinátora/
11. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
11. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
11. 08. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení metodiky
09. 08. 2017 Referent/ka do odboru projektového řízení (OPTP)
09. 08. 2017 Projektový manažer/ka – garant/ka IROP v oblasti SC 2.2 – sociální podnikání (IROP)

XML