Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 10. 2019 Architekt/-ka kybernetické bezpečnosti
14. 10. 2019 Dokument "Rozhodnutí č.j. MMR-1..." již není dostupný.
11. 10. 2019 Vrchní ministerský rada pro agendu nájmů MMR a evidenci nemovitého majetku
11. 10. 2019 Vedoucí oddělení technického
09. 10. 2019 Právník/právnička
08. 10. 2019 Dokument "Vyrozumění o podaném ..." již není dostupný.
08. 10. 2019 Změna podmínek veřejné soutěže
08. 10. 2019 Vedoucí oddělení koordinace programů
07. 10. 2019 Rozhodnutí č.j. MMR-36127/2019-83/2393 ze dne 27. září 2019 - „Pila Kovářská č.p. 227 Kovářská“
07. 10. 2019 Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských a mezinárodních vztahů
02. 10. 2019 Výzva k podání nabídky – Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem prodeje zboží a výrobků převážně potravinářského charakteru v objektu Staroměstské nám. 932, Praha 1
01. 10. 2019 Referent/-ka v oddělení služebních a pracovněprávních vztahů
27. 09. 2019 Architekt/-ka kybernetické bezpečnosti
27. 09. 2019 Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských a mezinárodních vztahů
26. 09. 2019 Architekt/-ka kybernetické bezpečnosti
25. 09. 2019 Architekt/-ka kybernetické bezpečnosti
25. 09. 2019 Rozhodnutí č.j. MMR-29852/2019-83/1845 ze dne 20.9.2019
25. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí č.j. MMR-3..." již není dostupný.
25. 09. 2019 Koordinátor/koordinátorka programů (NOK)
24. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí č.j. MMR-2..." již není dostupný.
24. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí č.j. MMR-2..." již není dostupný.
24. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí č.j. MMR-1..." již není dostupný.
24. 09. 2019 Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských a mezinárodních vztahů
24. 09. 2019 Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských a mezinárodních vztahů
20. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí č.j. MMR-4..." již není dostupný.
17. 09. 2019 Ministerský rada - interní auditor/ka
10. 09. 2019 Vrchní referent/ka oddělení účtování kapitoly
09. 09. 2019 Národní koordinátor/ka programu meziregionální spolupráce Interreg Europe
06. 09. 2019 Rozhodnutí č.j. MMR-26684/2019-83 ze dne 2. září 2019 - odvolání společnosti HAJDIK a.s.
04. 09. 2019 Dokument "Vyrozumění o možnosti..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Dokument "Vyrozumění o možnosti..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Vedoucí oddělení evaluací
03. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí č.j. MMR-3..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
03. 09. 2019 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace MS
03. 09. 2019 Vedoucí oddělení realizace programů
03. 09. 2019 Vedoucí oddělení metodického řízení
03. 09. 2019 Vedoucí oddělení přípravy a ukončování
03. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51
03. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26
03. 09. 2019 Informace o provozu podatelny na MMR
03. 09. 2019 Veřejnoprávní Smlouva MMRxMF_03082015
18. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
18. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení rela
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení příp
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – kontrolor/-ka veřejnýc
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení účtování kapi
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení účtování kapi

XML