Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – kontrolor/-ka
16. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - legislativec/
16. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – metodik/metodička územ
13. 04. 2018 Projektový/-á manažer/-ka (IROP/OPTP 2014+)
13. 04. 2018 Kontrolor/-ka - Operační program techniká pomoc (OPTP)
12. 04. 2018 Rozhodnutí č. j. MMR-13307/2018-83/725
11. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
10. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – koordinátor/-ka evalua
10. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa ministerského rady - metodik/met
09. 04. 2018 Oznámení – veřejná vyhláška o možnosti převzetí rozhodnutí č.j. MMR-7354/2018-83
03. 04. 2018 Administrátor/-ka MS2014+ (IROP)
29. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – gestora/ky realizace p
29. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení administrace
29. 03. 2018 Koordinátor/koordinátorka programů (NOK)
28. 03. 2018 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
28. 03. 2018 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
28. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení meto
27. 03. 2018 referent/-ka odboru správy monitorovacího systému (NOK)
27. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení strategií
26. 03. 2018 Projektový manažer/-ka v odboru řízení operačních programů
26. 03. 2018 Metodik/metodička v odboru práva veřejných zakázek
23. 03. 2018 Projektový manažer/-ka v odboru řízení operačních programů
21. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – metodik/metod
21. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - finanční mana
21. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – IT specialista/-ka
21. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – architekta/-ky kyberne
20. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení meto
20. 03. 2018 Referent/-ka monitorovacího systému fondů EU
19. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
19. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrátor/-ka Regi
16. 03. 2018 Dokument "Usnesení č.j. MMR-102..." již není dostupný.
15. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
15. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - kontaktní bod AFCOS
15. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení správy národního elekt
14. 03. 2018 Odborný/á referent/ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
14. 03. 2018 Legislativec/kyně
13. 03. 2018 Metodik/metodička v oddělení přípravy a ukončování (NOK)
09. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
09. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení organizace a systemiza
08. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení meto
07. 03. 2018 IT specialista/-ka - podpora uživatelů
07. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení meto
06. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení meto
06. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrátor/-ka Regi
06. 03. 2018 Odborný/á referent/ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
06. 03. 2018 Odborný/á referent/ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)
06. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
06. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – metodika/-čky v oblast
06. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrátora/-ky hla
02. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení podp

XML