Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2020 Státní tajemník/ce v Ministerstvu pro místní rozvoj
13. 01. 2020 Architekt/-ka kybernetické bezpečnosti
13. 01. 2020 Řidič/ka motorových vozidel
10. 01. 2020 Dokument "Usnesení - č.j. MMR-5..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Ministerský rada – konzultanta/ky pro Moravskoslezský kraj
10. 01. 2020 Ministerský rada – konzultant/ka problematiky uhelných regionů
08. 01. 2020 Ministerský rada – konzultant/ka pro Karlovarský kraj
08. 01. 2020 Ministerský rada – konzultant/ky pro Ústecký kraj
08. 01. 2020 Ministerský rada – konzultant/ky pro Ústecký kraj
08. 01. 2020 Vedoucí oddělení RESTART
31. 12. 2019 Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování v Ministerstvu pro místní rozvoj
31. 12. 2019 Rozhodnutí č.j. MMR-32167/2019-31-4 ze dne 20.12.2019
30. 12. 2019 Ministerský rada - právník/právnička OSŘ
30. 12. 2019 Vrchní ministerský rada v oddělení realitní činnosti
30. 12. 2019 Referent/ka oddělení organizace a systemizace
20. 12. 2019 Územní rozhodnutí č.j. MMR-49127/2016-83/3822/2019 ze dne 18. prosince o umístění stavby označené jako „Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon – TR Bezděčín“
20. 12. 2019 Vedoucí oddělení koncepčního rámce EU fondů
20. 12. 2019 Vrchní ministerský rada v sekci informačních a komunikačních technologií
19. 12. 2019 Dokument "Rozhodnutí ministryně..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Účetní
19. 12. 2019 Řidič/ka motorových vozidel
16. 12. 2019 Ředitel/ka odboru mezinárodníchn vztahů
10. 12. 2019 Vedoucí oddělení administrativy programů v oblasti podpory bydlení
04. 12. 2019 Vrchní ministerský rada – realizátor/ka programu
02. 12. 2019 IT specialista/ka - podpora uživatelů
28. 11. 2019 Referent/ka správy místního rozvoje
26. 11. 2019 Vedoucí oddělení technického
26. 11. 2019 Referent/ka správy místního rozvoje
26. 11. 2019 Referent/ka správy místního rozvoje
25. 11. 2019 Architekt/ka kybernetické bezpečnosti
25. 11. 2019 Vedoucí oddělení veřejnosprávních kontrol
23. 11. 2019 Vedoucí oddělení veřejné popdory, metodiky a kontroly
23. 11. 2019 Právník/právnička
20. 11. 2019 Náměstek/náměstkyně pro řízeni sekce informačních a komunikačních technologii
20. 11. 2019 Vrchní ministerský rada právník/právnička
19. 11. 2019 Právník/právnička v odboru legislativně právním
12. 11. 2019 Bezpečnostní referent/ka
12. 11. 2019 Vedoucí oddělení urbánní politiky
06. 11. 2019 Usnesení o zastavení územního řízení o umístění stvaby „6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany – TU 167 Kyselovice“
01. 11. 2019 Řidič/ka motorových vozidel
22. 10. 2019 Vedoucí oddělení analýz
22. 10. 2019 Dokument "Oznámení usnesení min..." již není dostupný.
21. 10. 2019 Ministerský rada v právním oddělení OSŘ
18. 10. 2019 Architekt/-ka kybernetické bezpečnosti
14. 10. 2019 Dokument "Rozhodnutí č.j. MMR-1..." již není dostupný.
11. 10. 2019 Vrchní ministerský rada pro agendu nájmů MMR a evidenci nemovitého majetku
11. 10. 2019 Vedoucí oddělení technického
09. 10. 2019 Právník/právnička
08. 10. 2019 Dokument "Vyrozumění o podaném ..." již není dostupný.
08. 10. 2019 Změna podmínek veřejné soutěže

XML