Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady administrátora/ky průře
13. 02. 2018 Projektový manažer/ka – garant/ka IROP v oblasti SC 2.2 – sociální podnikání (IROP)
13. 02. 2018 Projektový manažer/ka – garant/ka IROP v oblasti SC 2.2 – sociální podnikání (IROP)
09. 02. 2018 Účetní
09. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení správy nemovitostí
09. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení spisové služby
09. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – gestora/ky realizace p
06. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení veřejné podpory
05. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení veřejné podpory
05. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení metodického a kontroln
02. 02. 2018 Koordinátor/koordinátorka programů (NOK)
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení technického
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení právního
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení real
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení správy serverů, aplika
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení příp
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – koordinátora/
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – IT specialista/-ka
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – architekta/-ky kyberne
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – interního auditora/aud
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení metodiky
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – rozpočtové/-ho analyti
01. 02. 2018 Řidič/ka motorových vozidel
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrativního prac
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – koordinátor/-
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrativního prac
31. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení právního
31. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení technického
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení veře
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení správy serverů, aplika
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – interního auditora/aud
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – IT specialista/-ka
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – architekta/-ky kyberne
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení metodiky
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – koordinátora/
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – koordinátor/-
30. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení příp
29. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – rozpočtové/-ho analyti
26. 01. 2018 Řidič/-ka motorových vozidel
25. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrativního prac
25. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrativního prac
25. 01. 2018 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+)

XML