Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2020 Členka/ka interní oponentní skupiny I.
23. 04. 2020 Odborný/á garant/ka projektu Inkluzivního vzdělávání v SVL
23. 04. 2020 Metodik/metodička koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitach 2
21. 04. 2020 Rozhodnutí č.j.: MMR-44515/2019-83/3062 ze dne 15. dubna 2020 - odvolání spolku HORTUS MORAVIAE, z.s. - umístění stavby označené jako Haly pro výkrm prasat, farma Těšnovice, Kroměříž
17. 04. 2020 Oznámení Ministerstva pro místní rozvoj: Návrh Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky, změna termínu a stanovení místa konání veřejného projednání, změna termínu pro podání písemných připomínek obcí a veřejnosti ke zveřejněnému materiálu
15. 04. 2020 Vedoucí oodělení hospodářské správy
15. 04. 2020 Ministerský rada v oddělení hospodářské správy
15. 04. 2020 Ministerský rada - odborná podpora legislativního oddělení
07. 04. 2020 Vedoucí oddělení evropského a mezinárodního práva
19. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění materiálu Ministerstva pro místní rozvoj: Návrh Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky, stanovení lhůty pro podání písemných připomínek obcí a veřejnosti a o místě a době konání veřejného projednání
10. 03. 2020 IT specialista/ka - podpora uživatelů - správce informačních a komunikačních technologií
10. 03. 2020 Architekt/-ka kybernetické bezpečnosti
06. 03. 2020 Vrchní ministerského rady pro agendu nájmů MMR a evidenci majetku
06. 03. 2020 Vrchní ministerský rada právník/právnička
04. 03. 2020 Referent/referentka oddělení evropského a mezinárodního práva
03. 03. 2020 Finanční manažer/manažerka projektu (OPZ)
28. 02. 2020 Konzultant inkluzivního vzdělávání 16
28. 02. 2020 Lokální konzultant/ka 2 (OPZ)
28. 02. 2020 Lokální konzultant/ka 1 (OPZ)
28. 02. 2020 Lokální konzultant/ka 23 (OPZ)
28. 02. 2020 Lokální konzultant/ka 21 (OPZ)
28. 02. 2020 Lokální konzultant/ka 19 (OPZ)
27. 02. 2020 Ministerský rada - komunikační úředník/úřednice
26. 02. 2020 Lokální konzultant/ka 16 (OPZ)
26. 02. 2020 Lokální konzultant/ka 25 (OPZ)
26. 02. 2020 Bezpečnostní referent/ka
26. 02. 2020 Mzdová/ý účetní
26. 02. 2020 Expert/ka na ESIF (OPZ)
26. 02. 2020 Expert/ka pro zaměstnanost (OPZ)
26. 02. 2020 Expert/ka pro sociální bydlení (OPZ)
26. 02. 2020 Vrchní ministerský rada v oddělení stížností a protikorupčních aktivit
26. 02. 2020 Ministerský rada v oddělení veřejnosprávních kontrol
21. 02. 2020 Vedoucí oddělení územní spolupráce a komunikace
21. 02. 2020 Ministerský rada v oddělení realizace projektů OPTP
21. 02. 2020 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace veřejných zakázek
21. 02. 2020 Expert/ka na místní akční skupiny a kraje (OPZ)
20. 02. 2020 Ministerský rada – rozpočtový/á analytik/čka v oblasti programového financování
19. 02. 2020 Metodik/metodička koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách 2 (OPZ)
19. 02. 2020 Expert/ka na komunitní práci (OPZ)
19. 02. 2020 Metodik/metodička v oblasti fondů EU
19. 02. 2020 Koordinátor/koordinátorka programu (NOK)
19. 02. 2020 Koordinátor/koordinátorka reportingu v oblasti fondů EU (NOK)
18. 02. 2020 Řidič/ka motorových vozidel
17. 02. 2020 Metodik/metodička programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika
14. 02. 2020 Rozhodnutí č.j. MMR-491/2020-83/52 ze dne 10. února 2020 - Zástavba okolí stanice metra Invalidovna
11. 02. 2020 Architekt/-ka kybernetické bezpečnosti
10. 02. 2020 Metodik/metodička OP TP
07. 02. 2020 Ministerského rada v oddělení právním OSŘ
07. 02. 2020 Vrchní ministerský rada právník/právnička
06. 02. 2020 Konzultant/ka inkluzivního vdělávání 3

XML