Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2018 Referent/-ka v oddělení organizace a systemizace
28. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení eval
28. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
28. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
28. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – rozpočtáře/-ky
28. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení realizace veřejných za
28. 02. 2018 Asistent/-ka odboru publicity EU (NOK)
28. 02. 2018 Metodik/metodička v oddělení urbánní politiky (NOK)
28. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce regionálního rozv
27. 02. 2018 Referent/-ka v oddělení podpory bydlení
26. 02. 2018 Legislativec/kyně
26. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce regionálního rozv
26. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce informačních a ko
22. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
22. 02. 2018 Rozhodnutí MMR-18112/2017-83/1212
21. 02. 2018 Stavební technik/-čka
19. 02. 2018 Koordinátor/-ka parlamentní agendy
16. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení územ
16. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení Eurocenter a Eurofonu
15. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení kontroly a rezortních
15. 02. 2018 Oznámení o zahájení územního řízení č.j. MMR-54304/2016-83/7/357/2018-NET4GAS
15. 02. 2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci im
14. 02. 2018 Koordinátor/-ka parlamentní agendy
13. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
13. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení kontroly rezo
13. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady administrátora/ky průře
13. 02. 2018 Projektový manažer/ka – garant/ka IROP v oblasti SC 2.2 – sociální podnikání (IROP)
13. 02. 2018 Projektový manažer/ka – garant/ka IROP v oblasti SC 2.2 – sociální podnikání (IROP)
09. 02. 2018 Účetní
09. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení správy nemovitostí
09. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení spisové služby
09. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – gestora/ky realizace p
06. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení veřejné podpory
05. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení veřejné podpory
05. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení metodického a kontroln
02. 02. 2018 Koordinátor/koordinátorka programů (NOK)
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení technického
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení právního
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení real
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení správy serverů, aplika
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení příp
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – koordinátora/
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – IT specialista/-ka
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení územně a stav
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – architekta/-ky kyberne
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – interního auditora/aud
01. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení metodiky

XML