« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát konaného dne 02.03.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát konaného dne 02.03.2023 (879.16 kB)
~ 1 ~
<br>
<br> Zápis
z pátého zasedání Zastupitelstva města Kunštát <,>
<br> konaného dne 02.03.2023 od 17:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva města Kunštát (dále jako „ZM“) bylo zahájeno v 17.03 hodin
starostou obce MVDr.Zdeňkem Wetterem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 103 odst.5
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění.Informace podle § 93
odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Kunštát zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 23.02.2023 do 02.03.2023.Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (omluveni byli Ing.XXXX XXXXXXX,paní
XXX XXXXXX,XXX XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXX XXXXXXXX XXXXXX,Ing.Jiří Šafář) z
celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
* * *
<br>
Bod 1 - Technický bod (ověřovatelé zápisu,zapisovatel,program)
<br>
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající pověřil provedením zápisu Bc.Terezu Peterkovou <.>
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu Mgr.Marka Lepku a Ing.XXXXX XXXXXXX <.>
K návrhu nebyly vzneseny další protinávrhy <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
pátého zasedání Mgr.Marka Lepku a Ing.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Výsledek hlasování č.X:
Pro: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Horák Vladan,Ing.XXXXXX XXXXXX,Mgr.Lepka
Marek,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXXX,MVDr <.>
XXXXXX XXXXXX
Proti:X
Zdrželi se: X <.>
<br> Usnesení č.05/01/2023:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
pátého zasedání Mgr.Marka Lepku a Ing.XXXXX XXXXXXX <.>
<br>
Schválení programu
<br>
Předsedající seznámil přítomné s návrhem pro...

Načteno

edesky.cz/d/6065918

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz