Město Kunštát

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://kunstat-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát

Datová schránka: ae3bdb2
E-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, mu@kunstat-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2020 Záměr uzavřít dohodu o narovnání
23. 11. 2020 Záměr na prodej pozemku v k.ú. Kunštát
19. 11. 2020 Záměr uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu
19. 11. 2020 Oznámení o vystavení návrhu
18. 11. 2020 Zápis ze zasedání ZM dne 12.11.2020
18. 11. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
14. 11. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelsva města
13. 11. 2020 Záměr uzavřít dohodu o narovnání
13. 11. 2020 návrh rozpočtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 na rok 2021
09. 11. 2020 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
05. 11. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelsva města
05. 11. 2020 Veřejná vyhláška
04. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Svazek obcí K-L
04. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2021-2024
24. 10. 2020 Záměr na pronájem části nebytových prostor
24. 10. 2020 Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 351/15 a 351/1 v k.ú. Rudka u Kunštátu
23. 10. 2020 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
22. 10. 2020 Výsledky voleb do Zastupitelstva JMK 2020
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška
18. 10. 2020 Zápis ze zasedání ZM dne 24.09.2020
10. 10. 2020 Záměr na prodej pozemku parc.č. 501/9 v k.ú. Touboř
09. 10. 2020 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y JMK 130917/2020
09. 10. 2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče JMK 119637/2020
08. 10. 2020 Dokument "Vyhláška - dražba..." již není dostupný.
07. 10. 2020 Záměr na pronájem části nebytových prostor
07. 10. 2020 Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 351/15 a 351/1 v k.ú. Rudka u Kunštátu
05. 10. 2020 Výsledky voleb do Zastupitelstva JMK 2020
05. 10. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
05. 10. 2020 informace - sídla volebních okrsků
01. 10. 2020 Zápis ze zasedání ZM dne 24.09.2020
26. 09. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelsva města
23. 09. 2020 Záměr na prodej pozemku parc.č. 501/9 v k.ú. Touboř
22. 09. 2020 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y JMK 130917/2020
22. 09. 2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče JMK 119637/2020
22. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
22. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
21. 09. 2020 Rozhodnutí odboru životního prostředí-odchyt čmeláka zemního
16. 09. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelsva města
12. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
04. 09. 2020 Rozhodnutí odboru životního prostředí-odchyt čmeláka zemního
03. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
03. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
29. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
29. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 1/3 v k.ú. Touboř
29. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 316 a části pozemku parc. č. 6/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
29. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 351/15 v k.ú. Rudka u Kunštátu
29. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 179 v k.ú. Kunštát na Moravě
21. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
21. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
17. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.

XML