Město Kunštát

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://kunstat-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát

Datová schránka: ae3bdb2
E-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, mu@kunstat-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 05. 2023 Dokument "Komplexní pozemkové ú..." již není dostupný.
05. 05. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace Diecézní charita Blansko
04. 05. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace HZS
27. 04. 2023 Vyrovnávací kalkulace ceny vody 2022
27. 04. 2023 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát konaného dne 20.04.2023
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška 1975376/23/3000-11530-705400
24. 04. 2023 Odečty vodoměrů
19. 04. 2023 Návrh závěrečného účtu svazku obcí K-L za rok 2022
18. 04. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Kunštát
14. 04. 2023 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Čj.: 1622538/23/3000-11530-705400
13. 04. 2023 Pozvánka na zasedání ZM Kunštát
12. 04. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023
12. 04. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
06. 04. 2023 Kamerový systém
05. 04. 2023 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát konaného dne 28.03.2023
30. 03. 2023 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁ..." již není dostupný.
30. 03. 2023 Pozvánka na ZM 28.03.2023
25. 03. 2023 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát konaného dne 02.03.2023
21. 03. 2023 Pozvánka na ZM 28.03.2023
20. 03. 2023 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kunštátu - pozvánka na úvodní jednání SPU 092167/2023
17. 03. 2023 Záměr pronájmu nebytových ploch Radnická 474, Kunštát
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí MKU 495/2023
15. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Města Kunštát
15. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 14/2022
15. 03. 2023 Schválený střednědobý výhledu rozpočtu města Kunštát 2023-2026
15. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 14/2022
15. 03. 2023 Schválený střednědobý výhledu rozpočtu města Kunštát 2023-2026
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚČETNÍ
14. 03. 2023 Oznámení
08. 03. 2023 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát konaného dne 02.03.2023
06. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: Vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Židlochovice
05. 03. 2023 Výzva k podání nabídky na prodej - souprava Tera Vari
04. 03. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 02.03.2023
28. 02. 2023 Záměr pronájmu nebytových ploch Radnická 474, Kunštát
28. 02. 2023 Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí MKU 495/2023
24. 02. 2023 Oznámení o zahájenířízení o komplexníxh pozemkových úpravách v části katastrálního území Sebranice u Boskovic SPU 045439/2023
24. 02. 2023 Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška, "Kunštát, Sokolská - soubor staveb NN, VN a TS"
23. 02. 2023 Schválený rozpočet na rok 2023
23. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM DMBO 28401/2023/STAV
23. 02. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 02.03.2023
22. 02. 2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
22. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚČETNÍ
17. 02. 2023 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát konaného dne 26.01.2023
16. 02. 2023 Volba prezidenta republiky - výsledky Kunštát
15. 02. 2023 Zahájení aktualizace BPEJ
15. 02. 2023 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti v rámci aktualizace BPEJ SPU 059269/2023
13. 02. 2023 Výzva k podání nabídky na prodej - souprava Tera Vari
13. 02. 2023 Záměr prodeje pozemku parc. č. 565 a 293/12 v k.ú. Rudka u Kunštátu
13. 02. 2023 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 548/1 v k.ú. Rudka u Kunštátu
07. 02. 2023 Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška, "Kunštát, Sokolská - soubor staveb NN, VN a TS"

XML