« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Vyrovnávací kalkulace ceny vody 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrovnávací kalkulace ceny vody 2022 (4.45 MB)
buňka k vyplnění
<br> hodnoty se načítají z listu "Identifikace"
<br> Příloha č.3 k výměru MF Č.01/VODA/2022
<br> VYROVNÁVACÍ KALKULACE CENY VODY PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2022
<br> PRO OBLAST (LOKALITU);Bunštát — Zbraslavec
<br> Tabulka č.1
<br> Příjemce vodného a stočného - název Město Kunštát
<br> Příjemce vodného a stočného - IČO Provozovatel - název Město Kunštát Provozovatel — IČO 70
<br> Vlastník — název list Identifikace
<br> Vlastník - lČO
<br> list Identifikace
<br> IV.Formulář A až G V.lndex 1 až x
<br> Voda pitná Voda odpadní Vl.IČPE související s cenou viz list Identiflkace víz list identifikace VII.Prostředky obnovy na rok xxxx (t) (mil.Kč) podle PFO 3,120 000 3,020 000 WH Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t) 1,121 219 2,028 434 Vlll.ngílnfšazsgzuglsejlcuho infrastrukturního majetku podle VUME (mll.Kc) 1531447 922 170,480 778
<br> Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné „,Voda pitná Voda odpadní Řádek Kalkulační položky _ Me"“ jednotka 2022 2022 Skutečnost Skutečnost 1 2 Za 3 4
<br> 1„ Materiál mil.Kč 0,333 072 0,180 530 1.1 — surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,285 548 0,000 000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění mil.Kč 0,000 000 0,000 000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000 000 0,131 017 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,047 524 0,049 512 2.Energie mil.Kč 0,495 280 0,423 751 2.1 — elektrická energie mil.Kč 0,495 280 0,423 751 2.2 — ostatní energie mil.Kč 0,000 000 0,000 000 3 Osobní náklady mil.Kč 1,249 612 1,874 419 3.1 — mzdové náklady mil.Kč 0,914 358 1,371 538 3.2 — osobní náklady další mil,Kč 0,335 254 0,502 882 4.Ostatní přímé náklady mil.KČ 1,382 567 2,326 181 4.1 — odpisy infrastrukturního majetku mil.Kč 1,121 219 2,028 434 4.2 - opravy infrastrukturního majetku obnovující mil.Kč 0,000 000 0,000 000 4.3 — opravy infrastrukturního majetku ostatní mil.Kč 0,206 348 0,297 747 4.4 - pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku mil.Kč 0,055 000 0,000 000 5.Jiné provozní náklady mil.Kč 0,2...

Načteno

edesky.cz/d/6184529

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz