« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kunštátu - pozvánka na úvodní jednání SPU 092167/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka (722.27 kB)
a “>",<,>,<,> „ * ÉEŠTENJKOVÝ sranda Pozerrikovv umo ÚŘAD :_ „ Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 —Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Blansko Poříčí 1569/18,678 42 Blansko
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 092167/2023 Spisová značka: SP5459/2021-523202
<br> UID: spudm500000013423946
<br> Vyřizuje.: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> lD DS: z49per3
<br> E-mail: m.skotakova©spucr.cz
<br> W illllllílilililgllíllllsiiiilílíililili 0001393392271
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kunštátu s obvodem rozšířeným do k.ú.Sebranice u Boskovic - pozvánka na úvodní jednání
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Blansko (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.& 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že dne,20.května 2021 zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ujezd u Kunštátu a dne 22.února 2023 v přilehlé části katastrálního území Sebranice u Boskovic <.>
<br> V souladu s ust.5 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (ust.5 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy <.>
<br> Úvodní jednání se uskuteční dne 19.dubna 2023 v 16.00 hodin v Kulturním domě,Sokolská 21,679 72 Kunštát <.>
<br> Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků,potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky význa...

Načteno

edesky.cz/d/6052525


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz