« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Záměr pronájmu nebytových ploch Radnická 474, Kunštát

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nebytových ploch Radnická 474, Kunštát (706.74 kB)
Město Kunštát náměstí Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> ___—_—_-__——_—___—————__—___—_———__——__————.<.> _—————— _—————————__————u.__———___—__——_——_——————————————u_—
<br> Město Kunštát zveřejňuje v souladu s ustanovením š 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
<br> záměr pronájmu
<br> nebytových prostor v objektu města Kunštát,Radnická 474,na pozemku par.č.1313/1,v k.ú.Kunštát na Moravě — 2 místnosti,sociální zařízení — o celkové výměře cca 43 m2 a garáž o výměře cca 26 m2.Objekt je zatížen služebností pro společnost CETIN a.s.spočívající ve výlučném užívání místnosti č.1.02 o výměře 24,80 m2 a místnosti č.1.03 o výměře 7,70 m2 v 1.nadzemním podlaží budovy v rozsahu celé jejich výměry za účelem umístění,provozování,údržby a oprav vnitřního komunikačního vedení a zařízení <.>
<br> |va
<br> Přílohy: Zákres v katastrální mapě a půdorys <.>
<br> V Kunštátě dne 28.2.2023
<br> MUDr.XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Vyvěšeno: XX.X.XXXX Sňato:
<br> Vyvěšeno způsobem umožňující dálkový přístup: 28.2.2023
<br> f <.>,— 1320/3
<br> 1320/2
<br> 1.02
<br> klumajecžnošta

Načteno

edesky.cz/d/6048225


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz