« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM DMBO 28401/2023/STAV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM DMBO 28401/2023/STAV (215.28 kB)
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E
Odbor výstavby a územního plánování
Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br> ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Č.j.: SMBO 22325/2019/STAV
DMBO 28401/2023/STAV
Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: eva.axmanova@boskovice.cz
Datum: 1.2.2023
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM
<br>
Městský úřad Boskovice,odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst.1
písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) pořizuje „Územní plán (dále jen ÚP) Rozseč nad Kunštátem“ <.>
Pořizovatel oznamuje podle § 52 stavebního zákona a §172 zákona 500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”)
<br>
zahájení řízení o návrhu ÚP Rozseč nad Kunštátem a konání veřejného projednání <.>
<br>
Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Rozseč nad Kunštátem s odborným
výkladem,se uskuteční
<br>
v úterý 28.března 2023 od 1000 hod <.>
<br>
v zasedací místnosti Obecního úřadu Rozseč nad Kunštátem za účasti projektanta (Ing.arch.Ladislav
Brožek,ARCHBRNO,s.r.o.) <.>
<br> Upravený a posouzený návrh ÚP Rozseč nad Kunštátem je k nahlédnutí (po celou dobu vyvěšení tohoto
oznámení a v průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek,námitek a připomínek) na Městském
úřadu Boskovice – odboru výstavby a územního plánování,zejména v úřední dny (pondělí a středa 8:00–
17:00 hodin) v jiné pracovní dny dle domluvy na tel.čísle 516 488 739 a rovněž na OÚ Rozseč nad
Kunštátem,zejména v úřední dny (Po a ČT 8:00 – 11:00 a 18:00 – 19:00,ÚT,ST,PÁ 8:00 – 11:00)
nebo po domluvě na tel.č.774 464 245 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 172 odst.2 a 3 správního řádu je toto oznámení,stejně jako samotný návrh
ÚP Rozseč nad Kunštátem včetně odůvodnění,k nahléd...

Načteno

edesky.cz/d/5943895

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz