« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2023 (267.13 kB)
Město Kunštát nám.Krále Jiřího 106 67972 KUNSTAT
<br> Telefon číslo: 515 534 300
<br> E-mail : mu©kunstat—mesto.cz
<br> IČO: 00280470
<br> Č.j.: MKU 3620/20221Iniz
<br> Vyřizuje : Ing.XXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> V ě C : Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2023
<br> Město Kunštát jako provozovatel části vodohospodářské infrastruktury zmajetku Města Kunštát a Obce Zbraslavec stanovuje jednosložkovou cenu pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro kalendářní rok 2023 následovně:
<br> 1.1.2023—31.12.2023
<br> XXXX XXX DPH DPH XX % cena vč.DPH vodné XX,50 Kč 4,05 Kč 44,55 Kč stočné 59,00 Kč 5,90 Kč 64,90 Kč cena celková 99,50 Kč 9,95 Kč 109,45 Kč
<br> Cena vodného a stočného je cenou věcné usměrňovanou podle pravidel Cenového věstníku Ministerstva financí CR a je stanovena výpočtem podle plánovaných položek výpočtu pro vodné a stočné podle cenových přepisů <.>
<br> Cena je platná pro domácnosti a ostatní spotřebitele pro dodávku pitné vody a odvádění
<br> splaškových odpadních vod,u firem,živnostníků a právnických osob je stejná sazba stočného účtována i za odvádění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch <.>
<br> V Kunštátě 28.11.2022 MVDr.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> Ž ; starosta města

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz