« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2023 - výdaje
původní očekávaná návrh
rozpočet skutečnost rozpočtu
<br> V Ý D A J E na rok 2022 k 31.12.2022 na rok 2023
§ ÚZ Kč Kč Kč
<br> 1.Lesní hospodářství
1031 pěstební činnost v lese 1 221 300,00 22 520,00 801 300,00
1032 těžba v lese - materiál,služby 1 010 000,00 968 512,00 400 000,00
1036 správa v lesním hospodářství 252 000,00 11 948,75 332 000,00
<br> 2141 2.Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 1 834 700,00 1 987 272,00 2 359 200,00
<br> 2212 3.Silnice 9 362 000,00 18 556 328,00 4 190 000,00
<br> 2219 4.Ostatní pozemní komunikace,chodníky 532 400,00 530 399,00 296 500,00
<br> 2221 5.Doprava 25 000,00 2 029,20 25 000,00
2229 dopravní značení 35 200,00 19 019,00 40 000,00
2292 dopravní obslužnost 279 800,00 279 800,00 278 800,00
<br> 2310 6.Pitná voda 53 000,00 2 728,00 55 000,00
<br> 2321 7.Odvádění a čištění odpadních vod 309 000,00 15 980,00 58 000,00
<br> 2339 8.Kašna 67 000,00 41 731,00 52 000,00
<br> 9.Vodní díla v zemědělské krajině
2333 vodní toky 150 000,00 80 000,00
2341 rybníky 20 000,00 36 300,00 40 000,00
<br> 10.Základní škola a mateřská škola
<br> 3113 příspěvek na provoz 4 700 000,00 7 390 000,00 8 000 000,00
3113 příspěvek na SH - fa za zájmové org.200 000,00 144 800,00 200 000,00
<br> 3314 11.Knihovna 830 700,00 885 200,00 940 500,00
<br> 3319 12.Kulturní akce 1 372 000,00 2 450 489,00 1 694 700,00
<br> 3326 13.Činnost registrovaných církví - kaple 55 000,00 45 165,00 64 000,00
<br> 3341 14.Rozhlas 113 000,00 127 811,00 108 000,00
<br> 3349 15.Sdělovací prostředky 110 000,00 138 000,00
<br> 3392 16.Zájmová činnost v kultuře,kulturní domy 927 500,00 650 924,00 955 000,00
<br> 3399 17.SPOZ,sociální dávky 280 000,00 245 239,00 310 000,00
<br> 3412 18.Tělovýchovná činnost 731 000,00 897 924,00 963 000,00
<br> 19.Dotace ZO
3312 vystoupení skupiny Poletíme,dechová hudba 10 000,00 25 000,00 25 000,00
3319 Spolek přátel umění města Kunštát 20 000,00 80 000,00 80 000,00
3330 příspěvek Římskokatolické farnosti 200 000,00 600 000,00 300 000,00
3543 Svaz těles...
Návrh rozpočtu na rok 2023 - příjmy
Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Město Kunštát
původní očekávaná návrh
<br> P Ř Í J M Y rozpočet skutečnost rozpočtu
na rok 2022 k 31.12.2022 na rok 2023
<br> § položka ÚZ Kč Kč Kč
1.Daně a poplatky
<br> 1111 daň z příjmů FO placená plátci 7 295 000,00 7 812 410,00 7 812 000,00
1112 daň z příjmů FO placená poplatníky 361 000,00 660 580,00 660 000,00
1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 1 259 000,00 1 590 265,00 1 590 000,00
1121 daň z příjmů PO 10 475 000,00 13 017 230,00 13 017 000,00
1122 daň z příjmů obce 3 000 000,00 5 010 870,00 5 000 000,00
1211 daň z přidané hodnoty 22 457 400,00 26 952 798,00 26 952 000,00
1511 daň z nemovitostí 1 600 000,00 1 550 396,00 1 600 000,00
1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 6 000,00 5 805,70 6 000,00
1335 popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 6 000,00 6 635,20 6 000,00
1341 ze psů 55 000,00 54 626,00 55 000,00
1343 z veřejného prostranství 10 000,00 55 500,00 50 000,00
1344 ze vstupného 5 000,00 28 890,00 28 000,00
1345 za odvoz a likvidaci TKO 1 800 000,00 1 756 120,00 1 800 000,00
1361 správní poplatky 150 000,00 193 478,00 200 000,00
1381 daň z hazardních her 300 000,00 433 358,00 400 000,00
<br> 48 779 400,00 59 128 961,90 59 176 000,00
<br> 2.Dotace
4111 98043 kompenzační bonus daní 182 386,97
4111 98187 na volby do ZO a Senátu 308 000,00
4111 98008 na volbu prezidenta 56 400,00 231 600,00
4112 na výkon státní správy 1 819 800,00 1 819 800,00 1 909 300,00
4116 17058 na obnovu místních komunikací 5 409 600,00 5 409 551,00
4116 17058 na stavební úpravy školní tělocvičny 2 121 027,00
4116 17058 na stavební úpravy radnice a ZŠ Kunštát 5 374 400,00
4213 na multifunkční areál Újezd pumptrak 800 000,00
4116 170329031 na zajištění obnovy lesních porostů 39 450,00
4116 29030 na kůrovcovou kalamitu 460 560,00
4116 33089 pro ZŠ a MŠ jazyk.kurzy děti z Ukrajiny 40 000,00
4122 331 na "Dobrý den keramiko" 97 000,00
4213 90992 na prameniště Zbraslavec 671 640,00
4213 130589518 na modernizaci jevištní techniky - EU 256 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/5801673

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz