« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Záměr prodeje pozemku p.č. 636 v k.ú. Kunštá na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku p.č. 636 v k.ú. Kunštá na Moravě (401.91 kB)
Město Kunštát náměstí Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> Město Kunštát zveřejňuje v souladu s ustanovením & 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
<br> záměr grodeje
<br> části pozemku parc.č.636,zahrada,o výměře cca 26 m2,v k.ú.Kunštát na Moravě <.>
<br> Příloha: Zákres v_katastrální mapě
<br> V Kunštátě dne 11.11.2022
<br> MVDr.XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Vyvěšeno: XX.XX.XXXX
<br> Sňato:
<br> Vyvěšeno způsobem umožňující dálkový přístup: 11.11.2022
<br> 34l/9
<br> 389 34//6
<br> 34l/33
<br> 34/22
<br> MĚŘÍTKH 1-nnn

Načteno

edesky.cz/d/5791210


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz