« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava provozu na silnici I/19 JMK 133339/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PO1 (2.06 MB)
PRI REKONSTRUKCI ELE.VEDENÍ NN BUDE VYUŽITO TZV.POSUVNĚ PRACOVNÍ MÍSTO
<br> — PBACOVNT MTSTO MUŽE BÝT ANALOGTCKY OTOČENO _ PRT ZÁSAHU DO VOZOVKY (PŘEKOP) XXXX DO KONEČNĚ ÚPRAVY POVRCHU
<br> UMÍSTĚNO DZ AXo "NEROVNOST VOZOVKY"
<br> _ PŘI ZÁSAHU DO CHODNÍKU BUDE OBOUSMĚRNĚ UMTSTENO PDZ CMPG "Použij vozovku,),850 A ZZ
<br> VÝKOI? BUDE VŽDY ZABEZPEČEN ZABRANAMI PROTI PADU
<br> VÝKOI? BUDE VŽDY ZABEZPEČEN ZABRANAMI PROTI PADU
<br> JTC bUde pOUžíto při Uané Uzovíme
<br> DETAIL
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava provozu na silnici I/19 JMK 133339/2022 (865.4 kB)
*KUJMXOPRAHMT*
KUJMXOPRAHMT
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br> 1
<br>
Č.j.: JMK 133339/2022 Sp.zn.: S - JMK 127500/2022 OD Brno 12.09.2022
<br>
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> Přechodná úprava provozu na silnici I/19
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> XXX XXXXX o silničním provozu),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu na silnicích I.třídy <,>
<br> na základě podnětu právnické osoby EG.D,a.s <.>,sídlem Brno,Lidická 1873/36,PSČ 602 00,IČ 28085400 <,>
<br> podaného v zastoupení právnickou osobou ENERGETIKA Boskovice spol.s r.o <.>,sídlem Boskovice,Růžové
<br> náměstí 2568/2,PSČ 680 01,IČ 43420222 (dále jen firma EG.D,a.s.),doručeného dne 31.08.2022 <,>
<br> v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné úpravy v § 171 a následujících části šesté
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle zvláštní
<br> úpravy v § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> po projednání podnětu (viz příloha P01 tohoto stanovení) dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu
<br> s dotčeným orgánem,kterým je dle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie – zde Policie
<br> České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,Dopravní
<br> inspektorát,Bezručova 31,678 01 Blansko <,>
<br> stanovuje podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/19 Plzeň-Tábor-Pelhřimov-Havl.Brod-Žďár N.S.-Sebranice
<br> v místě km 217,770 – 218,800 jejího provozního staničení (staničení dle silniční databanky – stav
<br> k 01.01.2022),tj.ve směru jízdy na Sebranice v úseku začínajícím 200 m před křižovatkou silnice I/19
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5681914

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz