« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Zápis z jednání ZM 01.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZM 01.09.2022 (376.04 kB)
~ 1 ~
<br>
<br> Zápis
z třicátého osmého zasedání Zastupitelstva města Kunštát <,>
<br> konaného dne 01.09.2022,od 19:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva města Kunštát (dále jako „ZM“) bylo zahájeno v 19.02 hodin
starostou obce MVDr.Zdeňkem Wetterem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 103 odst.5
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění.Informace podle § 93
odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Kunštát zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 25.08.2022 do 01.09.2022.Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 15 členů
zastupitelstva (omluveni byli: Ing.XXXXX XXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX a
XXX XXXXXX XXXXX,paní XXX XXXXXX,MUDr.Jana Bočková),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
* * *
<br>
Bod 1 - Technický bod (ověřovatelé zápisu,zapisovatel,program)
<br>
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající pověřil provedením zápisu Bc.Terezu Peterkovou <.>
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu XXXX XXXXXXXXX Bednáře a Mgr.Marka
Lepku.K návrhu nebyly vzneseny další protinávrhy <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
třicátého osmého zasedání XXXX XXXXXXXXX Bednáře a Mgr.Marka Lepku <.>
Výsledek hlasování č.1:
Pro: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXX,MUDr.XXXXXXXXX XXXXXX,Pavlů
Jindřich,Ing.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,MVDr <.>
XXXXXX XXXXXX
Proti:X
Zdrželi se: X <.>
<br> Usnesení č.38/01/2022:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
třicátého osmého zasedání XXXX XXXXXXXXX Bednáře a Mgr.Marka Lepku <.>
<br>
Schválení programu
<br>
Pře...

Načteno

edesky.cz/d/5672534

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz